• تور لبنان 5روزه ویژه بهار 1400


تاریخ شروع 1400/01/31
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/03/31
بیروت
هوایی
فلای دوبی
مدت اقامت : 4 شب
شروع از : 1400/01/31
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بیروت 4 شب الزام تست pcr
ردیف 2
به بیروت
مدت اقامت 4
توضیحات الزام تست pcr
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
b residence hotel

BB
13,898,000 تومان
15,953,000 تومان
13,790,000 تومان
12,168,000 تومان
Elite

BB
14,827,000 تومان
17,583,000 تومان
14,717,000 تومان
12,402,000 تومان
honey house

BB
14,872,000 تومان
18,116,000 تومان
14,655,000 تومان
12,168,000 تومان
Gems Aparthotel

BB
15,158,000 تومان
18,465,000 تومان
14,937,000 تومان
12,402,000 تومان
urban central suites

BB
19,016,000 تومان
26,733,000 تومان
18,795,000 تومان
12,402,000 تومان
al bustan hotel

BB
31,730,000 تومان
49,701,000 تومان
31,505,000 تومان
12,636,000 تومان
staybridge hotel

BB
33,415,000 تومان
53,632,000 تومان
33,078,000 تومان
12,636,000 تومان
نام هتل b residence hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,898,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,953,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,168,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,827,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,583,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,717,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,402,000 تومان
توضیحات
نام هتل honey house

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,872,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,116,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,655,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,168,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gems Aparthotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,158,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,465,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,937,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,402,000 تومان
توضیحات
نام هتل urban central suites

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,016,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,733,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,402,000 تومان
توضیحات
نام هتل al bustan hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,701,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,636,000 تومان
توضیحات
نام هتل staybridge hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 53,632,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,078,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,636,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
خدمات: پرواز رفت و برگشت فلای دبی - اقامت 4شب و 5روز در هتل طبق پکیج - ویزای توریستی 1ماهه- بیمه
مدارک ویزا : اصل پاسپورت و 2قطعه عکس 
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور دبی 7شب و 8روز ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/12/11
قیمت از : 13,051,000 تومان
ایرلاین : پگاسوس
6 شب

تور 6 شب و 7 روز قبرس شمالی ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/01
قیمت از : 13,372,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
5 شب

تور گرجستان 5 شب ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 13,520,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
3 شب

تور دبی از شیراز 3شب و 4روز ویژه بهار 1400 (پرواز فلا دبی)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/12/11
قیمت از : 13,480,000 تومان
ایرلاین : امارات
8 شب

تور 8شب و9 روز نپال ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/29
قیمت از : 13,900,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور نمایشگاهی سنگ گوانجو ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/15
قیمت از : 39,326,000 تومان
ثبت پرسش