• تور 4شب و 5 روز تفلیس ویژه تابستان 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های تفلیس است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/05/19
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/05/31
تفلیس
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 4 شب
شروع از : 1398/05/19
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 4 شب پکیج در تاریخ تعطیلات شامل 300.000 تومان افزایش می باشد
ردیف 2
به تفلیس
مدت اقامت 4
توضیحات پکیج در تاریخ تعطیلات شامل 300.000 تومان افزایش می باشد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
VEDSIZI GARDEN

BB
3,160,000 تومان
3,430,000 تومان
3,110,000 تومان
2,890,000 تومان
dalida

BB
3,270,000 تومان
3,595,000 تومان
3,160,000 تومان
2,890,000 تومان
Polo

BB
3,270,000 تومان
3,595,000 تومان
3,160,000 تومان
2,890,000 تومان
Europa Hotel

BB
3,325,000 تومان
3,700,000 تومان
3,215,000 تومان
2,890,000 تومان
BARATISHVILI

BB
3,430,000 تومان
3,970,000 تومان
3,270,000 تومان
2,890,000 تومان
MOON LIGHT

BB
3,430,000 تومان
3,970,000 تومان
3,215,000 تومان
2,890,000 تومان
GNG

BB
3,810,000 تومان
4,730,000 تومان
3,540,000 تومان
2,890,000 تومان
SKY GEORGIA

BB
3,810,000 تومان
4,730,000 تومان
3,540,000 تومان
2,890,000 تومان
HORIZONT

BB
3,920,000 تومان
4,945,000 تومان
3,540,000 تومان
2,890,000 تومان
Toscano

BB
4,135,000 تومان
5,375,000 تومان
3,700,000 تومان
2,890,000 تومان
Colombi

BB
4,135,000 تومان
5,375,000 تومان
3,485,000 تومان
2,890,000 تومان
Primavera

BB
4,135,000 تومان
5,375,000 تومان
3,485,000 تومان
2,890,000 تومان
timber

BB
4,405,000 تومان
5,860,000 تومان
3,700,000 تومان
2,890,000 تومان
Ameri Plaza Tbilisi

BB
4,890,000 تومان
6,890,000 تومان
-
2,890,000 تومان
Ramada Encore

BB
4,890,000 تومان
6,890,000 تومان
-
2,890,000 تومان
Holiday Inn

BB
6,025,000 تومان
9,100,000 تومان
5,050,000 تومان
2,890,000 تومان
The Biltmore Tbilisi

BB
7,210,000 تومان
11,530,000 تومان
6,940,000 تومان
2,890,000 تومان
نام هتل VEDSIZI GARDEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل dalida

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Polo

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Europa Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل BARATISHVILI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل MOON LIGHT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل SKY GEORGIA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل HORIZONT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Toscano

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Colombi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,485,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Primavera

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,485,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل timber

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,405,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ameri Plaza Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Encore

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Biltmore Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور )
پکیج ویژه19 الی 31 مرداد می باشد.
پکیج در تاریخ تعطیلات شامل 300.000 تومان افزایش نرخ می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز ارمنستان ویژه زمستان 98( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/12
قیمت از : 3,730,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز مشهد ویژه نوروز99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 2,000,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول ویژه نوروز99 (از26 اسفند-3شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/26
قیمت از : 3,130,000 تومان
ایرلاین : آزال
3 شب

تور 3شب و 4روز باکو ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/01
قیمت از : 2,860,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و4 روز آنکارا ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 2,490,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
4 شب

تور جزیره ناشناخته مارو تا بندر سیراف ویژه نوروز99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/29
قیمت از : 2,640,000 تومان
ثبت پرسش