• تور 6شب و 7 روز مارماریس ویژه تابستان 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های ترکیه است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/06/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/06/31
مارماریس
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1398/06/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مارماریس 6 شب جهت اطلاع از اختلاف نرخ در تاریخ مورد نظر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.
ردیف 2
به مارماریس
مدت اقامت 6
توضیحات جهت اطلاع از اختلاف نرخ در تاریخ مورد نظر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
PINETA CLUB

ALL
6,225,000 تومان
7,705,000 تومان
4,820,000 تومان
2,895,000 تومان
Aegean Park Hotel

ALL
7,005,000 تومان
8,875,000 تومان
5,210,000 تومان
2,895,000 تومان
PINETA PARK DELUXE

ALL
7,395,000 تومان
9,420,000 تومان
5,365,000 تومان
2,895,000 تومان
CIHANTURK

ALL
7,470,000 تومان
10,595,000 تومان
5,445,000 تومان
2,895,000 تومان
Sesin

ALL
7,785,000 تومان
10,045,000 تومان
5,600,000 تومان
2,895,000 تومان
LABIRANDADE MARES

ALL
10,515,000 تومان
15,895,000 تومان
6,925,000 تومان
2,895,000 تومان
LABIRANDADE MARES

ALL
10,905,000 تومان
16,600,000 تومان
7,160,000 تومان
2,895,000 تومان
LABIRANDADE MARES

ALL
11,060,000 تومان
16,830,000 تومان
7,240,000 تومان
2,895,000 تومان
SEA VIEW
Elegance

ALL
11,370,000 تومان
15,430,000 تومان
7,395,000 تومان
2,895,000 تومان
Green Nature Diamond

ALL
11,685,000 تومان
15,895,000 تومان
7,550,000 تومان
2,895,000 تومان
Green Nature Resort

ALL
12,075,000 تومان
16,440,000 تومان
7,705,000 تومان
2,895,000 تومان
Elegance

ALL
12,930,000 تومان
17,770,000 تومان
8,175,000 تومان
2,895,000 تومان
SEA VIEW
GRAND YAZICI CLUB

ALL
14,415,000 تومان
25,490,000 تومان
8,875,000 تومان
2,895,000 تومان
Sentido

ALL
14,805,000 تومان
20,575,000 تومان
9,110,000 تومان
2,895,000 تومان
GRAND YAZICI CLUB

ALL
14,805,000 تومان
26,270,000 تومان
9,110,000 تومان
2,895,000 تومان
SEA VIEW
Sentido

ALL
15,975,000 تومان
22,290,000 تومان
9,655,000 تومان
2,895,000 تومان
SEA VIEW
نام هتل Aegean Park Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,005,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل PINETA PARK DELUXE

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sesin

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل CIHANTURK

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل LABIRANDADE MARES

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,515,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل LABIRANDADE MARES

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل LABIRANDADE MARES

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,895,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل Green Nature Diamond

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Green Nature Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,705,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elegance

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sentido

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,805,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elegance

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,895,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل Sentido

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,655,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,895,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل GRAND YAZICI CLUB

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND YAZICI CLUB

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,805,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,895,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل PINETA CLUB

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,895,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سمیه پیرهادی (سرپرست تور) مریم خان زاده (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور )
نرخ کودک زیر دوسال 195.000 تومان می باشد.
قیمت کودک 2 الی 12 سال فقط برای یک کودک به همراه والدین  می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
2 شب

تور 4شب کوالالامپور 3شب پنانگ ویژه 25 بهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/25
قیمت از : 6,680,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور اسکی ارزروم ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/19
قیمت از : 6,350,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

تور 7شب کوالالامپور ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/25
قیمت از : 6,460,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز بانکوک ویژه 11 اسفند 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/11
قیمت از : 6,960,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 3شب استانبول 3 شب آنتالیا ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 6,910,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز کاپادوکیا ویژه زمستان98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 7,310,000 تومان
ثبت پرسش