• تور 7 شب بلغارستان ویژه 28 شهریور 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بلغارستان است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/06/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/06/28
وارنا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1398/06/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 وارنا 7 شب
ردیف 2
به وارنا
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Palma Hotel

BB
5,490,000 تومان
7,175,000 تومان
3,955,000 تومان
2,345,000 تومان
Perla Hotel

BB
5,880,000 تومان
7,000,000 تومان
4,130,000 تومان
2,345,000 تومان
Bonita Hotel

BB
5,915,000 تومان
7,315,000 تومان
4,200,000 تومان
2,345,000 تومان
SHIPKA

BB
6,440,000 تومان
8,190,000 تومان
4,410,000 تومان
2,345,000 تومان
Perla Hotel

ALL
6,895,000 تومان
8,015,000 تومان
4,655,000 تومان
2,835,000 تومان
all light
Bonita Hotel

ALL
7,210,000 تومان
8,610,000 تومان
4,830,000 تومان
2,970,000 تومان
Central

ALL
7,245,000 تومان
9,100,000 تومان
4,830,000 تومان
2,345,000 تومان
Lilia

BB
7,350,000 تومان
10,325,000 تومان
4,900,000 تومان
2,345,000 تومان
Palm Beach

ALL
7,875,000 تومان
9,345,000 تومان
5,145,000 تومان
2,345,000 تومان
Royal Hotel

ALL
8,295,000 تومان
10,885,000 تومان
5,355,000 تومان
2,345,000 تومان
Atlas

ALL
8,365,000 تومان
11,340,000 تومان
5,390,000 تومان
2,345,000 تومان
Arena Mar Hotel

ALL
8,645,000 تومان
10,150,000 تومان
5,530,000 تومان
2,345,000 تومان
Admiral Hotel

BB
8,750,000 تومان
11,900,000 تومان
5,565,000 تومان
2,345,000 تومان
Azalia

UALL
10,150,000 تومان
14,945,000 تومان
6,265,000 تومان
2,345,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
11,060,000 تومان
15,225,000 تومان
6,755,000 تومان
2,345,000 تومان
PARK VIEW
Melia Grand Hermitage

ALL
11,525,000 تومان
15,715,000 تومان
6,965,000 تومان
2,345,000 تومان
SEA VIEW
Melia Grand Hermitage

ALL
14,315,000 تومان
18,480,000 تومان
8,365,000 تومان
2,345,000 تومان
LEVEL ROOM
نام هتل Palma Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bonita Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Perla Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHIPKA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lilia

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Admiral Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,565,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Perla Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,015,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,655,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,835,000 تومان
توضیحات all light
نام هتل Bonita Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل Central

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Beach

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,345,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,345,000 تومان
توضیحات LEVEL ROOM
نام هتل Royal Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atlas

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,365,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Arena Mar Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Azalia

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,345,000 تومان
توضیحات PARK VIEW

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 ویزا
6 گشت شهری با ناهار
7 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 کپی شناسنامه
4 گواهی اشتغال به کار با ترجمه رسمی به زبان انگلیسی ( ذکر سمت و میزان حقوق الزامیست)
5 تمکن مالی مبنی بر پرینت بانکی با مانده هر نفر 100/000/000 ریال
6 عکس 3/5 * 4/5 رنگی زمینه سفید کاملا از روبرو بدون عینک و جدید
7 تکمیل فرم مشخصات فردی
سنا کباری (سرپرست تور) سمیه پیرهادی (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )
*چک ضمانت شخص ثالث بابت بازگشت به ازای هر نفر 10.000.000 تومان می باشد*
نرخ کودک زیر دوسال 500.000 تومان می باشد.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 28 شهریور , 08:40 جمعه 5 مهر , 12:15

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
5 شب

تور 5شب و 7روز کوش آداسی ویژه 27 اسفند الی 10 فروردین 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 5,459,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز کاپادوکیا ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 5,980,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و 4 روز سواحل مکران ویژه بهمن و اسفند 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/24
قیمت از : 4,300,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 3شب دهلی 2شب آگرا 2شب جیپور ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 6,295,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
3 شب

تور 3شب و 4 روز دبی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/29
قیمت از : 4,870,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور 3شب و 4روز دبی ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/08
قیمت از : 6,720,000 تومان
ثبت پرسش