• تور 6 شب و 7 روز قبرس شمالی ویژه تابستان 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های قبرس شمالی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/04/06
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/06/31
قبرس شمالی
هوایی
اطلس گلوبال
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1398/04/06
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 قبرس شمالی 6 شب پکیج فاقد اعتبار می باشد.
ردیف 2
به قبرس شمالی
مدت اقامت 6
توضیحات پکیج فاقد اعتبار می باشد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Denizkizi & Denizkizi Royal Hotel

BB
5,665,000 تومان
6,895,000 تومان
4,395,000 تومان
2,995,000 تومان
STD ROOM
River Side

ALL
5,995,000 تومان
7,960,000 تومان
4,770,000 تومان
2,995,000 تومان
STANDARD ROOM
Malpas

FB
7,095,000 تومان
9,035,000 تومان
5,095,000 تومان
2,995,000 تومان
DIAMOND COURT ROOM
Malpas

FB
7,795,000 تومان
10,950,000 تومان
5,485,000 تومان
2,995,000 تومان
MAIN BUILDING LAND VIEW
Les Ambassadeurs Hotel

ALL
7,795,000 تومان
1,095,000 تومان
5,485,000 تومان
2,995,000 تومان
STANDARD ROOM
Malpas

FB
8,175,000 تومان
10,685,000 تومان
5,665,000 تومان
2,995,000 تومان
MAIN BUILDING SEA VIEW
Salamis Bay

ALL
8,535,000 تومان
11,185,000 تومان
5,845,000 تومان
2,995,000 تومان
STANDARD ROOM
Les Ambassadeurs Hotel

ALL
8,890,000 تومان
11,760,000 تومان
5,095,000 تومان
2,995,000 تومان
PALM VILLA
Concorde Luxury Resort

UALL
10,295,000 تومان
16,560,000 تومان
6,740,000 تومان
2,995,000 تومان
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW
Acapulco Resort

ALL
10,295,000 تومان
13,895,000 تومان
6,740,000 تومان
2,995,000 تومان
MAIN LAND VIEW
Acapulco Resort

ALL
10,795,000 تومان
14,695,000 تومان
6,990,000 تومان
2,995,000 تومان
MAIN SEA VIEW
Concorde Luxury Resort

UALL
11,395,000 تومان
18,355,000 تومان
7,280,000 تومان
2,995,000 تومان
DELUXE ROOM SEA VIEW
Cratos Premium Hotel

FB
11,395,000 تومان
15,555,000 تومان
7,280,000 تومان
2,995,000 تومان
STANDARD ROOM
Merit Park

UALL
11,760,000 تومان
16,060,000 تومان
7,460,000 تومان
2,995,000 تومان
STANDARD ROOM
Kaya Artmis

UALL
12,095,000 تومان
16,560,000 تومان
7,635,000 تومان
2,995,000 تومان
HOLIDAY VILLAGE
Elexus Hotel

FB
12,095,000 تومان
16,560,000 تومان
7,635,000 تومان
2,995,000 تومان
STANDARD LAND VIEW
Elexus Hotel

FB
12,475,000 تومان
17,135,000 تومان
7,795,000 تومان
2,995,000 تومان
STANDARD SEA VIEW
Limak Cyprus Deluxe Hotel

UALL
12,835,000 تومان
17,695,000 تومان
7,995,000 تومان
2,995,000 تومان
STANDARD ROOM
Elexus Hotel

FB
13,190,000 تومان
18,195,000 تومان
8,175,000 تومان
2,995,000 تومان
DELUXE LAND VIEW
Merit Crystal

UALL
13,190,000 تومان
18,195,000 تومان
8,175,000 تومان
2,995,000 تومان
STANDARD ROOM
Elexus Hotel

FB
13,550,000 تومان
18,695,000 تومان
8,355,000 تومان
2,995,000 تومان
DELUXE SEAVIEW
Kaya Artmis

UALL
14,595,000 تومان
20,360,000 تومان
8,890,000 تومان
2,995,000 تومان
MAIN STD ROOM
Kaya Palazzo Resort

FB
16,395,000 تومان
23,085,000 تومان
9,785,000 تومان
2,995,000 تومان
SUPERIOR ROOM
Kaya Artmis

UALL
16,895,000 تومان
23,795,000 تومان
10,040,000 تومان
2,995,000 تومان
MAIN SUPERIOR ROOM
Kaya Palazzo Resort

FB
21,435,000 تومان
30,595,000 تومان
12,295,000 تومان
2,995,000 تومان
DELUXE ROOM SEA VIEW
Merit Royal

UALL
27,170,000 تومان
39,195,000 تومان
15,165,000 تومان
2,995,000 تومان
DELUXE STANDARD ROOM
نام هتل Denizkizi & Denizkizi Royal Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات STD ROOM
نام هتل River Side

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات STANDARD ROOM
نام هتل Malpas

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات DIAMOND COURT ROOM
نام هتل Malpas

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,485,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات MAIN BUILDING LAND VIEW
نام هتل Malpas

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,685,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,665,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات MAIN BUILDING SEA VIEW
نام هتل Les Ambassadeurs Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,485,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات STANDARD ROOM
نام هتل Les Ambassadeurs Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات PALM VILLA
نام هتل Salamis Bay

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات STANDARD ROOM
نام هتل Concorde Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW
نام هتل Concorde Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات DELUXE ROOM SEA VIEW
نام هتل Acapulco Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات MAIN LAND VIEW
نام هتل Acapulco Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات MAIN SEA VIEW
نام هتل Merit Park

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات STANDARD ROOM
نام هتل Kaya Artmis

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,635,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات HOLIDAY VILLAGE
نام هتل Kaya Artmis

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات MAIN STD ROOM
نام هتل Kaya Artmis

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات MAIN SUPERIOR ROOM
نام هتل Elexus Hotel

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,635,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات STANDARD LAND VIEW
نام هتل Elexus Hotel

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات STANDARD SEA VIEW
نام هتل Elexus Hotel

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات DELUXE LAND VIEW
نام هتل Elexus Hotel

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات DELUXE SEAVIEW
نام هتل Limak Cyprus Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,835,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات STANDARD ROOM
نام هتل Merit Crystal

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات STANDARD ROOM
نام هتل Kaya Palazzo Resort

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات SUPERIOR ROOM
نام هتل Kaya Palazzo Resort

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,435,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات DELUXE ROOM SEA VIEW
نام هتل Merit Royal

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 39,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,165,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات DELUXE STANDARD ROOM
نام هتل Cratos Premium Hotel

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات STANDARD ROOM

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت با ایرباس اطلس گلوبال
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس4*6 با زمینه سفید
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور)
قبرس شمالی، سومین جزیره بزرگ دریای مدیترانه محسوب می‌شود و تحت تسلط ترک‌ها در شمال جزیره قبرس است که بخش شمالی آن به شکل گیتار می باشد و در فصل مشترک سه قاره‌ی اروپا، آسیا و آفریقا قرار گرفته‌ است.
پایتخت این کشور مانند کشور قبرس میان ترک‌ها و یونانی‌ها تقسیم شده و شمال شهر نیکوزیا به نام نیکوزیای شمالی ، پایتخت جمهوری ترک قبرس شمالی می‌باشد و تقریبا در مرکز جزیره قرار دارد و همچنین وسیع ترین  شهر آن محسوب میشود 
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
2 شب

تور 4شب کوالالامپور 3شب سنگاپور ویژه 25 بهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/25
قیمت از : 6,750,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز دبی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 5,640,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7 شب و 8 روز بلغارستان ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 6,275,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور 4شب اسکی گودائوری ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/25
قیمت از : 5,590,000 تومان
ایرلاین : عمان
3 شب

تور 3شب و4 روز مسقط ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/25
قیمت از : 4,495,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور 6شب و 7 روز دیدیم ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/01
قیمت از : 4,695,000 تومان
ثبت پرسش