• تور 5شب و 7 روز آنتالیا ویژه 27 اسفند الی 10 فرودین 99


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/12/28
آنتالیا
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/10
تهران
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 5 شب
شروع از : 1398/12/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 5 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 5
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
lara palace

ALL
4,559,000 تومان
5,500,000 تومان
4,300,000 تومان
3,959,000 تومان
BELKON

ALL
4,859,000 تومان
6,000,000 تومان
4,600,000 تومان
3,959,000 تومان
Lara Park Hotel

BB
4,899,000 تومان
5,995,000 تومان
4,599,000 تومان
3,959,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
5,199,000 تومان
6,499,000 تومان
4,759,000 تومان
3,959,000 تومان
Sensitive Premium Resort & Spa

UALL
5,999,000 تومان
8,099,000 تومان
5,099,000 تومان
3,959,000 تومان
استخر سرپوشیده آبگرم و برنامه نوروزی
Lara Family Club

UALL
6,359,000 تومان
8,799,000 تومان
5,499,000 تومان
3,959,000 تومان
استخر روباز آبگرم و برنامه نوروزی
Karmir Resort & Spa

ALL
6,399,000 تومان
8,995,000 تومان
5,599,000 تومان
3,959,000 تومان
استخر سرپوشیده
Ramada Resort Lara Hotel

UALL
6,499,000 تومان
9,099,000 تومان
5,659,000 تومان
3,959,000 تومان
استخر روباز آبگرم و برنامه نوروزی
Club Sera

UALL
6,899,000 تومان
9,899,000 تومان
5,899,000 تومان
3,959,000 تومان
استخر سرپوشیده
Sherwood Dreams Resort

ALL
7,159,000 تومان
10,459,000 تومان
6,199,000 تومان
3,959,000 تومان
استخر سرپوشیده
Orange County Kemer

UALL
7,259,000 تومان
9,980,000 تومان
5,670,000 تومان
3,959,000 تومان
Trendy Lara

UALL
7,370,000 تومان
10,859,000 تومان
6,299,000 تومان
3,959,000 تومان
استخر روباز و سرپوشیده آبگرم و برنامه نوروزی
Asteria Kremlin Palace

UALL
7,500,000 تومان
11,859,000 تومان
6,559,000 تومان
3,959,000 تومان
استخر روباز ابگرم استخر سرپوشیده برنامه نوروزی
Liberty Lara

UALL
7,659,000 تومان
11,399,000 تومان
6,399,000 تومان
3,959,000 تومان
استخر روباز-استخر سرپوشیده برنامه نوروزی
Rixos Beldibi

ALL
7,999,000 تومان
12,159,000 تومان
6,659,000 تومان
3,959,000 تومان
استخر سرپوشیده
Royal Holiday Palace

UALL
8,759,000 تومان
13,659,000 تومان
8,759,000 تومان
3,959,000 تومان
استخر سرپوشیده
Ela Quality Resort

UALL
8,759,000 تومان
13,659,000 تومان
7,199,000 تومان
3,959,000 تومان
استخر روباز و سرپوشیده آبگرم
ROYAL SEGINUS

UALL
8,759,000 تومان
13,659,000 تومان
8,759,000 تومان
3,959,000 تومان
استخر روباز و سرپوشیده
Rixos Sungate Hotel

ALL
9,159,000 تومان
14,399,000 تومان
7,399,000 تومان
3,959,000 تومان
استخر سرپوشیده
Titanic Beach Lara Resort

ALL
9,499,000 تومان
15,159,000 تومان
7,659,000 تومان
3,959,000 تومان
استخر روباز و سرپوشیده
Granada Luxury Belek

UALL
9,500,000 تومان
13,159,000 تومان
7,999,000 تومان
3,959,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
9,899,000 تومان
15,999,000 تومان
7,899,000 تومان
3,959,000 تومان
استخر روباز و سرپوشیده
Delphin Imperial Hotel

UALL
10,459,000 تومان
16,999,000 تومان
8,259,000 تومان
3,959,000 تومان
استخر روباز و سرپوشیده
Rixos Premium

UALL
11,399,000 تومان
18,899,000 تومان
8,899,000 تومان
3,959,000 تومان
استخر روباز و سرپوشیده
نام هتل Lara Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,899,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,599,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,959,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,199,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,499,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,759,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,959,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,999,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,099,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,099,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,959,000 تومان
توضیحات استخر سرپوشیده آبگرم و برنامه نوروزی
نام هتل Lara Family Club

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,359,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,799,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,499,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,959,000 تومان
توضیحات استخر روباز آبگرم و برنامه نوروزی
نام هتل Karmir Resort & Spa

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,399,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,599,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,959,000 تومان
توضیحات استخر سرپوشیده
نام هتل Ramada Resort Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,499,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,099,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,659,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,959,000 تومان
توضیحات استخر روباز آبگرم و برنامه نوروزی
نام هتل Club Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,899,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,899,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,899,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,959,000 تومان
توضیحات استخر سرپوشیده
نام هتل Sherwood Dreams Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,159,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,459,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,199,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,959,000 تومان
توضیحات استخر سرپوشیده
نام هتل Trendy Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,859,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,299,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,959,000 تومان
توضیحات استخر روباز و سرپوشیده آبگرم و برنامه نوروزی
نام هتل Liberty Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,659,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,399,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,399,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,959,000 تومان
توضیحات استخر روباز-استخر سرپوشیده برنامه نوروزی
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,859,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,559,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,959,000 تومان
توضیحات استخر روباز ابگرم استخر سرپوشیده برنامه نوروزی
نام هتل Rixos Beldibi

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,999,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,159,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,659,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,959,000 تومان
توضیحات استخر سرپوشیده
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,759,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,659,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,759,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,959,000 تومان
توضیحات استخر سرپوشیده
نام هتل Ela Quality Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,759,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,659,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,199,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,959,000 تومان
توضیحات استخر روباز و سرپوشیده آبگرم
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,759,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,659,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,759,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,959,000 تومان
توضیحات استخر روباز و سرپوشیده
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,159,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,399,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,399,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,959,000 تومان
توضیحات استخر سرپوشیده
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,499,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,159,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,659,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,959,000 تومان
توضیحات استخر روباز و سرپوشیده
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,159,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,999,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,959,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,899,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,999,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,899,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,959,000 تومان
توضیحات استخر روباز و سرپوشیده
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,459,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,999,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,259,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,959,000 تومان
توضیحات استخر روباز و سرپوشیده
نام هتل Rixos Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,399,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,899,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,899,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,959,000 تومان
توضیحات استخر روباز و سرپوشیده
نام هتل lara palace

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,559,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,959,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,859,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,959,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,259,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,959,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 تورلیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )
خدمات تور:
بلیط رفت و برگشت ماهان ایر- ترانسفر فرودگاهی-لیدر فارسی زبان مجرب- بیمه مسافرتی

پرداخت 70% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

نرخ کودک زیر دوسال 400.000 تومان می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 سه شنبه 27 اسفند , 19:00 سه شنبه 5 فروردین , 06:00
2 چهارشنبه 28 اسفند , 19:00 چهارشنبه 6 فروردین , 06:00 +300.000 تومان
3 پنج شنبه 29 اسفند , 19:00 پنج شنبه 7 فروردین , 06:00
4 جمعه 1 فروردین , 19:00 جمعه 8 فروردین , 06:00 +500.000 تومان
5 شنبه 2 فروردین , 19:00 شنبه 9 فروردین , 06:00 +500.000 تومان
6 یکشنبه 3 فروردین , 19:00 یکشنبه 10 فروردین , 06:00 +500.000 تومان
7 دوشنبه 4 فروردین , 19:00 دوشنبه 11 فروردین , 06:00 +300.000 تومان
8 سه شنبه 5 فروردین , 19:00 سه شنبه 12 فروردین , 06:00 +300.000 تومان
9 چهارشنبه 6 فروردین , 19:00 چهارشنبه 13 فروردین , 06:00 +300.000 تومان
10 پنج شنبه 7 فروردین , 19:00 پنج شنبه 14 فروردین , 06:00
11 جمعه 8 فروردین , 19:00 جمعه 15 فروردین , 06:00
12 شنبه 9 فروردین , 19:00 شنبه 16 فروردین , 06:00
13 یکشنبه 10 فروردین , 19:00 یکشنبه 17 فروردین , 06:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور ازمیر ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/05/11
قیمت از : 5,095,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور بدروم 6شب و 7 روز ویژه تابستان99 (پرواز سان اکسپرس)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/05/11
قیمت از : 4,800,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای بالی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 1,400,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

مدارک لازم اخذ ویزا سنگاپور

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/19
قیمت از : تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور ارمنستان 7شب و 8روز ویژه تابستان99 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/06/15
قیمت از : 10,593,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
3 شب

تور مالدیو 3شب و4روز ویژه تابستان 99 (پرواز قطری)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/06/16
قیمت از : 33,442,000 تومان
ثبت پرسش