• تور 7 شب بلغارستان ویژه 20و21 شهریور 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بلغارستان است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/06/27
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/06/27
وارنا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1398/06/16
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 وارنا 7 شب 7شب و 8 روز
ردیف 2
به وارنا
مدت اقامت 7
توضیحات 7شب و 8 روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Palma Hotel

BB
7,452,000 تومان
9,735,000 تومان
5,365,000 تومان
3,345,000 تومان
Perla Hotel

BB
7,975,000 تومان
9,495,000 تومان
5,600,000 تومان
3,345,000 تومان
Bonita Hotel

BB
8,025,000 تومان
9,925,000 تومان
5,695,000 تومان
3,345,000 تومان
SHIPKA

BB
8,735,000 تومان
11,110,000 تومان
5,980,000 تومان
3,345,000 تومان
Perla Hotel

ALL
9,355,000 تومان
11,495,000 تومان
6,315,000 تومان
3,345,000 تومان
all light
Bonita Hotel

ALL
9,780,000 تومان
11,680,000 تومان
6,550,000 تومان
3,345,000 تومان
Central

ALL
9,830,000 تومان
12,345,000 تومان
6,550,000 تومان
3,345,000 تومان
Lilia

BB
9,970,000 تومان
14,010,000 تومان
6,645,000 تومان
3,345,000 تومان
Palm Beach

ALL
10,685,000 تومان
12,680,000 تومان
6,980,000 تومان
3,345,000 تومان
Royal Hotel

ALL
11,255,000 تومان
14,750,000 تومان
7,265,000 تومان
3,345,000 تومان
Atlas

ALL
11,350,000 تومان
15,385,000 تومان
7,310,000 تومان
3,345,000 تومان
Admiral Hotel

BB
11,870,000 تومان
16,145,000 تومان
7,550,000 تومان
3,345,000 تومان
Lilia

ALL
12,110,000 تومان
16,145,000 تومان
7,690,000 تومان
3,345,000 تومان
Azalia

UALL
13,770,000 تومان
20,280,000 تومان
8,500,000 تومان
3,345,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
15,625,000 تومان
21,325,000 تومان
9,450,000 تومان
3,345,000 تومان
SEA VIEW
Melia Grand Hermitage

ALL
19,425,000 تومان
25,075,000 تومان
11,350,000 تومان
3,345,000 تومان
LEVEL ROOM
نام هتل Palma Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,452,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bonita Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,925,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Perla Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHIPKA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,735,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lilia

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Admiral Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Perla Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات all light
نام هتل Bonita Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Central

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Beach

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,425,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات LEVEL ROOM
نام هتل Royal Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atlas

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,385,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lilia

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Azalia

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 ویزا
6 گشت شهری با ناهار
7 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 کپی شناسنامه
4 گواهی اشتغال به کار با ترجمه رسمی به زبان انگلیسی ( ذکر سمت و میزان حقوق الزامیست)
5 تمکن مالی مبنی بر پرینت بانکی با مانده هر نفر 100/000/000 ریال
6 عکس 3/5 * 4/5 رنگی زمینه سفید کاملا از روبرو بدون عینک و جدید
7 تکمیل فرم مشخصات فردی
سنا کباری (مسئول تور ) سمیه پیرهادی (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )


*چک ضمانت شخص ثالث به ازای هر نفر 100.000.000 ریال می باشد*
نرخ کودک زیر دوسال 500.000 تومان می باشد.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 27 شهریور , 08:40 پنج شنبه 4 مهر , 12:15

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 3شب پوکت 3شب پاتایا ویژه 10 بهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/10
قیمت از : 7,800,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز قطر ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/01
قیمت از : 7,100,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 3شب بانکوک 3شب پوکت ویژه دی و بهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/26
قیمت از : 8,060,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 4شب بانکوک 3شب پوکت ویژه دی وبهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/26
قیمت از : 8,230,000 تومان
ایرلاین : سلام ایر
6 شب

تور3 شب صلاله 3شب مسقط ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/18
قیمت از : 7,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 4شب بانکوک 3شب پوکت ویژه 10 بهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/10
قیمت از : 7,950,000 تومان
ثبت پرسش