• تور 8شب و9 روز بانکوک ویژه 30 مهر98


تاریخ شروع 1398/07/30
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/09/17
بانکوک
هوایی
عمان
مدت اقامت : 8 شب
تاریخ انتشار : 1398/06/31
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بانکوک 8 شب
ردیف 2
به بانکوک
مدت اقامت 8
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
H-Residence Sathorn

BB
9,550,000 تومان
10,690,000 تومان
9,430,000 تومان
8,800,000 تومان
H-Residance sathorn
I Residence Sathorn

BB
9,930,000 تومان
11,460,000 تومان
9,780,000 تومان
8,940,000 تومان
Forum Park Hotel

BB
10,030,000 تومان
11,650,000 تومان
9,860,000 تومان
8,970,000 تومان
ibis Bangkok Sathorn

BB
10,310,000 تومان
12,220,000 تومان
10,120,000 تومان
10,030,000 تومان
ibis sathron
Citin Pratunam

BB
10,310,000 تومان
12,220,000 تومان
10,120,000 تومان
9,070,000 تومان
Ibis Bangkok Sukhumvit 4

BB
10,410,000 تومان
12,410,000 تومان
10,210,000 تومان
9,110,000 تومان
Citrus Sukhumvit 13 Nana Bangkok by Compass Hospitality

BB
10,600,000 تومان
12,800,000 تومان
10,380,000 تومان
9,170,000 تومان
RAMADA D 'MA

BB
10,790,000 تومان
13,180,000 تومان
10,550,000 تومان
9,240,000 تومان
Narai

BB
10,890,000 تومان
13,370,000 تومان
10,640,000 تومان
9,270,000 تومان
Citrus Sukhumvit 11 by Compass Hospitality

BB
10,890,000 تومان
13,370,000 تومان
10,640,000 تومان
9,270,000 تومان
Eastin Makkasan

BB
10,980,000 تومان
13,560,000 تومان
10,720,000 تومان
9,310,000 تومان
Asia

BB
10,980,000 تومان
13,560,000 تومان
10,720,000 تومان
9,310,000 تومان
furama silom

BB
10,980,000 تومان
13,560,000 تومان
10,720,000 تومان
9,540,000 تومان
Mercure Bangkok Makkasan

BB
11,360,000 تومان
14,320,000 تومان
11,070,000 تومان
9,440,000 تومان
Mandarin Managed by Centre Point

BB
11,360,000 تومان
14,320,000 تومان
11,070,000 تومان
9,440,000 تومان
Hotel Novotel Bangkok Fenix Silom

BB
11,360,000 تومان
14,320,000 تومان
11,070,000 تومان
9,440,000 تومان
Montien Riverside

BB
11,360,000 تومان
14,320,000 تومان
11,070,000 تومان
9,440,000 تومان
AVANI ATRIUM

BB
11,840,000 تومان
15,280,000 تومان
11,500,000 تومان
9,610,000 تومان
center point pratunam

BB
12,130,000 تومان
15,850,000 تومان
11,750,000 تومان
9,700,000 تومان
Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside

BB
12,320,000 تومان
16,230,000 تومان
11,930,000 تومان
9,770,000 تومان
Holiday Inn Silom

BB
12,320,000 تومان
16,230,000 تومان
11,930,000 تومان
9,770,000 تومان
Berkeley

BB
12,410,000 تومان
16,420,000 تومان
12,010,000 تومان
9,810,000 تومان
AETAS BANGKOK

BB
12,410,000 تومان
16,420,000 تومان
12,010,000 تومان
9,810,000 تومان
Baiyoke Sky Hotel

BB
12,510,000 تومان
16,610,000 تومان
12,100,000 تومان
9,840,000 تومان
Sukosol

BB
12,510,000 تومان
16,610,000 تومان
12,100,000 تومان
9,840,000 تومان
Anantara Sathorn

BB
12,800,000 تومان
17,190,000 تومان
12,360,000 تومان
9,940,000 تومان
Pullman Bangkok Hotel G

BB
13,080,000 تومان
17,760,000 تومان
12,610,000 تومان
10,040,000 تومان
Grande Centre Point

BB
13,270,000 تومان
18,140,000 تومان
12,790,000 تومان
10,110,000 تومان
Amari Water Gate

BB
13,560,000 تومان
18,710,000 تومان
13,040,000 تومان
10,210,000 تومان
Lebua At State Tower Hotel

BB
14,130,000 تومان
19,860,000 تومان
13,560,000 تومان
10,410,000 تومان
landmark sukhumvit

BB
14,230,000 تومان
20,050,000 تومان
13,640,000 تومان
10,440,000 تومان
Banyan Tree Bangkok

BB
16,610,000 تومان
24,820,000 تومان
15,790,000 تومان
11,280,000 تومان
Shangri-La Hotel

BB
18,430,000 تومان
28,450,000 تومان
17,430,000 تومان
11,910,000 تومان
نام هتل H-Residence Sathorn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,800,000 تومان
توضیحات H-Residance sathorn
نام هتل I Residence Sathorn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,940,000 تومان
توضیحات
نام هتل Forum Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis Bangkok Sathorn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,030,000 تومان
توضیحات ibis sathron
نام هتل Citin Pratunam

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Bangkok Sukhumvit 4

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل Citrus Sukhumvit 13 Nana Bangkok by Compass Hospitality

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل RAMADA D 'MA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Narai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل Citrus Sukhumvit 11 by Compass Hospitality

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل Eastin Makkasan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asia

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل furama silom

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Bangkok Makkasan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mandarin Managed by Centre Point

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Novotel Bangkok Fenix Silom

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل Montien Riverside

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANI ATRIUM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل center point pratunam

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Silom

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل Berkeley

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل AETAS BANGKOK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baiyoke Sky Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sukosol

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Anantara Sathorn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,940,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Bangkok Hotel G

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grande Centre Point

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Water Gate

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lebua At State Tower Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل landmark sukhumvit

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل Banyan Tree Bangkok

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri-La Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,910,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مدت زمان اخذ ویزا 7 روز کاری میباشد
3 تمکن مالی مبنی بر پرینت بانکی با مانده هر نفر 100/000/000 ریال
4 عکس 3/5 * 4/5 رنگی زمینه سفید کاملا از روبرو بدون عینک و جدید
5 تکمیل فرم مشخصات فردی
6 ضمانتنامه بانکی هر نفر
7 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور ) مروا ابراهیمی (سرپرست تور)

کلانشهر بانکوک با مناطق پیرامون آن به عنوان پایتخت ملی شناخته می‌شوند و استان یا منطقه ویژه‌ای مستقل در کنار 75 استان دیگر تایلند به حساب می‌آیند.


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 3 مهر , 00:00 سه شنبه 7 آبان , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز بالی ویژه آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/13
قیمت از : 8,420,000 تومان
ایرلاین : نورد ویند
7 شب

تور 3شب مسکو 4شب سنت پترزبورگ ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/08
قیمت از : 9,495,000 تومان
ایرلاین : عمان
7 شب

تور ترکیبی 3شب بانکوک 4شب پاتایا ویژه تعطیلات آبان98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/01
قیمت از : 8,650,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
8 شب

تور 9روز سریلانکا ویژه مهر و آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/12
قیمت از : 9,350,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
7 شب

تور 7شب و8 روز بانکوک ویژه 5 آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/05
قیمت از : 10,210,000 تومان
ایرلاین : عمان
8 شب

تور 8شب و9 روز پوکت ویژه 29 مهر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/29
قیمت از : 10,520,000 تومان
ثبت پرسش