• تور 7 شب و 8 روز بالی ویژه نوروز 99


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بالی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/12/29
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/15
بالی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1398/12/29
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 7 شب
ردیف 2
به بالی
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
SPAZZIO BALI 99

BB
10,600,000 تومان
11,760,000 تومان
10,490,000 تومان
10,050,000 تومان
NEO KUTA JELANTIK BALI 99

BB
10,890,000 تومان
12,310,000 تومان
10,770,000 تومان
10,050,000 تومان
KUTA CENTRAL PARK

BB
11,350,000 تومان
13,230,000 تومان
11,240,000 تومان
10,340,000 تومان
VASANTI BALI 99

BB
12,070,000 تومان
14,660,000 تومان
10,680,000 تومان
10,620,000 تومان
BALI RANI

BB
12,250,000 تومان
15,030,000 تومان
10,680,000 تومان
10,620,000 تومان
SOL HOUSE BALI 99

BB
12,250,000 تومان
15,030,000 تومان
11,840,000 تومان
10,620,000 تومان
TIJILI BENOA BALI 99

BB
12,600,000 تومان
15,740,000 تومان
12,490,000 تومان
10,620,000 تومان
JAYAKARTA RESORT BALI99

BB
12,600,000 تومان
15,740,000 تومان
12,490,000 تومان
12,490,000 تومان
GRAND MIRAGE RESORT99

BB
15,030,000 تومان
20,580,000 تومان
11,010,000 تومان
10,860,000 تومان
DISCOVERY KARTIKA PLAZA99

BB
15,070,000 تومان
20,680,000 تومان
13,740,000 تومان
10,860,000 تومان
AYODYA RESORT99

BB
15,310,000 تومان
21,180,000 تومان
15,190,000 تومان
10,860,000 تومان
BALI MANDIRA BEACH RESORT99

BB
15,770,000 تومان
22,100,000 تومان
12,790,000 تومان
10,620,000 تومان
MELIA BALI 99

BB
15,940,000 تومان
22,430,000 تومان
13,920,000 تومان
10,860,000 تومان
THE WESTIN RESORT99

BB
16,050,000 تومان
22,640,000 تومان
13,570,000 تومان
10,860,000 تومان
HILTON BALI RESORT99

BB
16,770,000 تومان
24,040,000 تومان
13,350,000 تومان
11,200,000 تومان
PADMA RESORT 99

BB
18,100,000 تومان
26,740,000 تومان
12,760,000 تومان
11,200,000 تومان
SOFITEL BALI NUSA DUA 99

BB
18,410,000 تومان
27,350,000 تومان
12,890,000 تومان
11,200,000 تومان
THE LAGUNA 99

BB
18,420,000 تومان
27,370,000 تومان
13,740,000 تومان
11,200,000 تومان
RIMBA JIMBARAN BY AYANA99

BB
20,010,000 تومان
30,540,000 تومان
13,490,000 تومان
12,930,000 تومان
نام هتل SPAZZIO BALI 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل NEO KUTA JELANTIK BALI 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل KUTA CENTRAL PARK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل BALI RANI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل VASANTI BALI 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل SOL HOUSE BALI 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل TIJILI BENOA BALI 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل JAYAKARTA RESORT BALI99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل BALI MANDIRA BEACH RESORT99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND MIRAGE RESORT99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل DISCOVERY KARTIKA PLAZA99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل AYODYA RESORT99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل MELIA BALI 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE WESTIN RESORT99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON BALI RESORT99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل PADMA RESORT 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل SOFITEL BALI NUSA DUA 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE LAGUNA 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIMBA JIMBARAN BY AYANA99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,930,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
5 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
مریم خان زاده (سرپرست تور)
ترانسفر فرودگاهی دارد
سیم کارت دارد
ویزا دارد
تورلیدر دارد

اتاق ها در هتل گارانتی می باشند.بنابراین کنسلی و تغییر درخواست 14 روز قبل از رسیدن مسافر امکان پذیر نمی باشد.

حداقل تعداد نفرات در تور شهری 2 نفر می باشد.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 29 اسفند , 01:30 جمعه 8 فروردین , 22:30
2 جمعه 1 فروردین , 01:30 شنبه 9 فروردین , 22:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
5 شب

تور 5شب و6 روز صربستان ویژه تابستان99 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 11,620,000 تومان
ایرلاین : سلام ایر
7 شب

تور بانکوک 7شب و 8 روز ویژه تابستان 99 (پرواز سلام ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 10,270,000 تومان
ایرلاین : امارات
7 شب

تور بالی7 شب و 8 روز ویژه تابستان 99 ( پرواز امارات)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 10,194,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه تابستان 99(پرواز سان اکسپرس)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/05/11
قیمت از : 11,390,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز گوا ویژه تابستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 10,945,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بانکوک 7شب و 8 روز ویژه تابستان 99 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 10,270,000 تومان
ثبت پرسش