• تور 7شب و 8 روز پوکت ویژه 22 آبان 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بانکوک و پاتایا و پوکت است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/12/11
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/12/02
پوکت
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1398/12/11
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7 شب
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sharaya Residence

BB
11,010,000 تومان
12,310,000 تومان
9,710,000 تومان
10,250,000 تومان
Royal Crown

BB
11,010,000 تومان
12,310,000 تومان
10,900,000 تومان
10,250,000 تومان
Sharaya Boutique Hotel Patong

BB
11,550,000 تومان
13,390,000 تومان
11,440,000 تومان
10,470,000 تومان
Pj Patong Resortel

BB
11,660,000 تومان
13,610,000 تومان
9,710,000 تومان
10,580,000 تومان
Ashlee Plaza

BB
12,310,000 تومان
14,900,000 تومان
12,200,000 تومان
10,790,000 تومان
Andakira

BB
12,960,000 تومان
16,200,000 تومان
12,850,000 تومان
11,010,000 تومان
sleep with me

BB
13,070,000 تومان
16,420,000 تومان
12,960,000 تومان
11,120,000 تومان
ASHLEE HEIGHTS

BB
13,170,000 تومان
16,630,000 تومان
13,070,000 تومان
11,120,000 تومان
Sawaddi

BB
13,390,000 تومان
17,070,000 تومان
13,280,000 تومان
11,230,000 تومان
SEA Sun Sand Resort

BB
13,610,000 تومان
17,500,000 تومان
13,500,000 تومان
11,340,000 تومان
Patong Resort

BB
13,610,000 تومان
17,500,000 تومان
13,500,000 تومان
11,340,000 تومان
SEA SUN SAND SEA VIEW

BB
14,150,000 تومان
18,580,000 تومان
14,040,000 تومان
11,550,000 تومان
The Royal Paradise

BB
14,260,000 تومان
18,800,000 تومان
14,150,000 تومان
11,550,000 تومان
Swiisotel Resort Patong

BB
14,360,000 تومان
19,010,000 تومان
14,260,000 تومان
11,660,000 تومان
Seaview Patong Hotel

BB
14,690,000 تومان
19,660,000 تومان
14,580,000 تومان
11,340,000 تومان
the nature phuket

BB
14,900,000 تومان
20,100,000 تومان
14,800,000 تومان
11,880,000 تومان
MILLENIUM PATONG

BB
14,900,000 تومان
20,100,000 تومان
14,800,000 تومان
11,880,000 تومان
Duangjitt Resort & Spa

BB
15,010,000 تومان
20,310,000 تومان
14,900,000 تومان
11,880,000 تومان
ANDAMAN BEACH SUITES

BB
15,230,000 تومان
20,740,000 تومان
15,120,000 تومان
11,980,000 تومان
THAVORN PALM BEACH

BB
15,770,000 تومان
21,830,000 تومان
15,660,000 تومان
12,200,000 تومان
Diamond Cliff Resort

BB
15,880,000 تومان
22,040,000 تومان
15,770,000 تومان
12,200,000 تومان
Grand Mercure

BB
16,420,000 تومان
23,120,000 تومان
16,310,000 تومان
12,420,000 تومان
Hyatt Regency

BB
16,850,000 تومان
23,990,000 تومان
16,740,000 تومان
12,630,000 تومان
Avista Hideaway

BB
16,850,000 تومان
23,990,000 تومان
16,740,000 تومان
12,630,000 تومان
AVISTA HIDEWAY

BB
16,850,000 تومان
23,990,000 تومان
16,740,000 تومان
12,630,000 تومان
KALIMA RESORT

BB
17,500,000 تومان
25,290,000 تومان
17,390,000 تومان
12,850,000 تومان
Amari phuket

BB
17,720,000 تومان
25,720,000 تومان
17,610,000 تومان
12,960,000 تومان
Dusit Thani

BB
20,310,000 تومان
30,910,000 تومان
19,250,000 تومان
13,420,000 تومان
Le Meridien Phuket

BB
21,070,000 تومان
32,420,000 تومان
20,960,000 تومان
14,260,000 تومان
INTERCONTINENTAL PHUKET

BB
22,580,000 تومان
35,450,000 تومان
22,470,000 تومان
14,900,000 تومان
HILTON ARCADIA PHUKET

BB
22,910,000 تومان
36,100,000 تومان
22,800,000 تومان
15,010,000 تومان
Banyan Tree

BB
30,480,000 تومان
51,240,000 تومان
30,260,000 تومان
18,040,000 تومان
نام هتل Sharaya Residence

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Crown

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sharaya Boutique Hotel Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pj Patong Resortel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Andakira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sawaddi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل SEA Sun Sand Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Royal Paradise

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل the nature phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swiisotel Resort Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل Seaview Patong Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل sleep with me

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond Cliff Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,630,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avista Hideaway

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,630,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل Le Meridien Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,260,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dusit Thani

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Banyan Tree

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 51,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASHLEE HEIGHTS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل SEA SUN SAND SEA VIEW

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل MILLENIUM PATONG

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل ANDAMAN BEACH SUITES

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل THAVORN PALM BEACH

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل KALIMA RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVISTA HIDEWAY

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,630,000 تومان
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL PHUKET

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON ARCADIA PHUKET

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,010,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
محمد دلیر (سرپرست تور خارجی)
پوکت یکی از افسانه ای ترین جزایر کشور تایلند می باشد که در جنوب غربی این کشور واقع شده است. مساحت این شهر جزیره ای 543 کیلومتر مربع بوده و طبق آخرین سرشماری انجام گرفته در سال 2015 جمعیت این شهر زیبا حدود 386/605 نفر بوده است. زبان رسمی اهالی شهر پوکت تایلندی است و واحد پولی آن نیز بات می باشد. از آنجایی که پوکت هر ساله طرفداران بیشماری را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند و آوازه ی آن در سر تا سر جهان پیچیده است این شهر در نزد گردشگران تور پوکت به جزیره ی بهشتی شهرت یافته است. از جاذبه های دیدنی پوکت می توان به جزیره جیمز باند، شهر قدیم پوکت، مجسمه بزرگ بودا، معبد چالونگ، جزیره فی فی، ساحل کاتانویی، ساحل پاتونگ و... اشاره نمود که هر یک زیبایی خاص خود را دارد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 11 اسفند , 22:30 دوشنبه 19 اسفند , 22:10

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور سن پترزبورگ 5شب و 6 روز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 11,990,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه تابستان 99(پرواز سان اکسپرس)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/05/11
قیمت از : 11,390,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بانکوک3شب پاتایا 4شب ویژه تابستان99(پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 9,750,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز صربستان ویژه تابستان99 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 11,620,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور 5شب و6 روز صربستان ویژه تابستان99 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 11,620,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز گوا ویژه تابستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 9,895,000 تومان
ثبت پرسش