• تور کیش ویژه خرداد98


تاریخ شروع 1398/07/10
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/07/30
کیش
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1398/06/23
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 شب مدت اقامت 3شب و 4 روز می باشد
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات مدت اقامت 3شب و 4 روز می باشد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
خاتم

BB
884,000 تومان
970,000 تومان
970,000 تومان
798,000 تومان
تماشا

BB
951,000 تومان
1,104,000 تومان
1,104,000 تومان
798,000 تومان
آفتاب شرق

BB
951,000 تومان
1,104,000 تومان
1,104,000 تومان
798,000 تومان
لوتوس

BB
966,000 تومان
1,135,000 تومان
798,000 تومان
798,000 تومان
گراند

BB
997,000 تومان
1,196,000 تومان
798,000 تومان
798,000 تومان
سان رایز

BB
997,000 تومان
1,196,000 تومان
1,043,000 تومان
798,000 تومان
سیمرغ

BB
1,028,000 تومان
1,257,000 تومان
921,000 تومان
798,000 تومان
سارا

BB
1,058,000 تومان
1,318,000 تومان
1,257,000 تومان
798,000 تومان
آرامیس

BB
1,089,000 تومان
1,380,000 تومان
798,000 تومان
798,000 تومان
فلامینگو

BB
1,135,000 تومان
1,471,000 تومان
798,000 تومان
798,000 تومان
صدف

BB
1,141,000 تومان
1,487,000 تومان
798,000 تومان
798,000 تومان
پارمیدا

BB
1,178,000 تومان
1,557,000 تومان
798,000 تومان
798,000 تومان
لیلیوم

BB
1,181,000 تومان
1,563,000 تومان
798,000 تومان
798,000 تومان
هلیا

BB
1,233,000 تومان
1,670,000 تومان
798,000 تومان
798,000 تومان
شایگان

HB
1,257,000 تومان
1,716,000 تومان
798,000 تومان
798,000 تومان
بین المللی

HB
1,285,000 تومان
1,774,000 تومان
1,979,000 تومان
798,000 تومان
ایران

BB
1,364,000 تومان
1,930,000 تومان
798,000 تومان
798,000 تومان
میراژ

BB
1,419,000 تومان
2,041,000 تومان
1,251,000 تومان
798,000 تومان
مریم

BB
1,487,000 تومان
2,175,000 تومان
798,000 تومان
798,000 تومان
کوروش

BB
1,533,000 تومان
2,267,000 تومان
798,000 تومان
798,000 تومان
PANAROMA

BB
1,548,000 تومان
2,298,000 تومان
798,000 تومان
798,000 تومان
پارمیس

BB
1,563,000 تومان
2,328,000 تومان
1,533,000 تومان
798,000 تومان
ویدا

BB
1,640,000 تومان
2,481,000 تومان
798,000 تومان
798,000 تومان
شایان

BB
1,961,000 تومان
3,127,000 تومان
1,624,000 تومان
798,000 تومان
داریوش

BB
2,007,000 تومان
3,216,000 تومان
2,022,000 تومان
798,000 تومان
مارینا پارک

HB
2,230,000 تومان
3,665,000 تومان
2,145,000 تومان
798,000 تومان
مارینا پارک

HB
2,230,000 تومان
3,665,000 تومان
2,145,000 تومان
798,000 تومان
ترنج دریایی

BB
2,864,000 تومان
4,929,000 تومان
2,328,000 تومان
798,000 تومان
نام هتل پارمیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,563,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,328,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,533,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,961,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,127,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,624,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل داریوش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,007,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,216,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,022,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,364,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 798,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج دریایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,864,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,929,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,328,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل بین المللی

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,774,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,979,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل میراژ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,419,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,041,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,251,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل ویدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,481,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 798,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوروش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,533,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,267,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 798,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل PANAROMA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,548,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,298,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 798,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,178,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,557,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 798,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,233,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 798,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,141,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,487,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 798,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل مریم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,487,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 798,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,471,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 798,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرامیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,089,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 798,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل سارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,058,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,318,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,257,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایگان

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,257,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,716,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 798,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل لوتوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 966,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 798,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 997,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,196,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 798,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل تماشا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 951,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,104,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,104,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل آفتاب شرق

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 951,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,104,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,104,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل سان رایز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 997,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,196,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,043,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیمرغ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,028,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,257,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 921,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل خاتم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 884,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات
نام هتل لیلیوم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,181,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,563,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 798,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 798,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
2 اصل کارت ملی
3 کپی شناسنامه
4 کپی کارت ملی
5 اصل و ترجمه رسمی شناسنامه
6 اصل شناسنامه
مهسا عبداللهی (مسئول تور ) فهیمه خلیقی (سرپرست تور)


کیش جزیره زیبایی ها در جنوب ایران جزیره ای که احساس امنیت و آرامش را در کنار زیبایی ها خلیج فارس چند برابر میکند لذت و امنیت و هیجان تور کیش با آژانس الماس نشان تجربه ای بیاد ماندنی برای تمامی سنین

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و 4 روز مشهد ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,030,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور کیش 7شب و 8 روز ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,004,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور کیش 4شب و 5روز ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 914,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز اراک ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 640,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 6شب و 7 روز بندرعباس ویژه تابستان98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 1,356,000 تومان
ایرلاین : کیش ایر
7 شب

تور 7شب و8 روز کرمان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/30
قیمت از : 1,203,000 تومان
ثبت پرسش