• تور 4شب و 5 روز تفلیس ویژه 19 الی 23 شهریور98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های تفلیس است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/06/19
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/06/23
تفلیس
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 4 شب
شروع از : 1398/06/19
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 4 شب جهت اطلاع از نرخ دقیق در تاریخ موردنظر با کانتر فروش چک شود
ردیف 2
به تفلیس
مدت اقامت 4
توضیحات جهت اطلاع از نرخ دقیق در تاریخ موردنظر با کانتر فروش چک شود
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Polo

BB
2,960,000 تومان
3,115,000 تومان
2,960,000 تومان
2,890,000 تومان
dalida

BB
3,010,000 تومان
3,220,000 تومان
2,960,000 تومان
2,890,000 تومان
2005

BB
3,010,000 تومان
3,220,000 تومان
2,960,000 تومان
2,890,000 تومان
Garden

BB
3,115,000 تومان
3,425,000 تومان
3,060,000 تومان
2,890,000 تومان
SKY GEORGIA

BB
3,220,000 تومان
3,635,000 تومان
3,115,000 تومان
2,890,000 تومان
BARATISHVILI

BB
3,320,000 تومان
3,840,000 تومان
3,165,000 تومان
2,890,000 تومان
MOON LIGHT

BB
3,320,000 تومان
3,840,000 تومان
3,165,000 تومان
2,890,000 تومان
Primavera

BB
3,320,000 تومان
3,840,000 تومان
3,220,000 تومان
2,890,000 تومان
HORIZONT

BB
3,375,000 تومان
3,945,000 تومان
3,220,000 تومان
2,890,000 تومان
MOJO HOTEL

BB
3,530,000 تومان
4,260,000 تومان
-
2,890,000 تومان
Guru

BB
3,530,000 تومان
4,260,000 تومان
-
2,890,000 تومان
GNG

BB
3,685,000 تومان
4,570,000 تومان
3,320,000 تومان
2,890,000 تومان
GEREMI

BB
3,685,000 تومان
4,570,000 تومان
3,320,000 تومان
2,890,000 تومان
Colombi

BB
3,740,000 تومان
4,675,000 تومان
3,320,000 تومان
2,890,000 تومان
Vedzisi

BB
3,740,000 تومان
4,675,000 تومان
3,320,000 تومان
2,890,000 تومان
Ameri Plaza Tbilisi

BB
4,830,000 تومان
6,805,000 تومان
3,945,000 تومان
2,890,000 تومان
Ramada Encore

BB
4,830,000 تومان
6,805,000 تومان
3,945,000 تومان
2,890,000 تومان
Holiday Inn

BB
5,820,000 تومان
8,780,000 تومان
4,880,000 تومان
2,890,000 تومان
The Biltmore Tbilisi

BB
7,120,000 تومان
11,380,000 تومان
6,700,000 تومان
2,890,000 تومان
نام هتل dalida

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل 2005

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Polo

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,115,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل SKY GEORGIA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,115,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل BARATISHVILI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,165,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل MOON LIGHT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,165,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Primavera

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل HORIZONT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل MOJO HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Guru

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل GEREMI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Colombi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,675,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vedzisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,675,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ameri Plaza Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Encore

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Biltmore Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
مریم خان زاده (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور )
نرخ کودک زیر دوسال 390 هزار تومان می باشد.
صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.
پکیج در روزهای جمعه شامل 300.000 تومان افزایش نرخ می باشد
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور 4شب و 5 روز تفلیس ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/26
قیمت از : 4,000,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور استانبول ویژه زمستان 98 (4 شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/22
قیمت از : 2,310,000 تومان
ایرلاین : آزال
3 شب

تور 3شب و 4روز باکو ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/28
قیمت از : 3,120,000 تومان
ایرلاین : پگاسوس
3 شب

تور3شب و 4 روز ازمیر ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/01
قیمت از : 4,015,000 تومان
ایرلاین : آزال
4 شب

تور 4شب و 5 روز باکو ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/10
قیمت از : 3,530,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز آنکارا ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 3,490,000 تومان
ثبت پرسش