• تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه 26و27و28 دی 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/10/26
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/10/28
آنتالیا
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1398/10/26
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BELKON

ALL
3,150,000 تومان
3,475,000 تومان
2,830,000 تومان
2,390,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
3,590,000 تومان
4,240,000 تومان
3,050,000 تومان
2,390,000 تومان
Laren Family

ALL
3,690,000 تومان
4,285,000 تومان
3,100,000 تومان
2,390,000 تومان
Sherwood Dreams Resort

UALL
3,900,000 تومان
4,605,000 تومان
3,200,000 تومان
2,390,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
4,000,000 تومان
4,910,000 تومان
3,245,000 تومان
2,390,000 تومان
Sealife Family Resort

ALL
4,000,000 تومان
4,760,000 تومان
3,245,000 تومان
2,390,000 تومان
INN VISTA

ALL
4,120,000 تومان
5,095,000 تومان
3,310,000 تومان
2,390,000 تومان
Karmir Resort & Spa

ALL
4,120,000 تومان
5,335,000 تومان
3,310,000 تومان
2,390,000 تومان
Miracle Resort Hotel

UALL
4,190,000 تومان
5,030,000 تومان
3,355,000 تومان
2,390,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
4,250,000 تومان
5,290,000 تومان
3,390,000 تومان
2,390,000 تومان
ASKA LARA

ALL
4,250,000 تومان
5,290,000 تومان
3,390,000 تومان
2,390,000 تومان
Limak Limra

ALL
4,390,000 تومان
5,335,000 تومان
3,445,000 تومان
2,390,000 تومان
Concorde De Luxe Resort

UALL
4,390,000 تومان
5,810,000 تومان
3,445,000 تومان
2,390,000 تومان
Rixos Downtown

ALL
4,450,000 تومان
5,620,000 تومان
3,480,000 تومان
2,390,000 تومان
ic santai resort belek

UALL
4,660,000 تومان
5,740,000 تومان
3,580,000 تومان
2,390,000 تومان
Titanic Beach Lara Resort

ALL
4,690,000 تومان
5,770,000 تومان
3,610,000 تومان
2,390,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
4,790,000 تومان
5,925,000 تومان
3,660,000 تومان
2,390,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
4,900,000 تومان
6,115,000 تومان
3,685,000 تومان
2,390,000 تومان
KAYA BELEK

UALL
4,930,000 تومان
6,145,000 تومان
3,715,000 تومان
2,390,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
5,200,000 تومان
6,550,000 تومان
3,850,000 تومان
2,390,000 تومان
Barut Lara

UALL
5,250,000 تومان
6,630,000 تومان
3,875,000 تومان
2,390,000 تومان
SUENO GOLF

UALL
5,470,000 تومان
6,955,000 تومان
3,985,000 تومان
2,390,000 تومان
ramada plaza

UALL
5,500,000 تومان
6,985,000 تومان
4,015,000 تومان
2,390,000 تومان
Ela Quality Resort

UALL
5,590,000 تومان
7,130,000 تومان
4,055,000 تومان
2,390,000 تومان
Voyage Belek Golf & Spa

UALL
5,590,000 تومان
7,130,000 تومان
4,055,000 تومان
2,390,000 تومان
SELECTUM

UALL
5,590,000 تومان
7,440,000 تومان
4,055,000 تومان
2,390,000 تومان
ROYAL SEGINUS

UALL
5,590,000 تومان
7,130,000 تومان
4,055,000 تومان
2,390,000 تومان
Royal Holiday Palace

UALL
5,590,000 تومان
7,130,000 تومان
4,055,000 تومان
2,390,000 تومان
Sueno Deluxe

UALL
5,700,000 تومان
7,320,000 تومان
4,080,000 تومان
2,390,000 تومان
Rixos Premium

UALL
6,500,000 تومان
8,525,000 تومان
4,475,000 تومان
2,390,000 تومان
Max Royal

UALL
10,300,000 تومان
14,200,000 تومان
6,400,000 تومان
2,390,000 تومان
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Laren Family

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,605,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sealife Family Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل INN VISTA

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Karmir Resort & Spa

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASKA LARA

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Limra

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde De Luxe Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل ic santai resort belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,925,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,115,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل KAYA BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,715,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Barut Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUENO GOLF

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل ramada plaza

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,015,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ela Quality Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,055,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Voyage Belek Golf & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,055,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل SELECTUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,055,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,055,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,055,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sueno Deluxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,525,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Max Royal

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
آذر سلیم زاده (مسئول تور ) سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور )
هواپیمایی مدرن با کترینگ جدید
در هتل های رویایی هالیدی،وینگز،سگینوس کودک بالای 7 سال و کارمیر بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود.
بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس ، ترانسفر فرودگاهی ،6 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی (زیر 60 سال)
استفاده از راهنما خارج از برنامه تعیین شده با توافق مسافر انجام می گیرد و آژانس الماس نشان در این مورد پاسخگو نیست .
هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 400000 تومان می باشد. بار مجاز مسافر 30 کیلو می باشد
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 26 دی , 02:00 پنج شنبه 3 بهمن , 18:30
2 جمعه 27 دی , 02:00 جمعه 4 بهمن , 18:30
3 شنبه 28 دی , 02:00 شنبه 5 بهمن , 18:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : آذربایجان ایرلاینز
3 شب

تور باکو 3 شب و4 روز ویژه تابستان99 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/01
قیمت از : 3,730,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور باکو 3 شب و4 روز ویژه تابستان99 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/01
قیمت از : 2,595,000 تومان
ایرلاین : تابان
7 شب

تور باتومی 7 شب و 8روز ویژه تابستان 99 (پرواز تابان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 4,085,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
5 شب

تور باکو 5 شب و 6 روز ویژه تابستان99 (پرواز ایران ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/01
قیمت از : 3,811,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول 3شب و 4 روز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/01
قیمت از : 3,562,000 تومان
ایرلاین : آذربایجان ایرلاینز
3 شب

تور باکو7 شب و8 روز ویژه تابستان99 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/01
قیمت از : 3,730,000 تومان
ثبت پرسش