• تور اهواز 3شب و 4روز ویژه بهار 1400


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های اهواز است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1400/01/14
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/03/31
اهواز
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1400/01/14
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 اهواز 3 شب جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
ردیف 2
به اهواز
مدت اقامت 3
توضیحات جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ایران

BB
1,828,000 تومان
1,905,000 تومان
1,828,000 تومان
1,287,000 تومان
نادری

BB
1,868,000 تومان
2,029,000 تومان
1,862,000 تومان
1,287,000 تومان
ایرانیکا

BB
1,905,000 تومان
2,121,000 تومان
1,905,000 تومان
1,287,000 تومان
اکسین

BB
2,029,000 تومان
2,770,000 تومان
2,029,000 تومان
1,287,000 تومان
نیشکر

BB
2,131,000 تومان
2,950,000 تومان
2,131,000 تومان
1,312,000 تومان
پرشیا

BB
2,214,000 تومان
2,369,000 تومان
2,214,000 تومان
1,287,000 تومان
پارس

BB
3,263,000 تومان
3,745,000 تومان
3,263,000 تومان
1,337,000 تومان
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,828,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,828,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,287,000 تومان
توضیحات
نام هتل نادری

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,868,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,029,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,862,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,287,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایرانیکا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,121,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,287,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکسین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,029,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,029,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,287,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیشکر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,131,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,131,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,312,000 تومان
توضیحات
نام هتل پرشیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,214,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,369,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,214,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,287,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,263,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,263,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,337,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
با توجه به نرخ پلکانی پروازها تور ها بر اساس پایین ترین نرخ پروازی بسته شده و درصورت افزایش نرخ پرواز تور نیز با افزایش نرخ ارائه میگردد
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و4 روز کرمان ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 2,098,000 تومان
ایرلاین : آتا
4 شب

تور شیراز 5روزه ویژه بهار نارنج 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/02/12
قیمت از : 2,119,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
5 شب

تور چابهار 5شب و 6روز ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/12/27
قیمت از : 2,626,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور اهواز 4 شب و 5روز ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 1,884,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای روسیه

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/14
قیمت از : 2,850,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
4 شب

تور مشهد 4شب و 5 روزه ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,060,000 تومان
ثبت پرسش