• تور 3شب و 4 روز دبی ویژه تابستان 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های خارجی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/04/22
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/04/31
دبی
هوایی
امارات
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1398/04/02
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3 شب
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Swissotel Al Ghurair Dubai

BB
5,190,000 تومان
5,190,000 تومان
5,190,000 تومان
5,190,000 تومان
Royalton Hotel

BB
5,700,000 تومان
6,210,000 تومان
5,990,000 تومان
5,190,000 تومان
Sadaf

BB
5,720,000 تومان
6,250,000 تومان
5,720,000 تومان
5,560,000 تومان
Fortune Deira

BB
5,750,000 تومان
6,320,000 تومان
6,100,000 تومان
5,190,000 تومان
Nihal Hotel

BB
5,810,000 تومان
6,420,000 تومان
5,830,000 تومان
5,560,000 تومان
orchid hotel

BB
5,830,000 تومان
6,480,000 تومان
5,830,000 تومان
5,560,000 تومان
Grand Excelsior Hotel

BB
5,880,000 تومان
6,570,000 تومان
5,900,000 تومان
5,670,000 تومان
Al Jawhara Gardens Hotel

BB
5,900,000 تومان
6,630,000 تومان
5,920,000 تومان
5,670,000 تومان
nihal palace

BB
5,920,000 تومان
6,650,000 تومان
5,940,000 تومان
5,670,000 تومان
IBIS City center

HB
5,950,000 تومان
6,710,000 تومان
5,190,000 تومان
5,560,000 تومان
IBIS mall of Emirates

BB
5,950,000 تومان
6,710,000 تومان
5,190,000 تومان
5,560,000 تومان
IBIS AL rigga

BB
5,950,000 تومان
6,710,000 تومان
5,190,000 تومان
5,560,000 تومان
pearl park AP

BB
5,950,000 تومان
6,710,000 تومان
6,100,000 تومان
5,670,000 تومان
land mark plaza

BB
5,990,000 تومان
6,780,000 تومان
5,990,000 تومان
5,560,000 تومان
Landmark premier

BB
6,020,000 تومان
6,860,000 تومان
5,190,000 تومان
5,670,000 تومان
City Season

BB
6,020,000 تومان
6,850,000 تومان
6,040,000 تومان
5,670,000 تومان
AVANI Deira Dubai Hotel

BB
6,150,000 تومان
7,110,000 تومان
6,260,000 تومان
5,880,000 تومان
Aloft City Centre Deira Dubai

BB
6,180,000 تومان
7,170,000 تومان
6,260,000 تومان
5,670,000 تومان
Holiday Inn Down Town

BB
6,260,000 تومان
7,320,000 تومان
6,470,000 تومان
5,670,000 تومان
Gevora Hotel

BB
6,300,000 تومان
7,430,000 تومان
6,120,000 تومان
5,670,000 تومان
Crowne Plaza Dubai Deira

BB
6,420,000 تومان
7,660,000 تومان
6,580,000 تومان
5,880,000 تومان
Zabeel House MINI Al Seef by Jumeirah

BB
6,470,000 تومان
7,490,000 تومان
5,190,000 تومان
5,510,000 تومان
Millennium Plaza

BB
6,720,000 تومان
8,250,000 تومان
5,190,000 تومان
5,880,000 تومان
Pullman Dubai Creek City Centre

BB
6,740,000 تومان
8,280,000 تومان
6,690,000 تومان
5,880,000 تومان
Conrad Dubai

BB
6,790,000 تومان
8,390,000 تومان
6,580,000 تومان
5,880,000 تومان
Fairmont Dubai

BB
6,790,000 تومان
8,390,000 تومان
6,690,000 تومان
5,880,000 تومان
jumeirah zabeel house greens

BB
6,790,000 تومان
8,080,000 تومان
5,720,000 تومان
5,510,000 تومان
Sheraton Mall of the Emirates

BB
6,990,000 تومان
8,770,000 تومان
7,370,000 تومان
5,880,000 تومان
Moven Pick Deira

BB
7,060,000 تومان
8,950,000 تومان
7,050,000 تومان
5,880,000 تومان
Movenpick Hotel

BB
7,060,000 تومان
8,950,000 تومان
7,050,000 تومان
5,880,000 تومان
Sheraton Mall of the Emirates

BB
7,160,000 تومان
8,490,000 تومان
7,150,000 تومان
5,880,000 تومان
Jumeirah Creekside

BB
7,330,000 تومان
9,200,000 تومان
6,150,000 تومان
5,830,000 تومان
Jumeirah Emirates Tower

BB
8,400,000 تومان
10,860,000 تومان
6,580,000 تومان
5,940,000 تومان
Le Royal Meridien Beach Resort & Spa Dubai

BB
8,940,000 تومان
12,690,000 تومان
9,290,000 تومان
5,880,000 تومان
Jumeirah Zabeel Saray

BB
10,220,000 تومان
14,400,000 تومان
7,330,000 تومان
6,260,000 تومان
Jumeirah Beach

BB
10,270,000 تومان
14,400,000 تومان
7,110,000 تومان
6,040,000 تومان
Grosvenor House

BB
11,090,000 تومان
17,000,000 تومان
9,290,000 تومان
5,880,000 تومان
Pullman

BB
11,120,000 تومان
17,090,000 تومان
11,080,000 تومان
7,640,000 تومان
نام هتل orchid hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nihal Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sadaf

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Al Jawhara Gardens Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل nihal palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل IBIS City center

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل IBIS mall of Emirates

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل land mark plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Landmark premier

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Excelsior Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Season

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gevora Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aloft City Centre Deira Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Down Town

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANI Deira Dubai Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Dubai Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel Al Ghurair Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Millennium Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Le Royal Meridien Beach Resort & Spa Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grosvenor House

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل IBIS AL rigga

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل pearl park AP

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Mall of the Emirates

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Moven Pick Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Mall of the Emirates

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Dubai Creek City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Movenpick Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fairmont Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Zabeel House MINI Al Seef by Jumeirah

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل jumeirah zabeel house greens

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Creekside

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Emirates Tower

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,940,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Zabeel Saray

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,260,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royalton Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fortune Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,190,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 ویزا
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (سرپرست تور) سمیه پیرهادی (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )
دبی امروزه در میان پیشرفته‌ترین شهرهای جهان قرار دارد و در گردشگری نیز از موقعیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. این امر به خاطر وجود جاذبه‌های فراوانی است که اغلب هم به‌وسیله‌ی انسان بنا شده‌اند.این شهر که یکی از پربازدیدترین مقصدهای جهان به شمار می‌رود، تا به حال رکوردهای زیادی را جابه‌جا کرده است. از بلندترین برج جهان گرفته تا شلوغ‌ترین فرودگاه بین‌المللی دنیا در دبی واقع شده‌اند. هنوز هم موارد زیادی برای تمجید کردن در این کلان‌شهر وجود دارند.
نرخ کودک بدون تخت 1.300.000 تومان می باشد
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 22 تیر , 11:40 سه شنبه 25 تیر , 21:55
2 یکشنبه 23 تیر , 11:40 چهارشنبه 26 تیر , 21:55
3 دوشنبه 24 تیر , 11:40 پنج شنبه 27 تیر , 21:55
4 سه شنبه 25 تیر , 11:40 جمعه 28 تیر , 21:55
5 چهارشنبه 26 تیر , 11:40 شنبه 29 تیر , 21:55
6 پنج شنبه 27 تیر , 11:40 یکشنبه 30 تیر , 21:55
7 جمعه 28 تیر , 11:40 دوشنبه 31 تیر , 21:55

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
2 شب

تور 4شب کوالالامپور 3شب سنگاپور ویژه 22دی 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/22
قیمت از : 6,310,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز اربیل ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 5,760,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و8 روز ارمنستان ویژه پاییزوزمستان 98( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/01
قیمت از : 4,060,000 تومان
ایرلاین : ماهان
2 شب

تور4شب کوالالامپور3شب لنکاوی ویژه22 دی98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/22
قیمت از : 6,310,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور 6شب و 7 روز دیدیم ویژه سال نو میلادی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/05
قیمت از : 4,695,000 تومان
ایرلاین : سلام ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز مسقط ویژه سال نو میلادی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/02
قیمت از : 4,395,000 تومان
ثبت پرسش