• تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه تابستان 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های ترکیه است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/04/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/04/28
کوش آداسی
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/04/12
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6 شب
ردیف 2
به کوش آداسی
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Lambiance Kusadasi

ALL
5,520,000 تومان
7,170,000 تومان
5,010,000 تومان
4,490,000 تومان
Grand Kord

HB
5,835,000 تومان
7,910,000 تومان
5,165,000 تومان
4,490,000 تومان
Dabaklar

HB
5,960,000 تومان
8,120,000 تومان
5,230,000 تومان
4,490,000 تومان
L'ambiance Royal

ALL
6,085,000 تومان
8,330,000 تومان
5,295,000 تومان
4,490,000 تومان
Belmare Hotel

ALL
6,525,000 تومان
9,070,000 تومان
5,515,000 تومان
4,490,000 تومان
Grand Sahin

ALL
6,650,000 تومان
9,280,000 تومان
5,575,000 تومان
4,490,000 تومان
Labranda Ephesus Princess

ALL
8,355,000 تومان
12,135,000 تومان
5,925,000 تومان
4,490,000 تومان
Aria Claros Hotel

ALL
8,480,000 تومان
12,345,000 تومان
5,990,000 تومان
4,490,000 تومان
Tusan Beach Resort Hotel

ALL
8,540,000 تومان
12,450,000 تومان
6,020,000 تومان
4,490,000 تومان
Le Bleu Hotel

UALL
8,670,000 تومان
12,660,000 تومان
6,085,000 تومان
4,490,000 تومان
RICHMOND

ALL
9,170,000 تومان
13,505,000 تومان
6,335,000 تومان
4,490,000 تومان
Sealight Resort Hotel

UALL
9,485,000 تومان
14,035,000 تومان
6,495,000 تومان
4,490,000 تومان
Palm Wings Resort

ALL
9,800,000 تومان
14,560,000 تومان
6,650,000 تومان
4,490,000 تومان
Pine Bay Holiday Resort

ALL
10,430,000 تومان
15,620,000 تومان
6,965,000 تومان
4,490,000 تومان
Aqua Fantasy

ALL
10,560,000 تومان
15,830,000 تومان
7,030,000 تومان
4,490,000 تومان
Sunis Efes Royal Palace

UALL
10,875,000 تومان
16,355,000 تومان
7,185,000 تومان
4,490,000 تومان
Korumar Hotel

UALL
11,630,000 تومان
17,625,000 تومان
7,565,000 تومان
4,490,000 تومان
نام هتل Lambiance Kusadasi

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Kord

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,835,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,165,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dabaklar

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل L'ambiance Royal

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belmare Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Sahin

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Le Bleu Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Labranda Ephesus Princess

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aria Claros Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tusan Beach Resort Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sealight Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,485,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل RICHMOND

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,505,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,335,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pine Bay Holiday Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Wings Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aqua Fantasy

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunis Efes Royal Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,185,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Korumar Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,565,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
آذر سلیم زاده (مسئول تور ) سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور )
هواپیمایی مدرن با کترینگ جدید
بار مجاز مسافر 30 کیلو می باشد.
هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 28 تیر , 00:00 شنبه 5 مرداد , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 3شب بانکوک 4شب پاتایا ویژه 10و24 بهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/10
قیمت از : 6,340,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و8روز سنت پترزبورگ ویژه 22 و29 آذر98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/22
قیمت از : 6,390,000 تومان
ایرلاین : ماهان
2 شب

تور4شب کوالالامپور3شب لنکاوی ویژه22 دی98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/22
قیمت از : 6,310,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز مارماریس ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/01
قیمت از : 4,425,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور قونیه ویژه بزرگداشت مولانا (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/24
قیمت از : 5,830,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز اربیل ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 5,760,000 تومان
ثبت پرسش