• تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه تابستان 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های ترکیه است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/05/22
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/05/25
کوش آداسی
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1398/05/22
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6 شب پکیج ویژه 22 و25 مرداد می باشد.
ردیف 2
به کوش آداسی
مدت اقامت 6
توضیحات پکیج ویژه 22 و25 مرداد می باشد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Grand Kord

BB
6,090,000 تومان
7,650,000 تومان
5,295,000 تومان
5,490,000 تومان
Lambiance Kusadasi

ALL
6,780,000 تومان
8,565,000 تومان
5,640,000 تومان
5,490,000 تومان
Dabaklar

HB
6,915,000 تومان
9,035,000 تومان
5,710,000 تومان
5,490,000 تومان
Belmare Hotel

ALL
7,470,000 تومان
9,955,000 تومان
5,985,000 تومان
5,490,000 تومان
Grand Sahin

ALL
8,160,000 تومان
11,105,000 تومان
6,330,000 تومان
5,490,000 تومان
RICHMOND

ALL
9,675,000 تومان
13,640,000 تومان
7,090,000 تومان
5,490,000 تومان
Aria Claros Hotel

ALL
9,955,000 تومان
14,100,000 تومان
7,225,000 تومان
5,490,000 تومان
Tusan Beach Resort Hotel

ALL
10,090,000 تومان
14,335,000 تومان
7,295,000 تومان
5,490,000 تومان
Labranda Ephesus Princess

ALL
10,780,000 تومان
15,485,000 تومان
7,640,000 تومان
5,490,000 تومان
Sealight Resort Hotel

ALL
10,780,000 تومان
15,480,000 تومان
7,640,000 تومان
5,490,000 تومان
Pine Bay Holiday Resort

ALL
11,400,000 تومان
19,400,000 تومان
7,950,000 تومان
5,490,000 تومان
Palm Wings Resort

ALL
12,090,000 تومان
18,465,000 تومان
8,295,000 تومان
5,490,000 تومان
Sunis Efes Royal Palace

UALL
13,125,000 تومان
19,400,000 تومان
8,815,000 تومان
5,490,000 تومان
Amara Sealight Elite Hotel

UALL
13,125,000 تومان
19,400,000 تومان
8,815,000 تومان
5,490,000 تومان
Aqua Fantasy

ALL
13,815,000 تومان
20,555,000 تومان
9,160,000 تومان
5,490,000 تومان
Korumar Hotel

UALL
14,025,000 تومان
20,900,000 تومان
9,265,000 تومان
5,490,000 تومان
نام هتل Grand Kord

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lambiance Kusadasi

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,565,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dabaklar

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belmare Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Sahin

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,105,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل RICHMOND

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aria Claros Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,225,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Korumar Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tusan Beach Resort Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Labranda Ephesus Princess

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,485,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Wings Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,465,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sealight Resort Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pine Bay Holiday Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunis Efes Royal Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amara Sealight Elite Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aqua Fantasy

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
آذر سلیم زاده (مسئول تور ) سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور )
هواپیمایی مدرن با کترینگ جدید
بار مجاز مسافر 30 کیلو می باشد.
هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی می باشد.
نرخ کودک زیر دوسال 400.000 تومان می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 18 مرداد , 05:15 جمعه 25 مرداد , 23:45

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور 4شب اسکی گودائوری ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/25
قیمت از : 5,590,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور اسکی ارزروم ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/19
قیمت از : 6,350,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز کاپادوکیا ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 5,830,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور 5شب و 6 روز دبی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 7,160,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 3شب دهلی 2شب آگرا 2شب جیپور ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 6,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و8 روز پاتایا ویژه 2 بهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/02
قیمت از : 5,920,000 تومان
ثبت پرسش