• تور 3شب و 4 روز مشهد ویژه دی 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های مشهد است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/10/23
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/10/27
مشهد
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1398/10/23
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
آدینا

BB
420,000 تومان
420,000 تومان
420,000 تومان
420,000 تومان
هتل آپارتمان سینا نور

BB
510,000 تومان
540,000 تومان
500,000 تومان
420,000 تومان
نگارستان

BB
510,000 تومان
610,000 تومان
500,000 تومان
420,000 تومان
هتل آپارتمان قصر خورشید

520,000 تومان
560,000 تومان
500,000 تومان
420,000 تومان
آراد

FB
590,000 تومان
730,000 تومان
570,000 تومان
420,000 تومان
تاج

FB
590,000 تومان
730,000 تومان
570,000 تومان
420,000 تومان
هتل آپارتمان آنا

BB
590,000 تومان
740,000 تومان
570,000 تومان
420,000 تومان
تخت جمشید

BB
590,000 تومان
730,000 تومان
570,000 تومان
420,000 تومان
آرسان

FB
610,000 تومان
790,000 تومان
590,000 تومان
420,000 تومان
هتل آپارتمان آفرین

FB
620,000 تومان
820,000 تومان
610,000 تومان
420,000 تومان
هتل تبسم

BB
640,000 تومان
850,000 تومان
620,000 تومان
420,000 تومان
هفت آسمان

FB
650,000 تومان
820,000 تومان
640,000 تومان
420,000 تومان
مرمر

FB
660,000 تومان
890,000 تومان
640,000 تومان
420,000 تومان
بارانام

BB
660,000 تومان
900,000 تومان
640,000 تومان
420,000 تومان
جواهری

BB
670,000 تومان
700,000 تومان
650,000 تومان
420,000 تومان
مشاهیر

FB
740,000 تومان
1,050,000 تومان
720,000 تومان
420,000 تومان
کارن

BB
760,000 تومان
1,010,000 تومان
740,000 تومان
420,000 تومان
ادریس

BB
760,000 تومان
1,100,000 تومان
740,000 تومان
420,000 تومان
هتل سقا

FB
790,000 تومان
1,130,000 تومان
760,000 تومان
420,000 تومان
پردیسان

BB
810,000 تومان
1,000,000 تومان
800,000 تومان
420,000 تومان
نسیم

FB
840,000 تومان
1,250,000 تومان
820,000 تومان
420,000 تومان
کیانا

FB
860,000 تومان
1,600,000 تومان
840,000 تومان
420,000 تومان
refah

BB
870,000 تومان
1,160,000 تومان
850,000 تومان
420,000 تومان
pars hotel

BB
880,000 تومان
1,320,000 تومان
870,000 تومان
420,000 تومان
منجی

FB
880,000 تومان
1,350,000 تومان
870,000 تومان
420,000 تومان
بوفه
ایران

BB
890,000 تومان
1,050,000 تومان
870,000 تومان
420,000 تومان
جواد

FB
930,000 تومان
1,190,000 تومان
910,000 تومان
420,000 تومان
هما 2

BB
950,000 تومان
1,340,000 تومان
940,000 تومان
420,000 تومان
فردوس

BB
960,000 تومان
1,190,000 تومان
950,000 تومان
420,000 تومان
آبان طلایی

BB
970,000 تومان
1,050,000 تومان
950,000 تومان
420,000 تومان
سی نور

BB
980,000 تومان
1,350,000 تومان
960,000 تومان
420,000 تومان
کوثر ناب

BB
980,000 تومان
1,500,000 تومان
960,000 تومان
420,000 تومان
parsis hotel

BB
980,000 تومان
1,200,000 تومان
960,000 تومان
420,000 تومان
الماس 2

BB
1,090,000 تومان
1,520,000 تومان
1,070,000 تومان
420,000 تومان


BB
1,190,000 تومان
1,600,000 تومان
1,180,000 تومان
420,000 تومان
بین المللی قصر
الماس نوین

FB
1,200,000 تومان
1,570,000 تومان
1,180,000 تومان
420,000 تومان
الماس 1

FB
1,230,000 تومان
1,510,000 تومان
1,220,000 تومان
420,000 تومان
مدینه الرضا

BB
1,270,000 تومان
2,090,000 تومان
1,250,000 تومان
420,000 تومان
درویشی

BB
1,320,000 تومان
1,860,000 تومان
1,310,000 تومان
420,000 تومان
اترک

BB
1,320,000 تومان
2,220,000 تومان
1,310,000 تومان
420,000 تومان
قصر طلایی

BB
1,410,000 تومان
1,630,000 تومان
1,390,000 تومان
420,000 تومان
نام هتل پردیسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات بین المللی قصر
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل pars hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوثر ناب

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل parsis hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل آبان طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل فردوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 1

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس نوین

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل refah

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل نسیم

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل ادریس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل مرمر

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهری

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان آفرین

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل مشاهیر

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل آراد

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هفت آسمان

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل تاج

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرسان

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان قصر خورشید

خدمت
قیمت 2 تخته (هرنفر) 520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان آنا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سقا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل مدینه الرضا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل اترک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل منجی

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات بوفه
نام هتل آدینا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تبسم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل بارانام

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل تخت جمشید

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان سینا نور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل نگارستان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
مهسا عبداللهی (مسئول تور ) فهیمه خلیقی (مسئول تور) ملیکا حسن بیک (مسئول تور داخلی)
مشهد الرضا یکی از شهرهای برجسته زیارتی محترم بین ایرانیان و مسلمانان جهان الماس نشان همه روزه تورهای ویژه جهت رفاه حال شما عزیزان ارائه میدهد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 سه شنبه 24 دی , 05:55 جمعه 27 دی , 06:35
2 جمعه 27 دی , 20:30 دوشنبه 30 دی , 06:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور مشهد 7شب و 8 روز ویژه مهر 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,430,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور شیراز 7شب و 8روز ویژه مهر 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,140,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور 5 شب و 6 روز مشهد ویژه مهر 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 726,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
5 شب

تور قشم 5شب و6روز قشم ویژه مهر 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 844,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای بالی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 1,400,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور شیراز 3شب و 4روز ویژه مهر 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 650,000 تومان
ثبت پرسش