• تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه سال نو میلادی


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/09/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/09/30
آنتالیا
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1398/09/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب هر هفته پنجشنبه و جمعه و شنبه
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات هر هفته پنجشنبه و جمعه و شنبه
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BELKON

ALL
3,190,000 تومان
3,550,000 تومان
2,830,000 تومان
1,800,000 تومان
LOCATION:BELEK
Laren Family

ALL
3,690,000 تومان
4,290,000 تومان
3,090,000 تومان
1,800,000 تومان
LOCATION:LARA
Grand Park Lara

ALL
4,190,000 تومان
5,235,000 تومان
3,320,000 تومان
1,800,000 تومان
LOCATION:LARA
Asteria Kremlin Palace

ALL
4,490,000 تومان
5,680,000 تومان
3,500,000 تومان
1,800,000 تومان
LOCATION:LARA
ASKA LARA

ALL
4,490,000 تومان
5,680,000 تومان
3,500,000 تومان
1,800,000 تومان
LOCATION:LARA
Miracle Resort Hotel

UALL
4,590,000 تومان
5,640,000 تومان
3,540,000 تومان
1,800,000 تومان
LOCATION:LARA
Rixos Downtown

ALL
4,890,000 تومان
6,330,000 تومان
3,690,000 تومان
1,800,000 تومان
LOCATION:LARA
GRANADA LUXURY ALANYA

UALL
4,890,000 تومان
6,090,000 تومان
3,690,000 تومان
1,800,000 تومان
LOCATION:BELEK
KAYA BELEK

UALL
5,190,000 تومان
6,540,000 تومان
3,840,000 تومان
1,800,000 تومان
LOCATION:BELEK
Rixos Sungate Hotel

UALL
5,190,000 تومان
6,540,000 تومان
3,840,000 تومان
1,800,000 تومان
LOCATION:KEMER
KAYA BELEK

UALL
5,190,000 تومان
6,540,000 تومان
3,840,000 تومان
1,800,000 تومان
LOCATION:KUNDO
Adalya Elite Lara

UALL
5,490,000 تومان
6,990,000 تومان
3,990,000 تومان
1,800,000 تومان
LOCATION:LARA
SELECTUM

UALL
5,690,000 تومان
7,600,000 تومان
4,100,000 تومان
1,800,000 تومان
LOCATION:BELEK
Delphin BE Grand Resort

UALL
5,790,000 تومان
7,440,000 تومان
4,140,000 تومان
1,800,000 تومان
LOCATION:LARA
Titanic Beach Lara Resort

ALL
5,790,000 تومان
7,440,000 تومان
4,140,000 تومان
1,800,000 تومان
LOCATION:LARA
ramada plaza

UALL
6,090,000 تومان
7,890,000 تومان
4,290,000 تومان
1,800,000 تومان
LOCATION:LARA
Ela Quality Resort

UALL
6,090,000 تومان
7,890,000 تومان
4,290,000 تومان
1,800,000 تومان
LOCATION:BELEK
Delphin Imperial Hotel

UALL
6,390,000 تومان
8,340,000 تومان
4,440,000 تومان
1,800,000 تومان
LOCATION:LARA
Susesi Luxury Resort

UALL
6,490,000 تومان
8,500,000 تومان
4,480,000 تومان
1,800,000 تومان
LOCATION:BELEK
Titanic Deluxe Belek

UALL
6,990,000 تومان
9,240,000 تومان
4,740,000 تومان
1,800,000 تومان
LOCATION:BELEK
Calista Luxury Resort Hotel

UALL
6,990,000 تومان
9,240,000 تومان
4,740,000 تومان
1,800,000 تومان
LOCATION:BELEK
Cornelia Deluxe Belek

UALL
7,090,000 تومان
9,370,000 تومان
4,810,000 تومان
1,800,000 تومان
LOCATION:BELEK
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات LOCATION:BELEK
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات LOCATION:LARA
نام هتل Laren Family

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات LOCATION:LARA
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات LOCATION:LARA
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات LOCATION:LARA
نام هتل ASKA LARA

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات LOCATION:LARA
نام هتل Rixos Downtown

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات LOCATION:LARA
نام هتل GRANADA LUXURY ALANYA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات LOCATION:BELEK
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات LOCATION:LARA
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات LOCATION:LARA
نام هتل KAYA BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات LOCATION:BELEK
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات LOCATION:KEMER
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات LOCATION:LARA
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات LOCATION:LARA
نام هتل ramada plaza

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات LOCATION:LARA
نام هتل Ela Quality Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات LOCATION:BELEK
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات LOCATION:BELEK
نام هتل SELECTUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات LOCATION:BELEK
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات LOCATION:BELEK
نام هتل Calista Luxury Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات LOCATION:BELEK
نام هتل Cornelia Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات LOCATION:BELEK
نام هتل KAYA BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان
توضیحات LOCATION:KUNDO

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
آذر سلیم زاده (مسئول تور ) سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور )
هواپیمایی مدرن با کترینگ جدید
در هتل های رویایی هالیدی،وینگز،سگینوس کودک بالای 7 سال و کارمیر بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود.
بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس ، ترانسفر فرودگاهی ،6 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی (زیر 60 سال)
استفاده از راهنما خارج از برنامه تعیین شده با توافق مسافر انجام می گیرد و آژانس الماس نشان در این مورد پاسخگو نیست .
هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 400000 تومان می باشد. بار مجاز مسافر 30 کیلو می باشد
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 28 آذر , 00:00 پنج شنبه 5 دی , 00:00
2 جمعه 29 آذر , 00:00 جمعه 6 دی , 00:00
3 شنبه 30 آذر , 00:00 شنبه 7 دی , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : تابان
7 شب

تور باتومی 3شب و 4روز ویژه تابستان 99 (پرواز تابان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 4,085,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور تفلیس 7شب و 8روز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 4,265,000 تومان
ایرلاین : تابان
7 شب

تور باتومی 7 شب و 8روز ویژه تابستان 99 (پرواز تابان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 4,085,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور باکو 3 شب و4 روز ویژه تابستان99 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/01
قیمت از : 2,595,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور ارمنستان 7شب و 8روز ویژه تابستان99 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 4,074,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور ارمنستان 3شب و4 روز ویژه تابستان99 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 3,217,000 تومان
ثبت پرسش