• تور 6شب و 7 روز بندرعباس ویژه تابستان98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بندر عباس است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/03/31
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/06/31
بندر عباس
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1398/03/31
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بندر عباس 7 شب
ردیف 2
به بندر عباس
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
امین

BB
1,356,000 تومان
2,499,000 تومان
1,071,000 تومان
1,285,000 تومان
ایران

BB
1,699,000 تومان
2,092,000 تومان
1,570,000 تومان
1,356,000 تومان
هتل هما

BB
2,120,000 تومان
2,541,000 تومان
1,799,000 تومان
714,000 تومان
آتیلار

BB
2,213,000 تومان
2,713,000 تومان
1,320,000 تومان
1,499,000 تومان
هرمز

BB
3,491,000 تومان
4,155,000 تومان
1,977,000 تومان
714,000 تومان
نام هتل هرمز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,491,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,155,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,977,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 714,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,541,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,799,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 714,000 تومان
توضیحات
نام هتل آتیلار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,213,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,713,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,499,000 تومان
توضیحات
نام هتل امین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,356,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,499,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,071,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,285,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,699,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,092,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,356,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
مهسا عبداللهی (مسئول تور ) عطیه یوسفی (سرپرست تور)
جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : تابان
4 شب

تور 4شب و 5 روز اهواز ویژه زمستان98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/30
قیمت از : 1,080,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز قشم ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 1,560,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز شیراز ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/30
قیمت از : 760,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول ویژه زمستان 98(3شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/23
قیمت از : 2,220,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز مشهد ویژه نوروز99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 1,420,000 تومان
ایرلاین : آسمان
7 شب

تور 7شب و 8روز بندرعباس ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/01
قیمت از : 1,310,000 تومان
ثبت پرسش