• تور 7شب و 8 روز پوکت ویژه نوروز 99


تاریخ شروع 1398/12/26
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/12/20
پوکت
هوایی
سلام ایر
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1398/12/26
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7 شب پرواز مستقیم ماهان به پوکت می باشد
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات پرواز مستقیم ماهان به پوکت می باشد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
SHARAYA RESIDENCE NOROZ99

BB
11,260,000 تومان
12,560,000 تومان
8,340,000 تومان
8,340,000 تومان
SHARAYA BOUTIQUE NOROZ99

BB
11,590,000 تومان
13,210,000 تومان
11,910,000 تومان
10,610,000 تومان
PJ PATONG RESORT NOROZ99

BB
12,100,000 تومان
14,150,000 تومان
8,340,000 تومان
10,770,000 تومان
ASHLEE PLAZA NOROZ99

BB
12,530,000 تومان
15,020,000 تومان
8,340,000 تومان
10,920,000 تومان
SAWADDI NOROZ99

BB
13,070,000 تومان
16,030,000 تومان
13,550,000 تومان
11,100,000 تومان
ANDAKIRA NOROZ99

BB
13,180,000 تومان
16,310,000 تومان
13,650,000 تومان
11,160,000 تومان
SLEEP WITH ME NOROZ99

BB
13,180,000 تومان
16,310,000 تومان
13,550,000 تومان
11,160,000 تومان
PATONG RESORT NOROZ99

BB
13,290,000 تومان
16,530,000 تومان
12,960,000 تومان
11,180,000 تومان
ASHLEE HEIGHTS NOROZ99

BB
13,390,000 تومان
16,750,000 تومان
13,550,000 تومان
11,170,000 تومان
THE ROYAL PARADISE NORO99

BB
14,150,000 تومان
18,260,000 تومان
13,750,000 تومان
11,490,000 تومان
THE NATURE PUCKET NOROZ99

BB
14,910,000 تومان
19,770,000 تومان
14,420,000 تومان
11,750,000 تومان
ANDAMAN BEACH SUITES

BB
15,230,000 تومان
20,420,000 تومان
14,720,000 تومان
11,860,000 تومان
DUANGITT RESORT NOROZ99

BB
15,340,000 تومان
20,640,000 تومان
14,810,000 تومان
11,910,000 تومان
DIAMOND CLIFF RESORT NOROZ99

BB
16,420,000 تومان
22,800,000 تومان
15,780,000 تومان
12,240,000 تومان
AVISTA HIDEAWAY NOROZ99

BB
16,750,000 تومان
23,450,000 تومان
16,080,000 تومان
12,390,000 تومان
THAVORN PALM BEACH NOROZ99

BB
16,850,000 تومان
23,670,000 تومان
11,080,000 تومان
12,340,000 تومان
GRAND MERCURE NOROZ99

BB
17,180,000 تومان
24,320,000 تومان
16,470,000 تومان
12,540,000 تومان
HYATT REGENCY NOROZ99

BB
17,290,000 تومان
24,530,000 تومان
16,570,000 تومان
12,580,000 تومان
KALIMA RESORT NOROZ99

BB
17,830,000 تومان
25,610,000 تومان
17,050,000 تومان
12,640,000 تومان
AMARI PHUKET NOROZ99

BB
20,640,000 تومان
31,240,000 تومان
19,590,000 تومان
13,760,000 تومان
HILTON ARCADIA PHUKET NOROZ99

BB
20,860,000 تومان
31,670,000 تومان
19,770,000 تومان
13,830,000 تومان
LE MERDIAN PHKET NOROZ99

BB
22,150,000 تومان
34,270,000 تومان
20,940,000 تومان
14,290,000 تومان
INTERCONTINENTAL NOROZ99

BB
33,830,000 تومان
57,630,000 تومان
31,450,000 تومان
18,370,000 تومان
نام هتل SHARAYA RESIDENCE NOROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHARAYA BOUTIQUE NOROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل PJ PATONG RESORT NOROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASHLEE PLAZA NOROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل ANDAKIRA NOROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل SLEEP WITH ME NOROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASHLEE HEIGHTS NOROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل SAWADDI NOROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG RESORT NOROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE ROYAL PARADISE NORO99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE NATURE PUCKET NOROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل DUANGITT RESORT NOROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,910,000 تومان
توضیحات
نام هتل ANDAMAN BEACH SUITES

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل THAVORN PALM BEACH NOROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل DIAMOND CLIFF RESORT NOROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND MERCURE NOROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل HYATT REGENCY NOROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVISTA HIDEAWAY NOROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل KALIMA RESORT NOROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARI PHUKET NOROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل LE MERDIAN PHKET NOROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL NOROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 57,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON ARCADIA PHUKET NOROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,830,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
محمد دلیر (سرپرست تور خارجی)
پرداخت 70% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

جهت اطلاع از خدمات هتل ها با کارشناسان ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.
 
پکیج فوق بر اساس پایه پروازی 26 اسفند 98بسته شده است جهت اطلاع از باقی تاریخ ها حتما چک شود.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 دوشنبه 26 اسفند , 21:00 دوشنبه 4 فروردین , 13:45

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز صربستان ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/02
قیمت از : 11,460,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 3شب دهلی 2شب آگرا 2شب جیپور ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 11,995,000 تومان
ایرلاین : نورد ویند
8 شب

تور 8شب و 9 روز مسکو سنت پترزبورگ ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/06
قیمت از : 10,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 3شب پاتایا 4شب پوکت ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 11,420,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز بانکوک ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 10,160,000 تومان
ایرلاین : نورد ویند
1 شب

تور 6شب و 7 روز سنت پترزبورگ ویژه نوروز99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 12,220,000 تومان
ثبت پرسش