• تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه پاییز 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/08/22
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/08/25
آنتالیا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1398/08/22
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Agon

BB
2,795,000 تومان
3,370,000 تومان
2,775,000 تومان
2,090,000 تومان
Atalla

BB
2,865,000 تومان
3,225,000 تومان
2,850,000 تومان
2,090,000 تومان
PARK AVRUPA

BB
2,865,000 تومان
3,225,000 تومان
2,850,000 تومان
2,090,000 تومان
BELKON

ALL
3,155,000 تومان
3,660,000 تومان
2,990,000 تومان
2,090,000 تومان
Lara Hadrianus

ALL
3,300,000 تومان
3,875,000 تومان
3,065,000 تومان
2,090,000 تومان
Lara Park Hotel

BB
3,440,000 تومان
4,305,000 تومان
3,135,000 تومان
2,090,000 تومان
Orange Park Hotel

BB
3,585,000 تومان
4,595,000 تومان
3,210,000 تومان
2,090,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
3,730,000 تومان
4,520,000 تومان
3,280,000 تومان
2,090,000 تومان
Armas Labada

UALL
3,800,000 تومان
4,595,000 تومان
3,280,000 تومان
2,090,000 تومان
Sensitive Premium Resort & Spa

UALL
3,800,000 تومان
4,595,000 تومان
3,280,000 تومان
2,090,000 تومان
Kervansaray Lara

UALL
4,305,000 تومان
5,385,000 تومان
3,570,000 تومان
2,090,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
4,380,000 تومان
5,745,000 تومان
3,570,000 تومان
2,090,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
4,450,000 تومان
5,600,000 تومان
3,640,000 تومان
2,090,000 تومان
ASKA LARA

ALL
4,955,000 تومان
6,395,000 تومان
3,855,000 تومان
2,090,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
5,025,000 تومان
6,825,000 تومان
3,930,000 تومان
2,090,000 تومان
Club Sera

UALL
5,240,000 تومان
7,040,000 تومان
4,000,000 تومان
2,090,000 تومان
Sherwood Dreams Resort

UALL
5,600,000 تومان
7,330,000 تومان
4,215,000 تومان
2,090,000 تومان
Concorde De Luxe Resort

ALL
5,890,000 تومان
8,700,000 تومان
4,360,000 تومان
2,090,000 تومان
Liberty Lara

UALL
5,960,000 تومان
7,835,000 تومان
4,360,000 تومان
2,090,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
6,035,000 تومان
7,980,000 تومان
4,430,000 تومان
2,090,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
6,180,000 تومان
8,195,000 تومان
4,505,000 تومان
2,090,000 تومان
Rixos Sungate Hotel

UALL
6,180,000 تومان
9,060,000 تومان
4,505,000 تومان
2,090,000 تومان
Delphin Diva Hotel

UALL
6,395,000 تومان
8,480,000 تومان
4,575,000 تومان
2,090,000 تومان
SELECTUM

UALL
6,465,000 تومان
9,060,000 تومان
4,650,000 تومان
2,090,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
6,825,000 تومان
9,130,000 تومان
4,790,000 تومان
2,090,000 تومان
Royal Holiday Palace

UALL
7,545,000 تومان
10,210,000 تومان
5,150,000 تومان
2,090,000 تومان
ROYAL SEGINUS

UALL
7,545,000 تومان
10,210,000 تومان
5,150,000 تومان
2,090,000 تومان
نام هتل Agon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atalla

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل PARK AVRUPA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,135,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Armas Labada

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,305,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,385,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASKA LARA

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde De Luxe Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Liberty Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Diva Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل SELECTUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
آذر سلیم زاده (مسئول تور ) سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور )
نرخ کودک زیر دوسال 195.000 تومان می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 22 آبان , 00:00 چهارشنبه 29 آبان , 00:00
2 جمعه 24 آبان , 00:00 جمعه 1 آذر , 00:00
3 شنبه 25 آبان , 00:00 شنبه 2 آذر , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
5 شب

تور باکو 5 شب و 6 روز ویژه تابستان99 (پرواز ایران ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/01
قیمت از : 3,811,000 تومان
ایرلاین : آذربایجان ایرلاینز
5 شب

تور باکو 5 شب و 6 روز ویژه تابستان99 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/01
قیمت از : 3,811,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه خرداد 99(پرواز سان اطلس)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 2,990,000 تومان
ایرلاین : آتا
7 شب

تور 7شب و 8 روز ارومیه ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,749,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور باکو 3 شب و4 روز ویژه تابستان99 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/01
قیمت از : 2,595,000 تومان
ایرلاین : امارات
7 شب

تور قبرس 7شب و 8 روز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/29
قیمت از : 3,650,000 تومان
ثبت پرسش