• تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه نوروز 1399


تاریخ شروع 1398/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/11
آنتالیا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1398/12/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
lara palace

ALL
4,495,000 تومان
5,495,000 تومان
4,045,000 تومان
3,795,000 تومان
LARA
CENDER HOTEL

ALL
5,495,000 تومان
6,395,000 تومان
5,045,000 تومان
3,795,000 تومان
ANTALYA
Sensitive Premium Resort & Spa

UALL
6,245,000 تومان
7,595,000 تومان
5,245,000 تومان
3,795,000 تومان
BELEK
Lara Family Club

UALL
6,695,000 تومان
8,195,000 تومان
5,545,000 تومان
3,795,000 تومان
LARA
Ramada Resort Lara Hotel

UALL
6,695,000 تومان
8,195,000 تومان
5,545,000 تومان
3,795,000 تومان
LARA
Club Sera

UALL
7,595,000 تومان
9,745,000 تومان
5,895,000 تومان
3,795,000 تومان
LARA
sherwood suites resort

UALL
7,895,000 تومان
11,895,000 تومان
5,945,000 تومان
3,795,000 تومان
ANTALYA
Sherwood Dreams Resort

UALL
7,895,000 تومان
12,295,000 تومان
5,895,000 تومان
3,795,000 تومان
BELEK
Limak Limra

UALL
7,895,000 تومان
9,995,000 تومان
5,895,000 تومان
3,795,000 تومان
KEMER
Liberty Lara

UALL
8,145,000 تومان
10,345,000 تومان
6,195,000 تومان
3,795,000 تومان
LARA
PALOMA FORESTA

UALL
8,595,000 تومان
11,095,000 تومان
6,245,000 تومان
3,795,000 تومان
KEMER
SWANDOR RESORT TOPKAPI

UALL
8,595,000 تومان
-
-
-
DELUXE FAM,GARDEN 4PAX
SWANDOR RESORT TOPKAPI

UALL
8,595,000 تومان
11,495,000 تومان
6,595,000 تومان
3,795,000 تومان
STD
Asteria Kremlin Palace

UALL
8,645,000 تومان
11,095,000 تومان
6,295,000 تومان
3,795,000 تومان
LARA
SWANDOR RESORT TOPKAPI

UALL
8,745,000 تومان
-
-
-
DELUXE FAM , ROOM 4PAX
SWANDOR RESORT TOPKAPI

UALL
8,895,000 تومان
-
4,195,000 تومان
3,795,000 تومان
DELUXE FAM,GARDEN3ADL+1CHD
SWANDOR RESORT TOPKAPI

UALL
8,995,000 تومان
-
7,195,000 تومان
3,795,000 تومان
SUPERIOR ROOM 2ADL+1CHD(W.B
SWANDOR RESORT TOPKAPI

UALL
8,995,000 تومان
-
7,195,000 تومان
3,795,000 تومان
DELUXE FAM ROOM2ADL
SWANDOR RESORT TOPKAPI

UALL
8,995,000 تومان
-
3,795,000 تومان
3,795,000 تومان
DELUXE FAM ROOM3ADL
SWANDOR RESORT TOPKAPI

UALL
8,995,000 تومان
-
7,595,000 تومان
3,795,000 تومان
DELUXE ROOM2ADL
نام هتل lara palace

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,795,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,795,000 تومان
توضیحات ANTALYA
نام هتل Sensitive Premium Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,795,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل Lara Family Club

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,795,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل Ramada Resort Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,795,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل Club Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,795,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل sherwood suites resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,795,000 تومان
توضیحات ANTALYA
نام هتل Sherwood Dreams Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,795,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل Limak Limra

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,795,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل Liberty Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,795,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل PALOMA FORESTA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,795,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,795,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل SWANDOR RESORT TOPKAPI

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) -
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) -
توضیحات DELUXE FAM,GARDEN 4PAX
نام هتل SWANDOR RESORT TOPKAPI

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) -
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) -
توضیحات DELUXE FAM , ROOM 4PAX
نام هتل SWANDOR RESORT TOPKAPI

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) -
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,795,000 تومان
توضیحات DELUXE FAM,GARDEN3ADL+1CHD
نام هتل SWANDOR RESORT TOPKAPI

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,795,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل SWANDOR RESORT TOPKAPI

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) -
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,795,000 تومان
توضیحات SUPERIOR ROOM 2ADL+1CHD(W.B
نام هتل SWANDOR RESORT TOPKAPI

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) -
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,795,000 تومان
توضیحات DELUXE FAM ROOM2ADL
نام هتل SWANDOR RESORT TOPKAPI

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) -
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,795,000 تومان
توضیحات DELUXE FAM ROOM3ADL
نام هتل SWANDOR RESORT TOPKAPI

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) -
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,795,000 تومان
توضیحات DELUXE ROOM2ADL

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )
خدمات تور:
بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ترانسفر فرودگاهی
لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی

پرداخت 70% تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

تاریخ های پرواز 28 اسفند 98 الی 11 فروردین 99
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 تاریخ پرواز 28 اسفند الی 11 فروردین

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
4 شب

تور استانبول ویژه نوروز99 (4شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/29
قیمت از : 4,980,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه 20 دی الی 2 اسفند 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/20
قیمت از : 3,490,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور 5شب و 7 روز آنتالیا ویژه 27 اسفند الی 10 فرودین 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 4,999,000 تومان
ایرلاین : فری برد
6 شب

تور 6شب و 7 روز آلانیا ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/14
قیمت از : 3,690,000 تومان
ایرلاین : آذربایجان ایرلاینز
4 شب

تور 4 شب و 5 روز باکو ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 3,790,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

تور 7شب کوالالامپور ویژه 25 بهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/25
قیمت از : 5,350,000 تومان
ثبت پرسش