• تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه تعطیلات آبان 98


تاریخ شروع 1398/08/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/08/03
آنتالیا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/07/20
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب بیزنس کلاس ماهان+200.000 تومان-روزهای پرواز (دنیزلی)چهارشنبه-جمعه-شنبه
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات بیزنس کلاس ماهان+200.000 تومان-روزهای پرواز (دنیزلی)چهارشنبه-جمعه-شنبه
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Atalla

BB
3,540,000 تومان
3,900,000 تومان
3,350,000 تومان
2,590,000 تومان
Agon

BB
3,540,000 تومان
4,260,000 تومان
3,350,000 تومان
2,590,000 تومان
Himeros

ALL
3,825,000 تومان
4,400,000 تومان
3,490,000 تومان
2,590,000 تومان
HIMEROS BEACH
BELKON

ALL
3,970,000 تومان
4,545,000 تومان
3,565,000 تومان
2,590,000 تومان
Orange Park Hotel

ALL
4,185,000 تومان
4,905,000 تومان
3,710,000 تومان
2,590,000 تومان
Lara Park Hotel

BB
4,185,000 تومان
5,195,000 تومان
3,710,000 تومان
2,590,000 تومان
Lara Hadrianus

ALL
4,185,000 تومان
4,905,000 تومان
3,710,000 تومان
2,590,000 تومان
Armas Labada

ALL
4,835,000 تومان
5,840,000 تومان
3,995,000 تومان
2,590,000 تومان
Sensitive Premium Resort & Spa

UALL
4,835,000 تومان
5,840,000 تومان
3,995,000 تومان
2,590,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
4,905,000 تومان
5,985,000 تومان
4,070,000 تومان
2,590,000 تومان
TRANS ATLANTIK

UALL
4,905,000 تومان
5,985,000 تومان
4,070,000 تومان
2,590,000 تومان
Imperial Sunland

UALL
4,905,000 تومان
6,490,000 تومان
4,070,000 تومان
2,590,000 تومان
Orange County Resort Alanya

UALL
5,480,000 تومان
6,850,000 تومان
4,355,000 تومان
2,590,000 تومان
BELEK
Lara Family Club

UALL
5,700,000 تومان
7,140,000 تومان
4,430,000 تومان
2,590,000 تومان
alkoclar

UALL
5,840,000 تومان
7,640,000 تومان
4,500,000 تومان
2,590,000 تومان
Kervansaray Kundu Hotel

UALL
6,060,000 تومان
7,715,000 تومان
4,645,000 تومان
2,590,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
6,130,000 تومان
9,440,000 تومان
4,645,000 تومان
2,590,000 تومان
kemer
Crystal Waterworld Resort & Spa

UALL
6,200,000 تومان
8,000,000 تومان
4,715,000 تومان
2,590,000 تومان
Kervansaray Lara

UALL
6,420,000 تومان
8,220,000 تومان
4,790,000 تومان
2,590,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
6,560,000 تومان
8,795,000 تومان
4,860,000 تومان
2,590,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
6,780,000 تومان
9,155,000 تومان
5,050,000 تومان
2,590,000 تومان
Club Sera

UALL
7,210,000 تومان
9,875,000 تومان
5,220,000 تومان
2,590,000 تومان
Wind of lara

UALL
7,570,000 تومان
10,955,000 تومان
5,365,000 تومان
2,590,000 تومان
Baia Lara Hotel

UALL
8,220,000 تومان
10,955,000 تومان
5,760,000 تومان
2,590,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
8,290,000 تومان
11,025,000 تومان
5,725,000 تومان
2,590,000 تومان
SELECTUM

UALL
10,450,000 تومان
15,060,000 تومان
6,805,000 تومان
2,590,000 تومان
نام هتل Atalla

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Agon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange Park Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Armas Labada

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,835,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Himeros

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات HIMEROS BEACH
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,565,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات kemer
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRANS ATLANTIK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,835,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Imperial Sunland

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Kundu Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Alanya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل Lara Family Club

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wind of lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,715,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,155,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل alkoclar

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,025,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,725,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل SELECTUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,805,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 سیم کارت
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سنا کباری (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )
نرخ کودک زیر 2سال 195.000 تومان می باشد.
پرداخت 50% از مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 1 آبان , 00:00 پنج شنبه 9 آبان , 00:00
2 جمعه 3 آبان , 00:00 جمعه 10 آبان , 00:00
3 شنبه 4 آبان , 00:00 شنبه 11 آبان , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه تعطیلات آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/24
قیمت از : 2,790,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور 7شب و8 روز باتومی مهر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/22
قیمت از : 3,960,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه 2و3 آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/02
قیمت از : 4,290,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز باتومی مهر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/16
قیمت از : 3,500,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
3 شب

تور استانبول ویژه پاییز 98(3شب اطلس)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/07
قیمت از : 4,610,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
3 شب

تور 3شب و 4روز دبی ویژه 2 آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/02
قیمت از : 3,580,000 تومان
ثبت پرسش