• تور 3شب و 4 روز مشهد ویژه نوروز99


تاریخ شروع 1398/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/15
مشهد
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1398/12/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل تاج مشهد نوروز99

BB
1,420,000 تومان
1,850,000 تومان
1,400,000 تومان
980,000 تومان
هتل سارینا مشهد نوروز99

BB
1,420,000 تومان
1,850,000 تومان
1,400,000 تومان
980,000 تومان
هتل هفت آسمان مشهد نوروز99

BB
1,480,000 تومان
1,970,000 تومان
1,460,000 تومان
980,000 تومان
هتل آرسان مشهد نوروز99

BB
1,490,000 تومان
2,000,000 تومان
1,480,000 تومان
980,000 تومان
هتل ادریس مشهد نوروز99

BB
1,540,000 تومان
2,100,000 تومان
1,520,000 تومان
980,000 تومان
هتل مشاهیر مشهد نوروز99

BB
1,570,000 تومان
2,160,000 تومان
1,560,000 تومان
980,000 تومان
هتل ساوین مشهد نوروز99

BB
1,600,000 تومان
2,220,000 تومان
1,590,000 تومان
980,000 تومان
هتل نسیم مشهد نوروز99

BB
1,660,000 تومان
2,340,000 تومان
1,650,000 تومان
980,000 تومان
هتل سهند 1 مشهد نوروز99

BB
1,850,000 تومان
2,710,000 تومان
2,140,000 تومان
980,000 تومان
هتل ایران مشهد نوروز99

BB
1,890,000 تومان
2,790,000 تومان
1,880,000 تومان
980,000 تومان
هتل سی نور مشهد نوروز99

BB
1,940,000 تومان
2,900,000 تومان
1,930,000 تومان
980,000 تومان
هتل الماس نوین مشهد نوروز99

BB
1,990,000 تومان
2,990,000 تومان
1,970,000 تومان
980,000 تومان
هتل کیانا مشهد نوروز99

BB
2,070,000 تومان
3,150,000 تومان
2,050,000 تومان
980,000 تومان
هتل جواد مشهد نوروز99

BB
2,120,000 تومان
3,260,000 تومان
2,100,000 تومان
980,000 تومان
قصر بین الملل مشهد نوروز99

BB
2,300,000 تومان
3,610,000 تومان
2,280,000 تومان
980,000 تومان
هتل الماس 2 مشهد نوروز99

BB
2,360,000 تومان
3,730,000 تومان
2,340,000 تومان
980,000 تومان
هتل درویشی مشهد نوروز99

BB
2,570,000 تومان
4,150,000 تومان
2,560,000 تومان
980,000 تومان
نام هتل قصر بین الملل مشهد نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 980,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سهند 1 مشهد نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 980,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کیانا مشهد نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 980,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ساوین مشهد نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 980,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرسان مشهد نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 980,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تاج مشهد نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 980,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نسیم مشهد نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 980,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هفت آسمان مشهد نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 980,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مشاهیر مشهد نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 980,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سارینا مشهد نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 980,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ادریس مشهد نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 980,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل جواد مشهد نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 980,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل درویشی مشهد نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 980,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل الماس نوین مشهد نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 980,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایران مشهد نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 980,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سی نور مشهد نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 980,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل الماس 2 مشهد نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 980,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
فهیمه خلیقی (مسئول تور) ملیکا حسن بیک (مسئول تور داخلی)
تور ویژه نوروز می باشد جهت رزرو این تور با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 تور ویژه نوروز می باشد جهت رزرو این تور با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز قشم ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 1,560,000 تومان
ایرلاین : تابان
4 شب

تور 4شب و 5 روز ارومیه ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/30
قیمت از : 1,250,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور استانبول ویژه زمستان 98(7شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/22
قیمت از : 2,670,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
4 شب

تور جزیره ناشناخته مارو تا بندر سیراف ویژه نوروز99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/29
قیمت از : 2,640,000 تومان
ایرلاین : تابان
7 شب

تور 7شب و 8 روز قشم ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,590,000 تومان
ایرلاین : آتا
4 شب

تور 4 شب و 5 روز تبریز ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 680,000 تومان
ثبت پرسش