• تور 5شب و 6 روز مسقط ویژه نوروز 99


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های خارجی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/15
مسقط
هوایی
سلام ایر
مدت اقامت : 5 شب
شروع از : 1398/12/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مسقط 5 شب
ردیف 2
به مسقط
مدت اقامت 5
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Muscat INN

BB
9,199,000 تومان
10,299,000 تومان
9,029,000 تومان
7,529,000 تومان
MUSCUT PLAZA

BB
9,399,000 تومان
10,599,000 تومان
9,029,000 تومان
7,529,000 تومان
ramee guestline hotel qurum

BB
9,599,000 تومان
11,149,000 تومان
-
8,049,000 تومان
CITY SEASON MUSCAT

BB
10,599,000 تومان
13,259,000 تومان
10,259,000 تومان
8,399,000 تومان
LEVATIO

BB
11,850,000 تومان
15,159,000 تومان
10,259,000 تومان
7,899,000 تومان
HILTON GARDEN INN

BB
11,999,000 تومان
15,359,000 تومان
-
8,399,000 تومان
CROWNE PLAZA

BB
11,999,000 تومان
16,059,000 تومان
11,159,000 تومان
8,759,000 تومان
GRAND MILLENNIUM

BB
12,899,000 تومان
17,259,000 تومان
11,590,000 تومان
9,629,000 تومان
SHERATON OMAN

BB
12,899,000 تومان
18,159,000 تومان
-
7,899,000 تومان
SHERATON OMAN

HB
14,299,000 تومان
17,259,000 تومان
12,539,000 تومان
7,899,000 تومان
SHERATON OMAN

FB
15,159,000 تومان
20,795,000 تومان
13,795,000 تومان
7,899,000 تومان
GRAND HAYAT

BB
18,999,000 تومان
30,399,000 تومان
13,795,000 تومان
-
KEMPINISKI

HB
18,999,000 تومان
30,399,000 تومان
15,499,000 تومان
8,759,000 تومان
KEMPINISKI

HB
19,899,000 تومان
32,139,000 تومان
15,499,000 تومان
8,759,000 تومان
ALBUSTAN PALACE

BB
20,399,000 تومان
31,259,000 تومان
17,259,000 تومان
9,629,000 تومان
KEMPINISKI

HB
21,299,000 تومان
34,759,000 تومان
15,499,000 تومان
8,759,000 تومان
ALBUSTAN PALACE

BB
21,299,000 تومان
32,999,000 تومان
17,259,000 تومان
9,629,000 تومان
ALBUSTAN PALACE

BB
23,399,000 تومان
35,629,000 تومان
17,259,000 تومان
9,629,000 تومان
نام هتل Muscat INN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,199,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,299,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,029,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,529,000 تومان
توضیحات
نام هتل MUSCUT PLAZA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,399,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,599,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,029,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,529,000 تومان
توضیحات
نام هتل ramee guestline hotel qurum

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,599,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,149,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,049,000 تومان
توضیحات
نام هتل CITY SEASON MUSCAT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,599,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,259,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,259,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,399,000 تومان
توضیحات
نام هتل LEVATIO

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,159,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,259,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,899,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON GARDEN INN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,999,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,359,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,399,000 تومان
توضیحات
نام هتل CROWNE PLAZA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,999,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,059,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,159,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,759,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND MILLENNIUM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,899,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,259,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,629,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHERATON OMAN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,899,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,159,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,899,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHERATON OMAN

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,299,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,259,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,539,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,899,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHERATON OMAN

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,159,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,899,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND HAYAT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,999,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,399,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) -
توضیحات
نام هتل KEMPINISKI

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,999,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,399,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,499,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,759,000 تومان
توضیحات
نام هتل KEMPINISKI

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,899,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,139,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,499,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,759,000 تومان
توضیحات
نام هتل KEMPINISKI

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,299,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,759,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,499,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,759,000 تومان
توضیحات
نام هتل ALBUSTAN PALACE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,399,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,259,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,259,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,629,000 تومان
توضیحات
نام هتل ALBUSTAN PALACE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,299,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,999,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,259,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,629,000 تومان
توضیحات
نام هتل ALBUSTAN PALACE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,399,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,629,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,259,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,629,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
مریم خان زاده (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور )
2 گشت شهری + یک وعده ناهار به  صورت بوفه

خدمات تور:

ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - گشت شهری - بیمه مسافرتی


پرداخت 70% از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.
در صورت درخواست ویزای فوری مبلغ 500.000 تومان به پکیج اضافه می شود.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 تاریخ پرواز 28 اسفند الی 15 فروردین

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای بالی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 890,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول ویژه فینال جام باشگاه های اروپا

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/03
قیمت از : 3,590,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

مدارک لازم اخذ ویزا سنگاپور

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/19
قیمت از : تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز قشم ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 1,560,000 تومان
ثبت پرسش