• تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه سال نو میلادی


تاریخ شروع 1398/09/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/09/30
آنتالیا
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/09/11
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BELKON

ALL
3,190,000 تومان
3,550,000 تومان
2,830,000 تومان
2,390,000 تومان
LOCATION:BELEK
Lara Hadrianus

ALL
3,290,000 تومان
3,710,000 تومان
2,870,000 تومان
2,390,000 تومان
LOCATION:LARA
Laren Family

ALL
3,990,000 تومان
4,740,000 تومان
3,240,000 تومان
2,390,000 تومان
LOCATION:LARA
Grand Park Lara

ALL
4,190,000 تومان
5,235,000 تومان
3,320,000 تومان
2,390,000 تومان
LOCATION:LARA
Asteria Kremlin Palace

ALL
4,490,000 تومان
5,680,000 تومان
3,500,000 تومان
2,390,000 تومان
LOCATION:LARA
ASKA LARA

ALL
4,490,000 تومان
5,680,000 تومان
3,500,000 تومان
2,390,000 تومان
LOCATION:LARA
Rixos Downtown

ALL
5,190,000 تومان
6,810,000 تومان
3,840,000 تومان
2,390,000 تومان
LOCATION:LARA
GRANADA LUXURY ALANYA

UALL
5,190,000 تومان
6,540,000 تومان
3,840,000 تومان
2,390,000 تومان
LOCATION:BELEK
Miracle Resort Hotel

UALL
5,190,000 تومان
6,540,000 تومان
3,840,000 تومان
2,390,000 تومان
LOCATION:LARA
Adalya Elite Lara

UALL
5,490,000 تومان
6,990,000 تومان
3,990,000 تومان
2,390,000 تومان
LOCATION:LARA
KAYA BELEK

UALL
5,490,000 تومان
6,990,000 تومان
3,990,000 تومان
2,390,000 تومان
LOCATION:BELEK
Rixos Sungate Hotel

UALL
5,490,000 تومان
6,990,000 تومان
3,990,000 تومان
2,390,000 تومان
LOCATION:KEMER
Delphin BE Grand Resort

UALL
5,770,000 تومان
7,420,000 تومان
4,120,000 تومان
2,390,000 تومان
LOCATION:LARA
Titanic Beach Lara Resort

ALL
5,790,000 تومان
7,440,000 تومان
4,140,000 تومان
2,390,000 تومان
LOCATION:LARA
ramada plaza

UALL
6,090,000 تومان
7,890,000 تومان
4,290,000 تومان
2,390,000 تومان
LOCATION:LARA
Ela Quality Resort

UALL
6,090,000 تومان
7,890,000 تومان
4,290,000 تومان
2,390,000 تومان
LOCATION:BELEK
Susesi Luxury Resort

UALL
6,290,000 تومان
8,210,000 تومان
4,380,000 تومان
2,390,000 تومان
LOCATION:BELEK
SELECTUM

UALL
6,290,000 تومان
8,560,000 تومان
4,400,000 تومان
2,390,000 تومان
LOCATION:BELEK
Titanic Deluxe Belek

UALL
6,990,000 تومان
9,240,000 تومان
4,740,000 تومان
2,390,000 تومان
LOCATION:BELEK
Calista Luxury Resort Hotel

UALL
6,990,000 تومان
9,240,000 تومان
4,740,000 تومان
2,390,000 تومان
LOCATION:BELEK
Cornelia Deluxe Belek

UALL
7,090,000 تومان
9,370,000 تومان
4,810,000 تومان
2,390,000 تومان
LOCATION:BELEK
Mardan Place

UALL
7,290,000 تومان
9,690,000 تومان
4,890,000 تومان
2,390,000 تومان
LOCATION:KUNDO
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات LOCATION:BELEK
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات LOCATION:LARA
نام هتل Laren Family

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات LOCATION:LARA
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات LOCATION:LARA
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات LOCATION:LARA
نام هتل ASKA LARA

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات LOCATION:LARA
نام هتل Rixos Downtown

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات LOCATION:LARA
نام هتل GRANADA LUXURY ALANYA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات LOCATION:BELEK
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات LOCATION:LARA
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات LOCATION:LARA
نام هتل KAYA BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات LOCATION:BELEK
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات LOCATION:KEMER
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات LOCATION:LARA
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات LOCATION:LARA
نام هتل ramada plaza

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات LOCATION:LARA
نام هتل Ela Quality Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات LOCATION:BELEK
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات LOCATION:BELEK
نام هتل SELECTUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات LOCATION:BELEK
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات LOCATION:BELEK
نام هتل Calista Luxury Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات LOCATION:BELEK
نام هتل Cornelia Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات LOCATION:BELEK
نام هتل Mardan Place

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات LOCATION:KUNDO

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
آذر سلیم زاده (مسئول تور ) سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور )
هواپیمایی مدرن با کترینگ جدید
در هتل های رویایی هالیدی،وینگز،سگینوس کودک بالای 7 سال و کارمیر بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود.
بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس ، ترانسفر فرودگاهی ،6 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی (زیر 60 سال)
استفاده از راهنما خارج از برنامه تعیین شده با توافق مسافر انجام می گیرد و آژانس الماس نشان در این مورد پاسخگو نیست .
هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 400000 تومان می باشد. بار مجاز مسافر 30 کیلو می باشد
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 28 آذر , 00:00 پنج شنبه 5 دی , 00:00
2 جمعه 29 آذر , 00:00 جمعه 6 دی , 00:00
3 شنبه 30 آذر , 00:00 شنبه 7 دی , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز چابهار ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,970,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور استانبول ویژه 18 بهمن 98(پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/18
قیمت از : 3,380,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور استانبول ویژه 22و23 آذر 98(قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/22
قیمت از : 2,000,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و8 روز آنکارا ویژه23آذر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/23
قیمت از : 3,600,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور استانبول ویژه 22 آذر 98(7شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/22
قیمت از : 3,140,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و7 روز آنتالیا ویژه آذر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/20
قیمت از : 1,990,000 تومان
ثبت پرسش