• تور 7شب و 8 روز بالی ویژه تابستان 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های اندونزی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/04/22
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/04/22
بالی
هوایی
قطر ایر وی
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1398/04/13
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 7 شب مدت اقامت 7 شب 8 روز می باشد
ردیف 2
به بالی
مدت اقامت 7
توضیحات مدت اقامت 7 شب 8 روز می باشد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Mekar Jaya Bungalows

BB
23,520,000 تومان
24,180,000 تومان
23,430,000 تومان
22,860,000 تومان
budget kuta

BB
23,990,000 تومان
25,130,000 تومان
23,900,000 تومان
22,860,000 تومان
MaxOne

BB
24,700,000 تومان
26,110,000 تومان
24,700,000 تومان
23,520,000 تومان
Champlung Mas Legian

BB
24,840,000 تومان
26,730,000 تومان
24,750,000 تومان
23,520,000 تومان
EDEN Kuta Bali

BB
24,840,000 تومان
26,730,000 تومان
24,750,000 تومان
23,520,000 تومان
White Rose Kuta Resort

BB
24,940,000 تومان
27,010,000 تومان
24,840,000 تومان
23,710,000 تومان
The Jayakarta

BB
25,310,000 تومان
27,760,000 تومان
25,220,000 تومان
23,790,000 تومان
Holliday Inn Express Baruna

BB
25,690,000 تومان
27,950,000 تومان
22,860,000 تومان
23,660,000 تومان
mercure bali nusa dua

BB
25,950,000 تومان
28,140,000 تومان
25,880,000 تومان
24,040,000 تومان
FuramaXclusive Ocean Beach Seminyak Bali

BB
26,630,000 تومان
30,210,000 تومان
22,860,000 تومان
23,960,000 تومان
The Anvaya Beach Resort Bali

BB
27,670,000 تومان
30,210,000 تومان
22,860,000 تومان
23,960,000 تومان
Grand Hyatt Bali

BB
29,080,000 تومان
34,830,000 تومان
23,990,000 تومان
23,810,000 تومان
Hilton Bali Resort

BB
29,370,000 تومان
35,210,000 تومان
26,870,000 تومان
23,990,000 تومان
Sheraton Bali Kuta Resort

BB
29,790,000 تومان
36,440,000 تومان
29,180,000 تومان
23,990,000 تومان
Padma Resort Legian

BB
30,210,000 تومان
37,470,000 تومان
30,120,000 تومان
24,650,000 تومان
THE LAGUNA

BB
30,780,000 تومان
38,700,000 تومان
30,690,000 تومان
24,280,000 تومان
InterContinental Bali Resort

BB
31,530,000 تومان
39,360,000 تومان
28,420,000 تومان
24,280,000 تومان
Rimba Jimbaran

BB
32,760,000 تومان
42,660,000 تومان
32,670,000 تومان
24,280,000 تومان
Double Six Luxury Seminyak

BB
33,510,000 تومان
43,790,000 تومان
28,900,000 تومان
24,470,000 تومان
AYANA Resort and Spa BALI

BB
35,300,000 تومان
47,370,000 تومان
30,120,000 تومان
24,470,000 تومان
W Bali - Seminyak Resort

BB
44,070,000 تومان
64,800,000 تومان
31,060,000 تومان
25,600,000 تومان
نام هتل MaxOne

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,520,000 تومان
توضیحات
نام هتل Champlung Mas Legian

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,520,000 تومان
توضیحات
نام هتل EDEN Kuta Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,520,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Jayakarta

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Padma Resort Legian

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Bali Kuta Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE LAGUNA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rimba Jimbaran

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 32,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل AYANA Resort and Spa BALI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holliday Inn Express Baruna

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Rose Kuta Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل mercure bali nusa dua

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Anvaya Beach Resort Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Bali Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل InterContinental Bali Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 39,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل Double Six Luxury Seminyak

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 43,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل W Bali - Seminyak Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 44,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 64,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل budget kuta

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mekar Jaya Bungalows

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل FuramaXclusive Ocean Beach Seminyak Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,960,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
4 عکس4*6 با زمینه سفید
5 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور) سمیه پیرهادی (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور )
بالی جزیره‌ای است واقع در کشور اندونزی که از مراکز گردشگری مهم جهان به‌شمار می‌رود.بالی جزیره خدایان، جزیره کوچکی از بزرگترین مجمع الجزایر جهان و بزرگترین کشور مسلمان جهان یعنی کشور اندونزی است. این جزیره دو اقیانوس آرام و اقیانوس هند را به هم پیوند داده است و در نتیجه این وصلت خود از آب و هوای بسیار متفاوتی برخوردارگردیده است و مثل بسیاری از جزایر دیگر اندونزی ، دنیای مخصوص به خودش را دارد. دنیایی که نام این جزیره را در فهرست برترین مقاصد گردشگری جهان قرار داده است.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 22 تیر , 00:00 شنبه 29 تیر , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ترکیش
1 شب

تور 8 روز ایتالیا ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/08
قیمت از : 23,520,000 تومان
ایرلاین : ماهان
2 شب

تور اربیل 2 شب ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/01
قیمت از : 3,544,000 تومان
ایرلاین : تابان
3 شب

تور 3شب و 4 روز باتومی ویژه آذر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/05
قیمت از : 2,200,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور استانبول ویژه 29 آذر 98( قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/29
قیمت از : 1,950,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور 3شب و 4 روز یزد ویژه پاییز وزمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 770,000 تومان
ایرلاین : تابان
3 شب

تور 3شب و 4 روز اهواز ویژه پاییز وزمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/18
قیمت از : 1,020,000 تومان
ثبت پرسش