• تور کوش آداسی ،ازمیر،بدروم و مارماریس خرداد 98


تاریخ شروع 1398/04/07
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/04/07
کوش آداسی
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/03/26
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6 شب
ردیف 2
به کوش آداسی
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Lambiance Kusadasi

ALL
5,120,000 تومان
6,675,000 تومان
4,310,000 تومان
3,990,000 تومان
Dabaklar

HB
5,300,000 تومان
7,170,000 تومان
4,400,000 تومان
3,990,000 تومان
Grand Kord

HB
5,300,000 تومان
7,170,000 تومان
4,400,000 تومان
3,990,000 تومان
L'ambiance Royal

ALL
5,600,000 تومان
7,700,000 تومان
4,550,000 تومان
3,990,000 تومان
Belmare Hotel

ALL
5,720,000 تومان
7,910,000 تومان
4,610,000 تومان
3,990,000 تومان
Grand Sahin

HB
6,260,000 تومان
8,860,000 تومان
4,880,000 تومان
3,990,000 تومان
Panorama Hill

ALL
6,320,000 تومان
8,965,000 تومان
4,910,000 تومان
3,990,000 تومان
Labranda Ephesus Princess

ALL
7,340,000 تومان
10,760,000 تومان
5,420,000 تومان
3,990,000 تومان
Aria Claros Hotel

ALL
7,700,000 تومان
11,395,000 تومان
5,600,000 تومان
3,990,000 تومان
Tusan Beach Resort Hotel

ALL
7,880,000 تومان
11,710,000 تومان
5,690,000 تومان
3,990,000 تومان
RICHMOND

ALL
8,720,000 تومان
13,190,000 تومان
6,110,000 تومان
3,990,000 تومان
Pine Bay Holiday Resort

ALL
8,900,000 تومان
13,505,000 تومان
6,200,000 تومان
3,990,000 تومان
Aqua Fantasy

ALL
9,200,000 تومان
14,035,000 تومان
6,350,000 تومان
3,990,000 تومان
Palm Wings Resort

ALL
9,500,000 تومان
14,560,000 تومان
6,500,000 تومان
3,990,000 تومان
Korumar Hotel

UALL
9,500,000 تومان
14,560,000 تومان
6,500,000 تومان
3,990,000 تومان
Sealight Resort Hotel

UALL
9,500,000 تومان
14,560,000 تومان
6,500,000 تومان
3,990,000 تومان
Sunis Hotel

UALL
9,800,000 تومان
15,090,000 تومان
6,650,000 تومان
3,990,000 تومان
Amara Sealight Elite Hotel

UALL
10,100,000 تومان
15,620,000 تومان
6,800,000 تومان
3,990,000 تومان
نام هتل Lambiance Kusadasi

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,675,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dabaklar

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Kord

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل L'ambiance Royal

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belmare Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Sahin

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Panorama Hill

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Labranda Ephesus Princess

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aria Claros Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tusan Beach Resort Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل RICHMOND

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aqua Fantasy

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Wings Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Korumar Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sealight Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunis Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amara Sealight Elite Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pine Bay Holiday Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,505,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,990,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 کپی شناسنامه
3 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سمیه پیرهادی (سرپرست تور) سنا کباری (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )
هواپیمایی مدرن با کترینگ جدید
بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس
نرخ کودک زیر دو سال 400000 تومان می باشد.
هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی می باشد.
بار مجاز مسافر 30 کیلو می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 7 تیر , 03:15 جمعه 14 تیر , 22:15

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : اطلس گلوبال
6 شب

تور قبرس شمالی ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/11
قیمت از : 5,665,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور دیدیم ویژه31 خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 5,195,000 تومان
ایرلاین : آنادولو جت
6 شب

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/13
قیمت از : 5,125,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور کاپادوکیا 4 شب ویژه خرداد و تیر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/10
قیمت از : 5,495,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور صربستان ویژه بهار ۹۸

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 6,355,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
6 شب

تور قبرس شمالی ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/11
قیمت از : 5,665,000 تومان
ثبت پرسش