• تور 3شب و 4 روز مشهد ویژه 19 و 23 مهر98


تاریخ شروع 1398/07/27
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/09/30
مشهد
هوایی
آتا
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1398/07/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
همراز

FB
610,000 تومان
750,000 تومان
600,000 تومان
470,000 تومان
هتل آپارتمان مشکات

FB
660,000 تومان
840,000 تومان
640,000 تومان
470,000 تومان
تاج

FB
670,000 تومان
870,000 تومان
660,000 تومان
470,000 تومان
نگارستان

FB
680,000 تومان
840,000 تومان
640,000 تومان
470,000 تومان
زیتون

FB
690,000 تومان
900,000 تومان
670,000 تومان
470,000 تومان
بارانام

FB
690,000 تومان
870,000 تومان
660,000 تومان
470,000 تومان
رسالت

FB
700,000 تومان
930,000 تومان
690,000 تومان
470,000 تومان
ایساتیس

FB
720,000 تومان
960,000 تومان
700,000 تومان
470,000 تومان
هفت آسمان

FB
750,000 تومان
1,060,000 تومان
750,000 تومان
470,000 تومان
مرمر

FB
750,000 تومان
1,030,000 تومان
750,000 تومان
470,000 تومان
مشاهیر

FB
750,000 تومان
1,030,000 تومان
720,000 تومان
470,000 تومان
سراج

FB
780,000 تومان
1,090,000 تومان
770,000 تومان
470,000 تومان
هتل آپارتمان حریرستان

BB
810,000 تومان
1,150,000 تومان
780,000 تومان
470,000 تومان
بشری

FB
850,000 تومان
1,240,000 تومان
830,000 تومان
470,000 تومان
کارن

FB
870,000 تومان
1,390,000 تومان
770,000 تومان
470,000 تومان
آلتون

FB
870,000 تومان
1,270,000 تومان
860,000 تومان
470,000 تومان
پارک حیات

BB
930,000 تومان
1,380,000 تومان
900,000 تومان
470,000 تومان
خورشید تابان

FB
940,000 تومان
1,410,000 تومان
930,000 تومان
470,000 تومان
تهران هتل

FB
960,000 تومان
1,150,000 تومان
950,000 تومان
470,000 تومان
حیات شرق

FB
960,000 تومان
1,450,000 تومان
950,000 تومان
470,000 تومان
منجی

FB
990,000 تومان
1,510,000 تومان
980,000 تومان
470,000 تومان
اطلس

FB
1,030,000 تومان
1,580,000 تومان
1,010,000 تومان
470,000 تومان
زمرد

FB
1,030,000 تومان
1,150,000 تومان
800,000 تومان
470,000 تومان
جواهر شرق

FB
1,030,000 تومان
1,580,000 تومان
1,010,000 تومان
470,000 تومان
جواد

BB
1,060,000 تومان
1,310,000 تومان
1,040,000 تومان
470,000 تومان
الماس نوین

BB
1,070,000 تومان
1,670,000 تومان
1,040,000 تومان
470,000 تومان
پارسیس

BB
1,070,000 تومان
1,700,000 تومان
1,100,000 تومان
470,000 تومان
هما 1

FB
1,090,000 تومان
1,670,000 تومان
1,070,000 تومان
470,000 تومان
آرمان

BB
1,090,000 تومان
1,700,000 تومان
1,070,000 تومان
470,000 تومان
اترک

BB
1,180,000 تومان
1,880,000 تومان
960,000 تومان
470,000 تومان
ادریس

FB
1,190,000 تومان
1,910,000 تومان
1,070,000 تومان
470,000 تومان
قصر

BB
1,190,000 تومان
1,910,000 تومان
1,180,000 تومان
690,000 تومان
هتل قصر بین الملل
کیانا

FB
1,300,000 تومان
2,130,000 تومان
1,240,000 تومان
470,000 تومان
تارا

FB
1,360,000 تومان
2,250,000 تومان
1,330,000 تومان
470,000 تومان
قصر طلایی

BB
1,390,000 تومان
2,310,000 تومان
1,330,000 تومان
470,000 تومان
الماس 2

FB
1,450,000 تومان
1,880,000 تومان
1,220,000 تومان
470,000 تومان
الماس 2

FB
1,450,000 تومان
1,880,000 تومان
1,220,000 تومان
470,000 تومان
نوع اتاق روسی
هتل الماس 2 اتاق ترکی

FB
1,470,000 تومان
2,460,000 تومان
1,450,000 تومان
470,000 تومان
هتل الماس 2 اتاق عربی

FB
1,470,000 تومان
2,460,000 تومان
1,450,000 تومان
470,000 تومان
درویشی

BB
1,530,000 تومان
2,590,000 تومان
1,510,000 تومان
1,180,000 تومان
نام هتل منجی

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل هفت آسمان

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل اطلس

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایساتیس

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل مرمر

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس نوین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل زمرد

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارن

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهر شرق

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل تارا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل ادریس

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل بشری

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 1

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل خورشید تابان

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرمان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل اترک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 690,000 تومان
توضیحات هتل قصر بین الملل
نام هتل الماس 2

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات نوع اتاق روسی
نام هتل هتل الماس 2 اتاق ترکی

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل الماس 2 اتاق عربی

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل تاج

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل آلتون

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل تهران هتل

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل حیات شرق

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل مشاهیر

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل رسالت

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل نگارستان

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل زیتون

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل سراج

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل همراز

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان مشکات

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان حریرستان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل بارانام

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارک حیات

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 470,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
مهسا عبداللهی (مسئول تور ) فهیمه خلیقی (سرپرست تور)
مشهد الرضا یکی از شهرهای برجسته زیارتی محترم بین ایرانیان و مسلمانان جهان الماس نشان همه روزه تورهای ویژه جهت رفاه حال شما عزیزان ارائه میدهد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 27 مهر , 14:05 سه شنبه 30 مهر , 22:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای بالی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 650,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز کیش ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/20
قیمت از : 580,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3 شب و 4 روز تبریز ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,030,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز یزد ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,070,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
1 شب

تور یک روزه جنگل الیمستان ویژه 28مهر98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/25
قیمت از : 170,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و 4 روز مشهد ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/25
قیمت از : 940,000 تومان
ثبت پرسش