• تور استانبول ویژه نوروز99 (از 27 اسفند 4شب ماهان)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/12/27
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/05
استانبول
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 4 شب
شروع از : 1398/12/27
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 4 شب
ردیف 2
به استانبول
مدت اقامت 4
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Reydel ist3

BB
3,910,000 تومان
4,900,000 تومان
3,850,000 تومان
2,930,000 تومان
GRAND MILAN IST3

BB
4,240,000 تومان
5,100,000 تومان
3,780,000 تومان
2,930,000 تومان
Sabena Topkapi noroz99

BB
4,310,000 تومان
5,030,000 تومان
3,720,000 تومان
2,930,000 تومان
GRAND LIZA99

BB
4,380,000 تومان
5,360,000 تومان
3,650,000 تومان
2,930,000 تومان
ALFA IST3

BB
4,570,000 تومان
6,020,000 تومان
3,910,000 تومان
2,930,000 تومان
BLUEWAY CITY99

BB
4,570,000 تومان
6,220,000 تومان
3,720,000 تومان
2,930,000 تومان
Taksim Terrace noroz99

BB
4,640,000 تومان
6,350,000 تومان
3,910,000 تومان
2,930,000 تومان
BLUEWAY HISTORY99

BB
4,710,000 تومان
6,420,000 تومان
3,780,000 تومان
2,930,000 تومان
BIRBEY99

BB
4,840,000 تومان
5,690,000 تومان
3,720,000 تومان
2,930,000 تومان
KERVANSARAY99

BB
4,920,000 تومان
6,850,000 تومان
3,750,000 تومان
2,930,000 تومان
Elysium Style Taksim99

BB
4,970,000 تومان
7,010,000 تومان
3,980,000 تومان
2,930,000 تومان
White Monarch noroz99

BB
4,970,000 تومان
7,010,000 تومان
3,980,000 تومان
2,930,000 تومان
DORA IST4

BB
5,030,000 تومان
7,010,000 تومان
4,110,000 تومان
2,930,000 تومان
MARBLE IST4

BB
5,360,000 تومان
7,340,000 تومان
4,570,000 تومان
2,930,000 تومان
GRAND HALIC IST4

BB
5,360,000 تومان
7,010,000 تومان
4,240,000 تومان
2,930,000 تومان
99 DBL Tree by hilton piyala99

BB
5,630,000 تومان
8,330,000 تومان
4,310,000 تومان
2,930,000 تومان
BVS Lush Taksim 99

BB
5,690,000 تومان
8,330,000 تومان
4,310,000 تومان
2,930,000 تومان
THE ELYSIUM IST5

BB
5,820,000 تومان
8,570,000 تومان
3,820,000 تومان
2,930,000 تومان
AVANTGARDE TAKSIM IST4

BB
5,880,000 تومان
8,770,000 تومان
4,510,000 تومان
2,930,000 تومان
SHERATON CITY CENTER99

BB
6,230,000 تومان
9,530,000 تومان
4,510,000 تومان
2,930,000 تومان
Avantgarde Square 99

BB
6,350,000 تومان
9,780,000 تومان
4,570,000 تومان
2,930,000 تومان
HILTON BOMONTI99

BB
6,500,000 تومان
10,080,000 تومان
4,850,000 تومان
2,930,000 تومان
GRAND CEVAHIR99

BB
6,810,000 تومان
9,910,000 تومان
4,440,000 تومان
2,930,000 تومان
POINT TAKSIM IST5

BB
6,850,000 تومان
10,630,000 تومان
4,510,000 تومان
2,930,000 تومان
MARRIOTT IST5

BB
6,980,000 تومان
10,980,000 تومان
4,300,000 تومان
2,930,000 تومان
GRAND HYATT IST5

BB
7,120,000 تومان
10,490,000 تومان
4,850,000 تومان
2,930,000 تومان
SOFITEL ISTANBUL99

BB
7,400,000 تومان
11,870,000 تومان
4,990,000 تومان
2,930,000 تومان
CONRAD ISTANBUL99

BB
7,400,000 تومان
11,870,000 تومان
4,650,000 تومان
2,930,000 تومان
ELITE WORLD IST5

BB
7,540,000 تومان
12,150,000 تومان
4,510,000 تومان
2,930,000 تومان
DIVAN TAKSIM99

BB
7,540,000 تومان
10,630,000 تومان
4,990,000 تومان
2,930,000 تومان
CVK PARK IST5

BB
7,600,000 تومان
12,280,000 تومان
4,990,000 تومان
2,930,000 تومان
THE MARMARA TAKSIM99

BB
7,600,000 تومان
12,280,000 تومان
2,930,000 تومان
2,930,000 تومان
HILTON BOSPHORUS IST 5

BB
8,980,000 تومان
15,030,000 تومان
4,650,000 تومان
2,930,000 تومان
SWISSOTEL THE BOSPHORUS IST5

BB
9,530,000 تومان
16,070,000 تومان
5,540,000 تومان
2,930,000 تومان
FOUR SEASONS BOSPHORUS99

BB
11,530,000 تومان
18,060,000 تومان
7,260,000 تومان
2,930,000 تومان
CIRAGAN PALACE KEMPINSKI99

BB
12,900,000 تومان
21,500,000 تومان
2,930,000 تومان
2,930,000 تومان
نام هتل GRAND HYATT IST5

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON BOSPHORUS IST 5

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل MARRIOTT IST5

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل ELITE WORLD IST5

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE ELYSIUM IST5

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل POINT TAKSIM IST5

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل MARBLE IST4

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل DORA IST4

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND HALIC IST4

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل ALFA IST3

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND MILAN IST3

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل SWISSOTEL THE BOSPHORUS IST5

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل CVK PARK IST5

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANTGARDE TAKSIM IST4

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Reydel ist3

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل 99 DBL Tree by hilton piyala99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Square 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elysium Style Taksim99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل BVS Lush Taksim 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Taksim Terrace noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sabena Topkapi noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل CIRAGAN PALACE KEMPINSKI99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل FOUR SEASONS BOSPHORUS99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE MARMARA TAKSIM99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل SOFITEL ISTANBUL99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل CONRAD ISTANBUL99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON BOMONTI99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل DIVAN TAKSIM99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND CEVAHIR99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHERATON CITY CENTER99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل BLUEWAY HISTORY99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل KERVANSARAY99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل BIRBEY99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل BLUEWAY CITY99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND LIZA99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
آذر سلیم زاده (مسئول تور ) سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور )
پرداخت 70% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

پرواز و هتل چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.

تور ویژه نوروز می باشد و بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است لطفا قبل از رزرو در تاریخ موردنظر قیمت تور را با کانتر فروش حتما چک بفرمایید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 سه شنبه 27 اسفند , 06:50 یکشنبه 3 فروردین , 12:30
2 چهارشنبه 28 اسفند , 06:50 دوشنبه 4 فروردین , 12:30
3 پنج شنبه 29 اسفند , 06:50 سه شنبه 5 فروردین , 12:30
4 جمعه 1 فروردین , 06:50 چهارشنبه 6 فروردین , 12:30
5 شنبه 2 فروردین , 06:50 پنج شنبه 7 فروردین , 12:30
6 یکشنبه 3 فروردین , 06:50 جمعه 8 فروردین , 12:30
7 دوشنبه 4 فروردین , 06:50 شنبه 9 فروردین , 12:30
8 سه شنبه 5 فروردین , 06:50 یکشنبه 10 فروردین , 12:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور بدروم 6شب و 7 روز ویژه تابستان99 (پرواز سان اکسپرس)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/05/11
قیمت از : 4,800,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور ازمیر ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/05/11
قیمت از : 5,095,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای بالی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 1,400,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

مدارک لازم اخذ ویزا سنگاپور

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/19
قیمت از : تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور ارمنستان 7شب و 8روز ویژه تابستان99 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/06/15
قیمت از : 10,593,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
3 شب

تور مالدیو 3شب و4روز ویژه تابستان 99 (پرواز قطری)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/06/16
قیمت از : 33,442,000 تومان
ثبت پرسش