• تور 6شب و 7 روز بدروم ویژه تابستان 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بدروم است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/05/09
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/05/12
بدروم
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/05/06
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بدروم 6 شب
ردیف 2
به بدروم
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
TENDA HOTEL

ALL
5,695,000 تومان
7,095,000 تومان
4,395,000 تومان
2,695,000 تومان
Yelken Hotel

ALL
6,995,000 تومان
8,945,000 تومان
4,995,000 تومان
2,695,000 تومان
Bodrum Bay Resort

ALL
8,345,000 تومان
10,995,000 تومان
5,695,000 تومان
2,695,000 تومان
Green Beach

ALL
8,645,000 تومان
11,495,000 تومان
5,845,000 تومان
2,695,000 تومان
İsis Hotel

UALL
9,095,000 تومان
12,095,000 تومان
6,095,000 تومان
2,695,000 تومان
Diamond of Bodrum Hotel

UALL
9,245,000 تومان
12,345,000 تومان
6,145,000 تومان
2,695,000 تومان
Sundance Suites Hotel

UALL
9,845,000 تومان
13,245,000 تومان
6,445,000 تومان
2,695,000 تومان
Bodrum Holiday Resort

UALL
10,195,000 تومان
12,495,000 تومان
6,195,000 تومان
2,695,000 تومان
Royal Asarlik

ALL
10,195,000 تومان
13,745,000 تومان
6,595,000 تومان
2,695,000 تومان
Sundance Suites Hotel

UALL
10,195,000 تومان
13,745,000 تومان
6,595,000 تومان
2,695,000 تومان
Kadikale Resort

ALL
10,445,000 تومان
14,095,000 تومان
6,745,000 تومان
2,695,000 تومان
sea view
Yasmin Hotel Bodrum

UALL
10,595,000 تومان
14,395,000 تومان
6,795,000 تومان
2,695,000 تومان
Baia Bodrum Hotel

UALL
10,995,000 تومان
14,995,000 تومان
6,995,000 تومان
2,695,000 تومان
Hotel la Blanche Resort  

UALL
11,445,000 تومان
15,645,000 تومان
7,195,000 تومان
2,695,000 تومان
Grand Park Bodrum

UALL
11,695,000 تومان
16,895,000 تومان
7,345,000 تومان
2,695,000 تومان
Lablanch Island

UALL
14,395,000 تومان
20,045,000 تومان
8,695,000 تومان
2,695,000 تومان
TITANIC DELIXE BODRUM

UALL
19,695,000 تومان
27,995,000 تومان
11,345,000 تومان
2,695,000 تومان
نام هتل TENDA HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Yelken Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bodrum Bay Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Green Beach

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond of Bodrum Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sundance Suites Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bodrum Holiday Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Asarlik

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sundance Suites Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kadikale Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,695,000 تومان
توضیحات sea view
نام هتل Yasmin Hotel Bodrum

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Bodrum Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل İsis Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel la Blanche Resort  

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Bodrum

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lablanch Island

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل TITANIC DELIXE BODRUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,695,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
مریم خان زاده (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور )
کودک زیر دوسال 195.000 تومان می باشد.
قیمت کودک 2 الی 12 سال فقط برای یک کودک به همراه والدین در یک اتاق معتبر می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 28 تیر , 00:00 جمعه 4 مرداد , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : عمان
3 شب

تور 3شب و4 روز مسقط ویژه سال نو میلادی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/02
قیمت از : 4,495,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز مارماریس ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/01
قیمت از : 4,425,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز بدروم ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/01
قیمت از : 4,800,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و8 روز پاتایا ویژه دی و بهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/26
قیمت از : 6,070,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و8 روز پاتایا ویژه 10 بهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/10
قیمت از : 5,820,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 3شب بانکوک 3شب پاتایا ویژه دی و بهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/26
قیمت از : 6,510,000 تومان
ثبت پرسش