• تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه 27 مهر و4آبان


تاریخ شروع 1398/07/27
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/08/30
آنتالیا
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/06/30
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BELKON

ALL
4,190,000 تومان
5,095,000 تومان
3,445,000 تومان
2,690,000 تومان
Lara Hadrianus

ALL
4,650,000 تومان
5,850,000 تومان
3,675,000 تومان
2,690,000 تومان
Armas Gul Beach

UALL
4,785,000 تومان
6,455,000 تومان
3,745,000 تومان
2,690,000 تومان
TRANS ATLANTIK

UALL
4,980,000 تومان
6,825,000 تومان
3,840,000 تومان
2,690,000 تومان
Imperial Sunland

UALL
5,970,000 تومان
8,660,000 تومان
4,335,000 تومان
2,690,000 تومان
Orange County Resort Alanya

UALL
6,040,000 تومان
9,775,000 تومان
4,370,000 تومان
2,690,000 تومان
belek
DOSINIA LUXURY

UALL
6,170,000 تومان
90,250,000 تومان
4,435,000 تومان
2,690,000 تومان
kemer
Kervansaray Lara

ALL
6,300,000 تومان
8,550,000 تومان
4,500,000 تومان
2,690,000 تومان
Karmir Resort & Spa

UALL
6,300,000 تومان
9,270,000 تومان
4,500,000 تومان
2,690,000 تومان
Orange County Resort Alanya

UALL
6,370,000 تومان
10,495,000 تومان
4,535,000 تومان
2,690,000 تومان
kemer
Crystal Waterworld Resort & Spa

UALL
6,435,000 تومان
10,640,000 تومان
4,570,000 تومان
2,690,000 تومان
AMARA PREMIER PALACE

UALL
6,630,000 تومان
9,885,000 تومان
4,665,000 تومان
2,690,000 تومان
ramada plaza

UALL
7,030,000 تومان
9,740,000 تومان
4,865,000 تومان
2,690,000 تومان
Grand Park Kemer

UALL
7,290,000 تومان
10,640,000 تومان
4,995,000 تومان
2,690,000 تومان
Baia Lara Hotel

UALL
7,950,000 تومان
11,250,000 تومان
5,325,000 تومان
2,690,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
7,950,000 تومان
11,250,000 تومان
5,325,000 تومان
2,690,000 تومان
Royal Holiday Palace

UALL
9,800,000 تومان
14,275,000 تومان
6,250,000 تومان
2,690,000 تومان
Titanic Deluxe Belek

UALL
9,930,000 تومان
14,490,000 تومان
6,315,000 تومان
2,690,000 تومان
Rixos Sungate Hotel

UALL
10,260,000 تومان
18,200,000 تومان
6,480,000 تومان
2,690,000 تومان
Adam & Eve

UALL
10,260,000 تومان
15,030,000 تومان
0 تومان
2,690,000 تومان
Rixos Premium

UALL
13,630,000 تومان
25,175,000 تومان
8,165,000 تومان
2,690,000 تومان
RIXOS LEGENDS

HB
15,675,000 تومان
26,650,000 تومان
9,190,000 تومان
2,690,000 تومان
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,675,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRANS ATLANTIK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,435,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Alanya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات belek
نام هتل Imperial Sunland

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,335,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل ramada plaza

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,865,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل DOSINIA LUXURY

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 90,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,435,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات kemer
نام هتل Armas Gul Beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,325,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,325,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adam & Eve

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,165,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXOS LEGENDS

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Karmir Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARA PREMIER PALACE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,665,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Alanya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,535,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات kemer

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (مسئول تور ) سمیه پیرهادی (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور )
هواپیمایی مدرن با کترینگ جدید
در هتل های رویایی هالیدی،وینگز،سگینوس کودک بالای 7 سال و کارمیر بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود.
بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس ، ترانسفر فرودگاهی ،6 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی (زیر 60 سال)
استفاده از راهنما خارج از برنامه تعیین شده با توافق مسافر انجام می گیرد و آژانس در این مورد پاسخگو نیست 
 هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 400000 تومان می باشد. بار مجاز مسافر 30 کیلو می باشد
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 26 مهر , 01:15 جمعه 3 آبان , 20:55
2 شنبه 27 مهر , 01:15 شنبه 4 آبان , 20:55
3 جمعه 3 آبان , 01:15 جمعه 10 آبان , 20:55
4 شنبه 4 آبان , 01:15 شنبه 11 آبان , 20:55

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : آزال
7 شب

تور 7شب و 8 روز باکو ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 3,590,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز آلانیا ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/01
قیمت از : 4,620,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
6 شب

تور 6شب و 7 روز بدروم ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/12
قیمت از : 5,400,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور4شب و 5 روز مسقط ویژه مهر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/05
قیمت از : 3,860,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور قونیه ویژه بزرگداشت مولانا (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/19
قیمت از : 5,110,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه 3 آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/03
قیمت از : 4,055,000 تومان
ثبت پرسش