• تور ۷شب بانکوک ویژه پاییز ۹۸


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بانکوک است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/07/19
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/07/19
بانکوک
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1398/07/19
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بانکوک 7 شب پرواز ماهان از تهران ساعت ۲۲:۱۰ انجام میشود و روز بعد ساعت ۷:۲۵ به بانکوک ورود میکند-----------پرواز برگشت ساعت ۲۲:۳۵ از بانکوک انجام شده و روز بعد ساعت ۳:۳۰ بامداد به تهران ورود میکند
ردیف 2
به بانکوک
مدت اقامت 7
توضیحات پرواز ماهان از تهران ساعت ۲۲:۱۰ انجام میشود و روز بعد ساعت ۷:۲۵ به بانکوک ورود میکند-----------پرواز برگشت ساعت ۲۲:۳۵ از بانکوک انجام شده و روز بعد ساعت ۳:۳۰ بامداد به تهران ورود میکند
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Nantra Ploenchit hotel

BB
5,620,000 تومان
6,250,000 تومان
5,000,000 تومان
5,250,000 تومان
Shadi Home

BB
6,250,000 تومان
7,500,000 تومان
6,170,000 تومان
5,500,000 تومان
My Hotel Pratunam

BB
6,330,000 تومان
7,670,000 تومان
6,250,000 تومان
5,580,000 تومان
I Residence Sathorn

BB
6,330,000 تومان
7,670,000 تومان
6,200,000 تومان
5,470,000 تومان
Forum Park Hotel

BB
6,420,000 تومان
7,840,000 تومان
6,280,000 تومان
5,500,000 تومان
Pj Water Gate

BB
6,420,000 تومان
7,840,000 تومان
6,330,000 تومان
5,580,000 تومان
ibis Bangkok Sathorn

BB
6,670,000 تومان
8,340,000 تومان
6,500,000 تومان
6,420,000 تومان
Ma Hotel

BB
6,670,000 تومان
8,340,000 تومان
6,590,000 تومان
5,670,000 تومان
ibis Bangkok Nana Hotel

BB
6,750,000 تومان
8,510,000 تومان
6,670,000 تومان
5,750,000 تومان
Omni tower hotel

BB
6,750,000 تومان
8,510,000 تومان
6,670,000 تومان
5,750,000 تومان
Bangkok Palace Hotel

BB
6,920,000 تومان
8,840,000 تومان
6,840,000 تومان
5,750,000 تومان
RAMADA D 'MA

BB
7,090,000 تومان
9,180,000 تومان
6,880,000 تومان
5,730,000 تومان
Prince Palace

BB
7,170,000 تومان
9,340,000 تومان
7,090,000 تومان
5,920,000 تومان
Eastin Makkasan

BB
7,250,000 تومان
9,510,000 تومان
7,030,000 تومان
5,790,000 تومان
furama silom

BB
7,250,000 تومان
9,510,000 تومان
7,030,000 تومان
5,990,000 تومان
Mandarin Managed by Centre Point

BB
7,590,000 تومان
10,180,000 تومان
7,330,000 تومان
5,900,000 تومان
Avani Atrium

BB
7,840,000 تومان
10,680,000 تومان
7,750,000 تومان
6,170,000 تومان
center point pratunam

BB
8,260,000 تومان
11,510,000 تومان
7,930,000 تومان
6,130,000 تومان
Holiday Inn Silom

BB
8,420,000 تومان
11,850,000 تومان
8,080,000 تومان
6,200,000 تومان
Berkeley

BB
8,510,000 تومان
12,020,000 تومان
8,160,000 تومان
6,230,000 تومان
Baiyoke Sky Hotel

BB
8,590,000 تومان
12,180,000 تومان
8,230,000 تومان
6,260,000 تومان
Sukosol

BB
8,590,000 تومان
12,180,000 تومان
8,230,000 تومان
6,260,000 تومان
CENTARA WATERGATE

BB
8,670,000 تومان
12,350,000 تومان
8,590,000 تومان
6,500,000 تومان
Grand Sukhumvit Hotel Bangkok

BB
8,670,000 تومان
12,350,000 تومان
8,590,000 تومان
6,420,000 تومان
Anantara Sathorn

BB
8,840,000 تومان
12,680,000 تومان
8,460,000 تومان
6,340,000 تومان
centara grand world

BB
10,090,000 تومان
15,190,000 تومان
5,000,000 تومان
7,090,000 تومان
LEBUA

BB
10,430,000 تومان
15,860,000 تومان
10,340,000 تومان
7,170,000 تومان
نام هتل Forum Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل My Hotel Pratunam

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis Bangkok Sathorn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ma Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bangkok Palace Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل RAMADA D 'MA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,730,000 تومان
توضیحات
نام هتل Eastin Makkasan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mandarin Managed by Centre Point

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avani Atrium

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل center point pratunam

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,130,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Silom

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTARA WATERGATE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baiyoke Sky Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,260,000 تومان
توضیحات
نام هتل centara grand world

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis Bangkok Nana Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل Berkeley

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل LEBUA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل Omni tower hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل I Residence Sathorn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pj Water Gate

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shadi Home

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Prince Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل furama silom

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sukosol

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,260,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Sukhumvit Hotel Bangkok

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Anantara Sathorn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nantra Ploenchit hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,250,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
6 سیم کارت
7 ویزا
8 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 کپی شناسنامه
3 کپی کارت ملی
4 تمکن مالی مبنی بر پرینت بانکی با مانده هر نفر 100/000/000 ریال
5 پرینت بانکی برای حداقل 3 ماه گردش اخیر
6 عکس 3/5 * 4/5 رنگی زمینه سفید کاملا از روبرو بدون عینک و جدید
7 اصل کارت ملی
پوریا پارسا (مسئول تور )

شهر بانکوک از محبوب ترین و پربازدیدترین شهرهای توریستی دنیا و پایتخت مدرن کشور تایلند می باشد. در این شهر با صرف هزینه بسیار کمتری نسبت به مقاصد اروپایی می توانید به تفریح بپردازید و از جاذبه های گردشگری آن دیدن کنید. شهر بانکوک در نزدیکی خلیج تایلند قرار گرفته که از وسط آن رودخانه چائو فرایا عبور می کند. امروزه بانکوک با وسعتی بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر مربع و جمعیتی بیش از ۹ میلیون نفر، بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر تایلند با 50 منطقه شهری به یکی از جذاب ترین مکان های گردشگری تبدیل شده است. با سفر به بانکوک می توانید در بهترین رستوران ها غذا بخورید و از نماهای تاریخی مانند کاخ اعظم شهر و معابد  آن بازدید کنید. همچنین می توانید از مکان های دیدنی مانند کاخ بزرگ، وات آرون، بازارهای شناور بانکوک، معبد وات فو، آکواریوم سی لایف، سافاری ورلد دیدن کنید. 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 19 مهر , 22:30 شنبه 27 مهر , 22:35

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز دیدیم ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/01
قیمت از : 4,695,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز آلانیا ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 5,895,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز قونیه ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/30
قیمت از : 5,720,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور 4شب اسکی گودائوری ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/25
قیمت از : 5,590,000 تومان
ایرلاین : عمان
4 شب

تور 4 شب و 5 روز مسقط ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/25
قیمت از : 5,799,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز کاپادوکیا ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 5,830,000 تومان
ثبت پرسش