• تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه تابستان 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/06/13
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/06/16
آنتالیا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/06/09
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب پکیج در تاریخ 13 شهریور 1.000.000 تومان و در تاریخ 16 شهریور 1.400.000 تومان افزایش نرخ دارد
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات پکیج در تاریخ 13 شهریور 1.000.000 تومان و در تاریخ 16 شهریور 1.400.000 تومان افزایش نرخ دارد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Mera Park Hotel

BB
5,230,000 تومان
6,090,000 تومان
4,395,000 تومان
3,090,000 تومان
MELODI

ALL
5,700,000 تومان
7,180,000 تومان
4,630,000 تومان
3,090,000 تومان
CLUB HERAKLES

ALL
5,775,000 تومان
7,335,000 تومان
4,630,000 تومان
3,090,000 تومان
Himeros

ALL
5,935,000 تومان
7,105,000 تومان
4,710,000 تومان
3,090,000 تومان
BELKON

ALL
6,400,000 تومان
7,805,000 تومان
4,940,000 تومان
3,090,000 تومان
Orange Park Hotel

ALL
6,400,000 تومان
8,430,000 تومان
5,020,000 تومان
3,090,000 تومان
Lara Park Hotel

ALL
6,790,000 تومان
8,430,000 تومان
5,175,000 تومان
3,090,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
6,790,000 تومان
8,430,000 تومان
5,175,000 تومان
3,090,000 تومان
Nazar Beach Hotel

ALL
6,870,000 تومان
8,505,000 تومان
5,175,000 تومان
3,090,000 تومان
Sensitive Premium Resort & Spa

UALL
8,665,000 تومان
11,235,000 تومان
6,110,000 تومان
3,090,000 تومان
TRANS ATLANTIK

UALL
8,820,000 تومان
12,485,000 تومان
6,190,000 تومان
3,090,000 تومان
Daima Biz Resort

UALL
9,210,000 تومان
11,160,000 تومان
6,345,000 تومان
3,090,000 تومان
Club Sera

UALL
10,690,000 تومان
14,980,000 تومان
7,125,000 تومان
3,090,000 تومان
alkoclar

UALL
11,550,000 تومان
16,305,000 تومان
7,515,000 تومان
3,090,000 تومان
Crystal Waterworld Resort & Spa

UALL
12,095,000 تومان
20,520,000 تومان
7,750,000 تومان
3,090,000 تومان
Concorde De Luxe Resort

UALL
13,810,000 تومان
21,535,000 تومان
8,685,000 تومان
3,090,000 تومان
نام هتل Mera Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل MELODI

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل CLUB HERAKLES

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Park Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange Park Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nazar Beach Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,505,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Himeros

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,105,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRANS ATLANTIK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,485,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Daima Biz Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل alkoclar

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde De Luxe Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 سیم کارت
4 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 کپی کارت ملی
سنا کباری (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور )
آنتالیا شهری است ساحلی و بسیار زیبا که رشته کوههای توروس در این شهر به سمت دریا امتداد پیدا کرده و خط ساحلی  نامنظمی از صخر ه های سنگی و خلیج های کوچک بکر را ایجاد نموده است . استان آنتالیا از غرب از طریق شهر کمر آغاز شده وبطول ۶۰ کیلومتر توام با ساحل زیبای خود به شهر آلانیا در شرق آنتالیا ختم می شود.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 13 شهریور , 02:30 سه شنبه 19 شهریور , 05:30 +1000.000 تومان
2 شنبه 16 شهریور , 02:30 جمعه 22 شهریور , 05:30 +1.400.000 تومان

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور قونیه ویژه بزرگداشت مولانا (پرواز ایران ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/19
قیمت از : 4,200,000 تومان
ایرلاین : سلام ایر
3 شب

تور 3شب و4روز مسقط ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/20
قیمت از : 3,995,000 تومان
ایرلاین : سلام ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز مسقط ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/12
قیمت از : 3,995,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
3 شب

تور 3شب و 4روز دبی ویژه آبان 98(مبدا حرکت شیراز)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/01
قیمت از : 4,220,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز سنت پترزبورگ ویژه پاییز 98(از 17 آبان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/17
قیمت از : 5,990,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول ویژه پاییز 98(3 شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/24
قیمت از : 4,300,000 تومان
ثبت پرسش