• تور 6شب و 7 روز بدروم ویژه تابستان 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بدروم است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/06/06
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/06/16
بدروم
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1398/06/06
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بدروم 6 شب پکیج در تاریخ 13 شهریور 1.000.000 تومان و در تاریخ 16 شهریور 1.400.000 تومان افزایش نرخ دارد
ردیف 2
به بدروم
مدت اقامت 6
توضیحات پکیج در تاریخ 13 شهریور 1.000.000 تومان و در تاریخ 16 شهریور 1.400.000 تومان افزایش نرخ دارد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
TENDA HOTEL

ALL
6,050,000 تومان
8,935,000 تومان
4,710,000 تومان
3,090,000 تومان
Yelken Hotel

ALL
7,845,000 تومان
9,870,000 تومان
5,565,000 تومان
3,090,000 تومان
Bodrum Bay Resort

ALL
8,235,000 تومان
10,495,000 تومان
5,800,000 تومان
3,090,000 تومان
Green Beach

ALL
8,860,000 تومان
11,430,000 تومان
6,110,000 تومان
3,090,000 تومان
Sundance Suites Hotel

UALL
9,870,000 تومان
17,515,000 تومان
6,580,000 تومان
3,090,000 تومان
Sundance Suites Hotel

UALL
10,105,000 تومان
13,225,000 تومان
6,735,000 تومان
3,090,000 تومان
sea view
İsis Hotel

UALL
10,185,000 تومان
13,380,000 تومان
6,735,000 تومان
3,090,000 تومان
Diamond of Bodrum Hotel

UALL
10,260,000 تومان
13,540,000 تومان
6,815,000 تومان
3,090,000 تومان
Kadikale Resort

ALL
10,650,000 تومان
14,085,000 تومان
6,970,000 تومان
3,090,000 تومان
sea view
Bodrum Holiday Resort

UALL
10,810,000 تومان
17,830,000 تومان
7,050,000 تومان
3,090,000 تومان
Yasmin Hotel Bodrum

UALL
11,745,000 تومان
15,720,000 تومان
7,515,000 تومان
3,090,000 تومان
Grand Park Bodrum

UALL
11,745,000 تومان
16,580,000 تومان
7,515,000 تومان
3,090,000 تومان
Hotel la Blanche Resort  

UALL
13,150,000 تومان
17,830,000 تومان
8,220,000 تومان
3,090,000 تومان
Baia Bodrum Hotel

UALL
13,540,000 تومان
18,450,000 تومان
8,450,000 تومان
3,090,000 تومان
BAIA Bodrum
Hotel la Blanche Resort  

UALL
13,540,000 تومان
18,450,000 تومان
4,355,000 تومان
3,090,000 تومان
Hilton

UALL
18,220,000 تومان
25,470,000 تومان
10,790,000 تومان
3,090,000 تومان
نام هتل TENDA HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Yelken Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,565,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bodrum Bay Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,235,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Green Beach

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond of Bodrum Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sundance Suites Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bodrum Holiday Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sundance Suites Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,105,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات sea view
نام هتل Kadikale Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات sea view
نام هتل Yasmin Hotel Bodrum

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Bodrum

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل İsis Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel la Blanche Resort  

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Bodrum Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات BAIA Bodrum
نام هتل Hotel la Blanche Resort  

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
مریم خان زاده (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور )
کودک زیر دوسال 195.000 تومان می باشد.
قیمت کودک 2 الی 12 سال فقط برای یک کودک به همراه والدین در یک اتاق معتبر می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4 شب و 5 روز باکو ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 5,170,000 تومان
ایرلاین : تیلویند
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه 1و8 فروردین 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/01
قیمت از : 6,890,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور اسکی ارزروم ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/19
قیمت از : 6,350,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 7,115,000 تومان
ایرلاین : عمان
4 شب

تور 4 شب و 5 روز مسقط ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/25
قیمت از : 5,799,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور 4شب و 5 روز قونیه ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/30
قیمت از : 6,120,000 تومان
ثبت پرسش