• تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه تابستان 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/05/10
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/05/12
آنتالیا
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/04/19
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BELKON

ALL
7,175,000 تومان
9,215,000 تومان
5,890,000 تومان
5,490,000 تومان
Lara Hadrianus

ALL
7,440,000 تومان
9,645,000 تومان
6,020,000 تومان
5,490,000 تومان
Nazar Beach Hotel

ALL
7,440,000 تومان
9,645,000 تومان
6,020,000 تومان
5,490,000 تومان
Kervansaray Lara

UALL
9,155,000 تومان
12,455,000 تومان
6,880,000 تومان
5,490,000 تومان
Imperial Sunland

UALL
9,155,000 تومان
13,445,000 تومان
6,880,000 تومان
5,490,000 تومان
TRANS ATLANTIK

UALL
9,220,000 تومان
13,570,000 تومان
6,910,000 تومان
5,490,000 تومان
DOSINIA LUXURY

UALL
10,210,000 تومان
15,405,000 تومان
7,405,000 تومان
5,490,000 تومان
ramada plaza

UALL
10,675,000 تومان
14,940,000 تومان
7,640,000 تومان
5,490,000 تومان
Orange County Resort Alanya

UALL
11,005,000 تومان
18,970,000 تومان
7,805,000 تومان
5,490,000 تومان
avantgard

UALL
12,720,000 تومان
20,550,000 تومان
8,660,000 تومان
5,490,000 تومان
Crystal Waterworld Resort & Spa

UALL
12,850,000 تومان
23,000,000 تومان
8,725,000 تومان
5,490,000 تومان
Baia Lara Hotel

UALL
13,315,000 تومان
19,260,000 تومان
8,960,000 تومان
5,490,000 تومان
Delphin Diva Hotel

UALL
13,580,000 تومان
19,690,000 تومان
9,090,000 تومان
5,490,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
13,840,000 تومان
21,130,000 تومان
9,220,000 تومان
5,490,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
14,370,000 تومان
20,985,000 تومان
9,485,000 تومان
5,490,000 تومان
Titanic Deluxe Belek

UALL
15,160,000 تومان
22,280,000 تومان
9,880,000 تومان
5,490,000 تومان
Rixos Sungate Hotel

UALL
16,615,000 تومان
29,900,000 تومان
10,610,000 تومان
5,490,000 تومان
Sueno Deluxe

UALL
22,090,000 تومان
33,620,000 تومان
13,345,000 تومان
5,490,000 تومان
Rixos Premium Tekirova

UALL
22,750,000 تومان
42,620,000 تومان
13,675,000 تومان
5,490,000 تومان
RIXOS LEGENDS

ALL
22,750,000 تومان
38,660,000 تومان
13,675,000 تومان
5,490,000 تومان
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,215,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nazar Beach Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRANS ATLANTIK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,725,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Alanya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,005,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,805,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Imperial Sunland

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ramada plaza

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل DOSINIA LUXURY

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,405,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,405,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل avantgard

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,485,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Diva Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sueno Deluxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Tekirova

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,675,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXOS LEGENDS

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,675,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با ایرباس اطلس گلوبال
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (سرپرست تور) سمیه پیرهادی (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور )
هواپیمایی مدرن با کترینگ جدید
در هتل های رویایی هالیدی،وینگز،سگینوس کودک بالای 7 سال و کارمیر بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود.
بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس ، ترانسفر فرودگاهی ،6 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی (زیر 60 سال)
استفاده از راهنما خارج از برنامه تعیین شده با توافق مسافر انجام می گیرد و آژانس کاروان هوایی در این مورد پاسخگو نیست 
کمیسیون کودک 6 تا 12 سال نصف بزرگسال می باشد.هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 400000 تومان می باشد. بار مجاز مسافر 30 کیلو می باشد
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 10 مرداد , 01:15 پنج شنبه 17 مرداد , 19:30
2 جمعه 11 مرداد , 01:15 جمعه 18 مرداد , 19:30
3 شنبه 12 مرداد , 01:15 شنبه 19 مرداد , 19:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 3شب بانکوک 3شب پوکت ویژه 17 بهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/17
قیمت از : 7,920,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز بانکوک ویژه 17 بهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/17
قیمت از : 6,730,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور مثلث طلایی دهلی آگرا جیپور ویژه یلدا 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/27
قیمت از : 6,795,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور7شب و 8روز قطر ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/01
قیمت از : 8,380,000 تومان
ایرلاین : سلام ایر
6 شب

تور3 شب صلاله 3شب مسقط ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/18
قیمت از : 7,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان
2 شب

تور 4شب کوالالامپور 3شب سنگاپور ویژه 22دی 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/22
قیمت از : 6,310,000 تومان
ثبت پرسش