• مدارک لازم اخذ ویزا سنگاپور


تاریخ شروع 1398/09/19
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/09/30
سنگاپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 1 شب
شروع از : 1398/09/19
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 سنگاپور 1 شب مدت زمان اخذ ویزا 10-14 روز کاری
ردیف 2
به سنگاپور
مدت اقامت 1
توضیحات مدت زمان اخذ ویزا 10-14 روز کاری
هتل ها
نام هتل خدمات توضیحات
BB
1-اسکن صفحه اول پاسپورت به صورت کامل و واضح 2-اعتبار پاسپورت باید بیش از 6 ماه باشد. 3-امضا صفحه اول پاسپورت(برای کودکان امضا یکی از والدین ضروری می باشد) 4-اسکن عکس 6در4 زمینه سفید جدید و واضح با کیفیت بالا 5- عکس و پاسپورت باید از هم متفاوت باشد. 6- تکمیل و اسکن فرم A16 با قید تمام مشخصات:(وضعیت تاهل-تحصیلات-شغل و ...) عکس باید از روبرو و صورت کاملا به سمت دوربین می باشد. تمامی مشخصات مسافر بر روی ویزای الکترونیکی از قبیل اسم-شماره پاسپورت و غیره باید از قبل از ورود مسافر چک شود.هرگونه اشتباه تایپی مانع از ورود مسافر به سنگاپور می باشد. هر گونه تغییرات در ویزای الکترونیکی 4 تا 5 روز کاری زمان خواهد برد.
نام هتل
خدمت BB
توضیحات 1-اسکن صفحه اول پاسپورت به صورت کامل و واضح 2-اعتبار پاسپورت باید بیش از 6 ماه باشد. 3-امضا صفحه اول پاسپورت(برای کودکان امضا یکی از والدین ضروری می باشد) 4-اسکن عکس 6در4 زمینه سفید جدید و واضح با کیفیت بالا 5- عکس و پاسپورت باید از هم متفاوت باشد. 6- تکمیل و اسکن فرم A16 با قید تمام مشخصات:(وضعیت تاهل-تحصیلات-شغل و ...) عکس باید از روبرو و صورت کاملا به سمت دوربین می باشد. تمامی مشخصات مسافر بر روی ویزای الکترونیکی از قبیل اسم-شماره پاسپورت و غیره باید از قبل از ورود مسافر چک شود.هرگونه اشتباه تایپی مانع از ورود مسافر به سنگاپور می باشد. هر گونه تغییرات در ویزای الکترونیکی 4 تا 5 روز کاری زمان خواهد برد.

ردیف خدمات توضیحات
1 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس4*6 با زمینه سفید
3 زمان اخذ ویزا 10 روزه کاری
سنا کباری (سرپرست تور)
1-اسکن صفحه اول پاسپورت به صورت کامل و واضح   
2-اعتبار پاسپورت باید بیش از 6 ماه باشد.
3-امضا صفحه  اول پاسپورت(برای کودکان امضا یکی از والدین ضروری می باشد)
4-اسکن عکس 6در4 زمینه سفید جدید و واضح با کیفیت بالا
5- عکس و پاسپورت باید از هم متفاوت باشد.
6- تکمیل و اسکن فرم A16  با قید تمام مشخصات:(وضعیت تاهل-تحصیلات-شغل و ...)

عکس باید از روبرو و صورت کاملا به سمت دوربین می باشد.
 
تمامی مشخصات مسافر بر روی ویزای الکترونیکی از قبیل اسم-شماره پاسپورت و غیره باید از قبل از ورود مسافر چک شود.هرگونه اشتباه تایپی مانع از ورود مسافر به سنگاپور می باشد.

هر گونه تغییرات در ویزای الکترونیکی 4 تا 5 روز کاری زمان خواهد برد.
                       
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور کیش 16-19 خردادماه

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 1,022,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
7 شب

تور همدان 3شب و 4 روز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 855,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
5 شب

تور همدان 5شب و 6روز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 820,000 تومان
ایرلاین : سپهران
3 شب

تور 3شب و 4 روز بندرعباس ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 920,000 تومان
ایرلاین : آتا
7 شب

تور 7شب و 8 روز اردبیل ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 793,000 تومان
ایرلاین : آتا
7 شب

تور 3شب و 4 روز اردبیل ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 793,000 تومان
ثبت پرسش