• تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه تعطیلات آبان 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/07/17
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/08/30
آنتالیا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/07/04
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب در صورت درخواست رزرو صندلی ماهان پکیج 100.000 تومان افزایش نرخ دارد.بیزنس کلاس ماهان ایر+200.000 تومان
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات در صورت درخواست رزرو صندلی ماهان پکیج 100.000 تومان افزایش نرخ دارد.بیزنس کلاس ماهان ایر+200.000 تومان
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Atalla

BB
1,990,000 تومان
3,660,000 تومان
3,150,000 تومان
2,390,000 تومان
فقط 17 مهر
Agon

BB
1,990,000 تومان
4,020,000 تومان
3,150,000 تومان
2,390,000 تومان
فقط 17 مهر
Atalla

BB
3,300,000 تومان
3,660,000 تومان
3,150,000 تومان
2,390,000 تومان
Agon

BB
3,300,000 تومان
4,020,000 تومان
3,150,000 تومان
2,390,000 تومان
MELODI

ALL
3,585,000 تومان
4,305,000 تومان
3,290,000 تومان
2,390,000 تومان
CLUB HERAKLES

ALL
3,585,000 تومان
4,305,000 تومان
3,290,000 تومان
2,390,000 تومان
Himeros

ALL
3,660,000 تومان
4,305,000 تومان
3,365,000 تومان
2,390,000 تومان
BEACH
MONNA ROZA BEACH

ALL
3,875,000 تومان
5,100,000 تومان
3,435,000 تومان
2,390,000 تومان
MONNA ROZA GARDEN

ALL
3,875,000 تومان
5,100,000 تومان
3,435,000 تومان
2,390,000 تومان
ARMIR PALACE

ALL
4,020,000 تومان
5,100,000 تومان
3,510,000 تومان
2,390,000 تومان
BELKON

ALL
4,090,000 تومان
4,880,000 تومان
3,580,000 تومان
2,390,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
4,810,000 تومان
5,960,000 تومان
3,940,000 تومان
2,390,000 تومان
Sensitive Premium Resort & Spa

UALL
4,895,000 تومان
6,700,000 تومان
3,990,000 تومان
2,390,000 تومان
Armas Labada

ALL
5,315,000 تومان
6,680,000 تومان
4,155,000 تومان
2,390,000 تومان
TRANS ATLANTIK

ALL
5,530,000 تومان
7,040,000 تومان
4,300,000 تومان
2,390,000 تومان
Lara Family Club

UALL
5,865,000 تومان
7,690,000 تومان
4,340,000 تومان
2,390,000 تومان
Daima Biz Otel

UALL
5,960,000 تومان
7,690,000 تومان
4,515,000 تومان
2,390,000 تومان
Ramada Resort Lara Hotel

UALL
6,190,000 تومان
8,240,000 تومان
4,590,000 تومان
2,390,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
7,115,000 تومان
11,650,000 تومان
5,090,000 تومان
2,390,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

ALL
7,260,000 تومان
10,065,000 تومان
5,160,000 تومان
2,390,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
7,545,000 تومان
10,570,000 تومان
5,310,000 تومان
2,390,000 تومان
Venezia Palace Deluxe Resort Hotel

UALL
7,690,000 تومان
12,875,000 تومان
5,380,000 تومان
2,390,000 تومان
Crystal Waterworld Resort & Spa

UALL
7,760,000 تومان
10,280,000 تومان
5,380,000 تومان
2,390,000 تومان
Baia Lara Hotel

UALL
10,860,000 تومان
15,035,000 تومان
6,965,000 تومان
2,390,000 تومان
SELECTUM

UALL
13,090,000 تومان
19,500,000 تومان
8,045,000 تومان
2,390,000 تومان
SELECTUM LUXURY
نام هتل Atalla

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات فقط 17 مهر
نام هتل Agon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات فقط 17 مهر
نام هتل MELODI

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل CLUB HERAKLES

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Himeros

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات BEACH
نام هتل MONNA ROZA BEACH

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,435,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل MONNA ROZA GARDEN

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,435,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMIR PALACE

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Armas Labada

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,155,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRANS ATLANTIK

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Family Club

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Daima Biz Otel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Venezia Palace Deluxe Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atalla

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Agon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل SELECTUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات SELECTUM LUXURY

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 سیم کارت
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سنا کباری (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )
نرخ کودک زیر 2سال 195.000 تومان می باشد.
پرداخت 50% از مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 17 مهر , 00:00 چهارشنبه 24 مهر , 00:00
2 جمعه 19 مهر , 00:00 جمعه 26 مهر , 00:00
3 شنبه 20 مهر , 00:00 شنبه 27 مهر , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز یزد ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,070,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور 4شب و 5 روز مشهد ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/15
قیمت از : 890,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز ارومیه ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,240,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و 4 روز کیش ویژه 23 به 26 مهر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/23
قیمت از : 860,000 تومان
ایرلاین : آزال
3 شب

تور 3شب و 4 روز باکو ویژه تعطیلات مهر98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/24
قیمت از : 3,010,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای روسیه

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 1,190,000 تومان
ثبت پرسش