• تور 3شب و 4 روز تفلیس ویژه 6 تا 30 بهمن 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های تفلیس است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/11/06
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/11/30
تفلیس
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1398/11/06
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 3 شب
ردیف 2
به تفلیس
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
TIPSY

BB
1,875,000 تومان
2,000,000 تومان
1,875,000 تومان
1,850,000 تومان
Like

BB
1,875,000 تومان
2,000,000 تومان
1,875,000 تومان
1,850,000 تومان
Polo

BB
1,920,000 تومان
2,085,000 تومان
1,920,000 تومان
1,850,000 تومان
Eurasia

BB
1,920,000 تومان
2,085,000 تومان
1,920,000 تومان
1,850,000 تومان
dalida

BB
1,960,000 تومان
2,165,000 تومان
1,960,000 تومان
1,850,000 تومان
Elegance

BB
1,960,000 تومان
2,165,000 تومان
1,960,000 تومان
1,850,000 تومان
Garden

BB
2,000,000 تومان
2,250,000 تومان
1,960,000 تومان
1,850,000 تومان
SKY GEORGIA

BB
2,125,000 تومان
2,500,000 تومان
2,000,000 تومان
1,850,000 تومان
Grand Tbilisi

BB
2,165,000 تومان
2,580,000 تومان
2,085,000 تومان
1,850,000 تومان
Guru

BB
2,165,000 تومان
2,580,000 تومان
2,085,000 تومان
1,850,000 تومان
Toscano

BB
2,210,000 تومان
2,665,000 تومان
2,085,000 تومان
1,850,000 تومان
GNG

BB
2,210,000 تومان
2,665,000 تومان
2,085,000 تومان
1,850,000 تومان
Primavera

BB
2,290,000 تومان
2,785,000 تومان
2,085,000 تومان
1,850,000 تومان
BETLEM

BB
2,290,000 تومان
2,785,000 تومان
2,085,000 تومان
1,850,000 تومان
Colombi

BB
2,375,000 تومان
2,995,000 تومان
2,085,000 تومان
1,850,000 تومان
Vilton

BB
2,375,000 تومان
2,995,000 تومان
2,085,000 تومان
1,850,000 تومان
Red Line

BB
2,375,000 تومان
2,995,000 تومان
2,375,000 تومان
1,850,000 تومان
LM CLUB

BB
2,375,000 تومان
2,995,000 تومان
2,375,000 تومان
1,850,000 تومان
genio

BB
2,375,000 تومان
2,995,000 تومان
2,375,000 تومان
1,850,000 تومان
City Center

BB
2,540,000 تومان
3,325,000 تومان
2,540,000 تومان
1,850,000 تومان
AVENUE 4STAR

BB
2,540,000 تومان
3,325,000 تومان
2,540,000 تومان
1,850,000 تومان
ks

BB
2,540,000 تومان
3,325,000 تومان
2,540,000 تومان
1,850,000 تومان
Ameri Plaza Tbilisi

BB
2,995,000 تومان
4,235,000 تومان
2,580,000 تومان
1,850,000 تومان
Ramada Encore

BB
3,075,000 تومان
4,400,000 تومان
-
1,850,000 تومان
Holiday Inn

BB
3,655,000 تومان
5,560,000 تومان
3,160,000 تومان
1,850,000 تومان
The Biltmore Tbilisi

BB
4,650,000 تومان
7,550,000 تومان
4,650,000 تومان
1,850,000 تومان
نام هتل TIPSY

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Like

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Polo

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Eurasia

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل dalida

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,165,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elegance

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,165,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل SKY GEORGIA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Guru

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Toscano

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Primavera

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,785,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل BETLEM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,785,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Colombi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vilton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Red Line

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,375,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل LM CLUB

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,375,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل genio

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,375,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVENUE 4STAR

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل ks

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ameri Plaza Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Encore

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Biltmore Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
مریم خان زاده (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور )
بلیط رفت و برگشت
استقبال و ترانسفر فرودگاهی
اقامت در هتل با صبحانه
بیمه مسافرتی


نرخ کودک زیر دوسال 390.000 تومان می باشد.
صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال و مبلغ آن جداگانه مازاد بر تور اخذ خواهد شد.

پرداخت 70% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.

پرواز و هتل چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 این تور همه روزه برگزار می شود جهت رزرو با کارشناسان ما در بخش فروش تماس فرمایید.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور مشهد 7شب و 8 روز ویژه مهر 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,430,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور چابهار3شب و 4 روز ویژه مهر ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,170,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
7 شب

تور چابهار 7شب و 8روز ویژه مهر ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,750,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور قشم7 شب و 8 روز ویژه مهر 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 927,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور شیراز 7شب و 8روز ویژه مهر 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,140,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای بالی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 1,680,000 تومان
ثبت پرسش