• تور استانبول ویژه 26 مهر 98(ماهان ایر)


تاریخ شروع 1398/07/27
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/09/30
استانبول
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 4 شب
تاریخ انتشار : 1398/07/06
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 4 شب
ردیف 2
به استانبول
مدت اقامت 4
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Reydel

BB
3,550,000 تومان
4,260,000 تومان
3,210,000 تومان
2,830,000 تومان
Sabena Hotel Istanbul

BB
3,590,000 تومان
4,360,000 تومان
3,260,000 تومان
2,830,000 تومان
Grand Milan

BB
3,640,000 تومان
4,210,000 تومان
3,260,000 تومان
2,830,000 تومان
GRAND LIZA

BB
3,690,000 تومان
4,450,000 تومان
3,310,000 تومان
2,830,000 تومان
Topkopi Hotel Istanbul

BB
3,790,000 تومان
4,740,000 تومان
3,360,000 تومان
2,830,000 تومان
Sultan Otel Istanbul

BB
3,830,000 تومان
4,310,000 تومان
3,360,000 تومان
2,830,000 تومان
CUMBALI PLAZA

BB
3,930,000 تومان
4,930,000 تومان
3,400,000 تومان
2,830,000 تومان
Blueway Historical

BB
3,930,000 تومان
4,980,000 تومان
3,400,000 تومان
2,830,000 تومان
White Monarch

BB
3,940,000 تومان
5,060,000 تومان
3,470,000 تومان
2,830,000 تومان
ALFA

BB
3,940,000 تومان
5,060,000 تومان
3,410,000 تومان
2,830,000 تومان
Buyuk Keban

BB
3,980,000 تومان
4,600,000 تومان
3,400,000 تومان
2,830,000 تومان
Vizon City Hotel

BB
3,980,000 تومان
5,070,000 تومان
3,400,000 تومان
2,830,000 تومان
Grand Emin

BB
3,980,000 تومان
5,070,000 تومان
3,500,000 تومان
2,830,000 تومان
Matiat

BB
4,070,000 تومان
4,790,000 تومان
3,450,000 تومان
2,830,000 تومان
Birbey

BB
4,070,000 تومان
4,790,000 تومان
3,450,000 تومان
2,830,000 تومان
Grand Hilarium

BB
4,070,000 تومان
5,070,000 تومان
3,450,000 تومان
2,830,000 تومان
Istanbul Dora Hotel

BB
4,070,000 تومان
5,310,000 تومان
3,450,000 تومان
2,830,000 تومان
All Seasons

BB
4,070,000 تومان
5,270,000 تومان
3,450,000 تومان
2,830,000 تومان
kervansaray

BB
4,210,000 تومان
5,590,000 تومان
3,520,000 تومان
2,830,000 تومان
Grand Hotel Halic

BB
4,210,000 تومان
5,550,000 تومان
3,550,000 تومان
2,830,000 تومان
Marble

BB
4,310,000 تومان
5,310,000 تومان
3,550,000 تومان
2,830,000 تومان
Black Bird

BB
4,550,000 تومان
5,740,000 تومان
3,690,000 تومان
2,830,000 تومان
Grand Cevahirl Convention Center

BB
4,880,000 تومان
6,510,000 تومان
3,880,000 تومان
2,830,000 تومان
Grand Oztanik Hotel

BB
4,900,000 تومان
6,970,000 تومان
3,890,000 تومان
2,830,000 تومان
Elite World prestige

BB
5,010,000 تومان
7,180,000 تومان
4,000,000 تومان
2,830,000 تومان
Lares Park Hotel

BB
5,010,000 تومان
6,650,000 تومان
4,000,000 تومان
2,830,000 تومان
Arts Hotel

BB
5,270,000 تومان
7,660,000 تومان
2,830,000 تومان
2,830,000 تومان
The House Bomonti

BB
5,270,000 تومان
7,180,000 تومان
4,050,000 تومان
2,830,000 تومان
renaissance ist polat bsrs hotel

BB
5,270,000 تومان
7,710,000 تومان
3,630,000 تومان
2,830,000 تومان
Hilton Istanbul Bomonti

BB
5,480,000 تومان
8,130,000 تومان
4,160,000 تومان
2,830,000 تومان
TAKSIM GONEN

BB
5,540,000 تومان
7,710,000 تومان
4,160,000 تومان
2,830,000 تومان
movenpick levent hotel

BB
5,690,000 تومان
8,450,000 تومان
3,790,000 تومان
2,830,000 تومان
Metropolitan Bosphorus

BB
6,120,000 تومان
8,770,000 تومان
3,890,000 تومان
2,830,000 تومان
Hyatt Regency

BB
6,330,000 تومان
8,930,000 تومان
2,830,000 تومان
2,830,000 تومان
Divan

BB
6,330,000 تومان
9,830,000 تومان
5,110,000 تومان
2,830,000 تومان
Conrad Hotel

BB
6,490,000 تومان
10,150,000 تومان
4,740,000 تومان
2,830,000 تومان
Grand Hyatt

BB
6,860,000 تومان
10,730,000 تومان
4,950,000 تومان
2,830,000 تومان
Çırağan Palace Kempinski Istanbul

BB
11,790,000 تومان
19,270,000 تومان
2,830,000 تومان
2,830,000 تومان
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus

BB
14,390,000 تومان
24,420,000 تومان
4,950,000 تومان
2,830,000 تومان
نام هتل Reydel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sabena Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Milan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND LIZA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Topkopi Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل CUMBALI PLAZA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Buyuk Keban

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل ALFA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sultan Otel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Matiat

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vizon City Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Birbey

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hilarium

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istanbul Dora Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blueway Historical

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل kervansaray

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل All Seasons

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Emin

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Halic

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Black Bird

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Marble

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Arts Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World prestige

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل The House Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahirl Convention Center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lares Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM GONEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل movenpick levent hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل renaissance ist polat bsrs hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Çırağan Palace Kempinski Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Four Seasons Istanbul at the Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Metropolitan Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )
 4شب و 5 روز اقامت
 
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 27 مهر , 16:15 چهارشنبه 1 آبان , 11:15

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : آزال
3 شب

تور 3شب و 4 روز باکو ویژه تعطیلات مهر98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/24
قیمت از : 3,010,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور 4شب تفلیس 3شب باتومی ویژه تعطیلات آبان98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/03
قیمت از : 3,540,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور استانبول ویژه پاییز 98(5شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/01
قیمت از : 4,460,000 تومان
ایرلاین : تابان
7 شب

تور 4شب تفلیس 3شب باتومی ویژه مهر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/20
قیمت از : 3,152,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4روز دبی ویژه پاییز 98 پرواز ایران ایر

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/18
قیمت از : 3,470,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه 3 آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/03
قیمت از : 4,055,000 تومان
ثبت پرسش