• تور 3شب و 4 روز کرمان ویژه تابستان 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های داخلی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/03/30
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/06/31
کرمان
هوایی
کیش ایر
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1398/03/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کرمان 3 شب
ردیف 2
به کرمان
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
کرمان

BB
836,000 تومان
903,000 تومان
714,000 تومان
561,000 تومان
Gouashir hotel

BB
925,000 تومان
1,114,000 تومان
744,000 تومان
561,000 تومان
اخوان

BB
946,000 تومان
1,166,000 تومان
805,000 تومان
561,000 تومان
جهانگردی

BB
1,194,000 تومان
1,827,000 تومان
989,000 تومان
561,000 تومان
هزار

BB
1,197,000 تومان
1,833,000 تومان
928,000 تومان
561,000 تومان
هتل پارس

BB
1,378,000 تومان
2,191,000 تومان
1,295,000 تومان
561,000 تومان
نام هتل Gouashir hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,114,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 744,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 561,000 تومان
توضیحات
نام هتل هزار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,197,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,833,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 928,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 561,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرمان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 836,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 903,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 714,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 561,000 تومان
توضیحات
نام هتل اخوان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 946,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,166,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 805,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 561,000 تومان
توضیحات
نام هتل جهانگردی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,194,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,827,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 989,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 561,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,378,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,191,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 561,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
مهسا عبداللهی (مسئول تور ) عطیه یوسفی (سرپرست تور)
جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز بندرعباس ویژه تابستان98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 1,081,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7 شب و 8 روز اصفهان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 1,751,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز یزد ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/30
قیمت از : 877,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز کاشان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 365,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز یزد ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/30
قیمت از : 1,076,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز تفلیس ویژه 31 شهریور الی 8 مهر98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/28
قیمت از : 1,735,000 تومان
ثبت پرسش