• تور 7شب کوالالامپور ویژه 27مهر 98


تاریخ شروع 1398/08/18
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/08/20
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1398/07/07
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 7 شب مدت اقامت 7شب
ردیف 2
به کوالالامپور
مدت اقامت 7
توضیحات مدت اقامت 7شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
CITIN SEACARE HOTEL PUDU

BB
5,210,000 تومان
6,210,000 تومان
0 تومان
3,760,000 تومان
pacific express central market

BB
5,260,000 تومان
6,310,000 تومان
4,510,000 تومان
3,760,000 تومان
metropol

BB
5,260,000 تومان
6,310,000 تومان
4,510,000 تومان
3,760,000 تومان
Silka Maytower Hotel Kuala Lumpur

BB
5,410,000 تومان
6,560,000 تومان
4,560,000 تومان
3,860,000 تومان
flamingo by the lake (roh)

BB
5,410,000 تومان
6,610,000 تومان
4,510,000 تومان
3,860,000 تومان
ibis

BB
6,360,000 تومان
8,460,000 تومان
0 تومان
4,210,000 تومان
CITY CENTER
Pacific Regency Hotel Kuala Lumpur

BB
6,410,000 تومان
8,560,000 تومان
5,360,000 تومان
4,260,000 تومان
Concorde

BB
6,560,000 تومان
8,960,000 تومان
5,510,000 تومان
4,310,000 تومان
Impiana KLCC Kuala Lumpur

BB
6,610,000 تومان
8,960,000 تومان
0 تومان
4,310,000 تومان
Maya Hotel Kuala Lumpur

BB
6,760,000 تومان
9,310,000 تومان
0 تومان
4,360,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

BB
6,860,000 تومان
9,460,000 تومان
5,610,000 تومان
4,410,000 تومان
Istana Kuala Lumpur City Centre

BB
6,860,000 تومان
9,460,000 تومان
5,860,000 تومان
4,410,000 تومان
Intercontinental Hotel

BB
7,860,000 تومان
11,460,000 تومان
6,610,000 تومان
4,810,000 تومان
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

BB
7,910,000 تومان
11,560,000 تومان
6,760,000 تومان
4,860,000 تومان
Shangri La kuala lumpur

BB
8,210,000 تومان
12,160,000 تومان
0 تومان
4,960,000 تومان
PAVILION

BB
8,860,000 تومان
13,560,000 تومان
7,760,000 تومان
5,260,000 تومان
JW Marriott

BB
9,310,000 تومان
14,410,000 تومان
8,160,000 تومان
5,410,000 تومان
Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

BB
9,810,000 تومان
15,410,000 تومان
8,760,000 تومان
5,610,000 تومان
نام هتل CITIN SEACARE HOTEL PUDU

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل pacific express central market

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل metropol

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل Silka Maytower Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل flamingo by the lake (roh)

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,210,000 تومان
توضیحات CITY CENTER
نام هتل Pacific Regency Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,260,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maya Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Kuala Lumpur City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل Intercontinental Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل JW Marriott

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل PAVILION

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,260,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,610,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
3 کپی شناسنامه
4 کپی کارت ملی
سمیه پیرهادی (سرپرست تور) پوریا پارسا (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور )
مالزی یکی از مدرن ‌ترین کشورهای آسیای جنوب شرقی است و تنوع فرهنگی زیادی دارد. پایتخت آن نیز  کوالالامپور است.شهر زیبای کوالالامپور در ساحل غربی شبه جزیره مالزی واقع شده است. این شهر تلفیقی از فرهنگ و سنت قدیمی و بافت مدرن شهری است و بیش از 40 خط هوایی و همچنین بندری نیز به نام Klong در فاصله 41 کیلومتر مرکز شهر دارد. این شهر، سرویس حمل و نقل داخل و بیرون شهری خوبی دارد و می توان از انواع وسایل نقلیه همچون مترو، اتوبوس، قطار یا تاکسی استفاده کرد. کوالالامپور یکی از دیدنی ترین شهرهای دنیا به شمار می رود. با مسافرت به کوالالامپور می توان از هر ساعت اقامت خود در آن شهر زیبا لذت برد. محله چینی ها، روستای فرانسوی، پارک دریاچه، موزه ملی،  برج های دوقلوی پتروناس و ... همه جاذبه های بسیار زیبای این شهر هستند.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 18 آبان , 22:30 یکشنبه 26 آبان , 23:20
2 دوشنبه 20 آبان , 22:30 سه شنبه 28 آبان , 23:20

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور قونیه ویژه بزرگداشت مولانا (پرواز ایران ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/19
قیمت از : 4,140,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول ویژه پاییز 98(7شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 4,820,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول ویژه فینال جام باشگاه های اروپا

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/01
قیمت از : 4,100,000 تومان
ایرلاین : ماهان
2 شب

تور 4شب کوالالامپور 3شب پنانگ ویژه 16 آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/16
قیمت از : 6,180,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز دیدیم ویژه مهر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/03
قیمت از : 4,695,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه 2و3 آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/02
قیمت از : 4,290,000 تومان
ثبت پرسش