• تور 3شب و 4 روز دبی ویژه نوروز 99


تاریخ شروع 1398/12/29
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/05
دبی
هوایی
ایر عربیا
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1398/12/29
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3 شب پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
SADAF NOUROUZ99

BB
5,010,000 تومان
5,860,000 تومان
5,420,000 تومان
4,160,000 تومان
موقعیت: deira
SADAF DELMON NOUROZ99

BB
5,230,000 تومان
6,310,000 تومان
5,440,000 تومان
4,380,000 تومان
موقعیت: deira
ramada plaza by wyndham deire99

BB
5,600,000 تومان
7,050,000 تومان
6,200,000 تومان
4,560,000 تومان
موقعیت: bur dubai
city season noroz99

BB
5,780,000 تومان
7,410,000 تومان
5,150,000 تومان
4,380,000 تومان
موقعیت: deira
Coral Deira

BB
5,790,000 تومان
7,430,000 تومان
5,740,000 تومان
4,400,000 تومان
موقعیت: deira
Moscow noroz99

BB
5,890,000 تومان
7,620,000 تومان
5,110,000 تومان
4,540,000 تومان
موقعیت: deira
Signature 1 noroz 99

BB
5,920,000 تومان
7,680,000 تومان
4,160,000 تومان
4,350,000 تومان
موقعیت:barsha heights
Crowne plazza deira noroz99

BB
6,150,000 تومان
8,170,000 تومان
6,200,000 تومان
4,160,000 تومان
موقعیت: deira
CROWN PLAZA DEIRA NOUROZ99

BB
6,230,000 تومان
8,300,000 تومان
6,070,000 تومان
4,160,000 تومان
موقعیت: deira
MOSCOW NOUROUZ99

BB
6,240,000 تومان
8,010,000 تومان
5,180,000 تومان
4,560,000 تومان
موقعیت: deira
NOVOTEL AL BARSHA 99

BB
6,290,000 تومان
8,420,000 تومان
4,160,000 تومان
4,160,000 تومان
موقعیت: al barsha
Media Rotana noroz99

BB
6,360,000 تومان
8,570,000 تومان
4,160,000 تومان
4,160,000 تومان
موقعیت:barsha heights
ALOFT DEIRA CITY CENTER99

BB
6,370,000 تومان
8,590,000 تومان
5,760,000 تومان
4,640,000 تومان
موقعیت: deira
Rose Rayhann noroz99

BB
6,590,000 تومان
9,040,000 تومان
4,160,000 تومان
4,160,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Millennium Plazza noroz99

BB
6,740,000 تومان
9,320,000 تومان
4,720,000 تومان
4,160,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Canal Central noroz99

BB
6,790,000 تومان
9,410,000 تومان
5,550,000 تومان
4,550,000 تومان
موقعیت:business bay
HILTON AL HABTOOR CITY9

BB
7,210,000 تومان
10,260,000 تومان
5,750,000 تومان
4,160,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
GRAND HYATT NOUROZ99

BB
7,450,000 تومان
10,740,000 تومان
4,160,000 تومان
4,160,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
SHANGRILA NOUROZ 99

BB
7,830,000 تومان
11,510,000 تومان
6,070,000 تومان
4,160,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Shangrila noroz99

BB
7,830,000 تومان
11,510,000 تومان
6,070,000 تومان
4,160,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
SIGNATURE 1TECOM NOUROZ99

BB
11,420,000 تومان
18,690,000 تومان
4,160,000 تومان
4,970,000 تومان
موقعیت:barsha heights
RIXOS PREMIUM NOUROZ 99

BB
11,780,000 تومان
19,420,000 تومان
4,160,000 تومان
4,160,000 تومان
موقعیت: jumeirah
Rixos Premium noroz99

BB
12,230,000 تومان
20,310,000 تومان
4,160,000 تومان
4,160,000 تومان
موقعیت: jumeirah
Atlantis noroz99

BB
13,400,000 تومان
22,630,000 تومان
7,460,000 تومان
4,160,000 تومان
موقعیت: palm jumeirah
Rixos the Palm noroz99

BB
14,240,000 تومان
24,330,000 تومان
4,160,000 تومان
4,160,000 تومان
موقعیت: the palm
نام هتل SADAF NOUROUZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,160,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل MOSCOW NOUROUZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,560,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل SIGNATURE 1TECOM NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,970,000 تومان
توضیحات موقعیت:barsha heights
نام هتل ALOFT DEIRA CITY CENTER99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,640,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل NOVOTEL AL BARSHA 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,160,000 تومان
توضیحات موقعیت: al barsha
نام هتل CROWN PLAZA DEIRA NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,160,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل HILTON AL HABTOOR CITY9

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,160,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل GRAND HYATT NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,160,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل SHANGRILA NOUROZ 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,160,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل RIXOS PREMIUM NOUROZ 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,160,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah
نام هتل SADAF DELMON NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,380,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل city season noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,380,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Coral Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,400,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Moscow noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,540,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Signature 1 noroz 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,350,000 تومان
توضیحات موقعیت:barsha heights
نام هتل Rose Rayhann noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,160,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Crowne plazza deira noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,160,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل ramada plaza by wyndham deire99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,560,000 تومان
توضیحات موقعیت: bur dubai
نام هتل Media Rotana noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,160,000 تومان
توضیحات موقعیت:barsha heights
نام هتل Canal Central noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,550,000 تومان
توضیحات موقعیت:business bay
نام هتل Millennium Plazza noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,160,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Shangrila noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,160,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Rixos Premium noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,160,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah
نام هتل Atlantis noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,160,000 تومان
توضیحات موقعیت: palm jumeirah
نام هتل Rixos the Palm noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,160,000 تومان
توضیحات موقعیت: the palm

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
آذر سلیم زاده (مسئول تور ) سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور )
جهت اطلاع از نرخ کودک زیر دوسال و خدمات هتل ها با همکاران ما در بخش فروش تماس فرمایید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 29 اسفند , 14:30 یکشنبه 3 فروردین , 12:20

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز بدروم ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/01
قیمت از : 4,800,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4 شب و 5 روز باکو ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/04
قیمت از : 4,860,000 تومان
ایرلاین : تابان
4 شب

تور 4شب و 5 روز باتومی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 5,600,000 تومان
ایرلاین : عمان
4 شب

تور 4 شب و 5 روز مسقط ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/25
قیمت از : 5,799,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور 4شب و 5 روز دبی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/26
قیمت از : 4,630,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز کاپادوکیا ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 5,880,000 تومان
ثبت پرسش