اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های تفلیس است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/04/08
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/04/09
تفلیس
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1398/03/25
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 3 شب
ردیف 2
به تفلیس
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
dalida

BB
1,950,000 تومان
2,245,000 تومان
1,990,000 تومان
1,890,000 تومان
2005

BB
2,085,000 تومان
2,330,000 تومان
2,000,000 تومان
1,890,000 تومان
DEJAVU

BB
2,200,000 تومان
2,570,000 تومان
2,125,000 تومان
1,890,000 تومان
Guru

BB
2,410,000 تومان
2,935,000 تومان
2,200,000 تومان
1,890,000 تومان
GNG

BB
2,450,000 تومان
3,050,000 تومان
2,200,000 تومان
1,890,000 تومان
Primavera

BB
2,735,000 تومان
3,625,000 تومان
2,410,000 تومان
1,890,000 تومان
Toscano

BB
2,775,000 تومان
3,700,000 تومان
2,490,000 تومان
1,890,000 تومان
Vilton

BB
2,935,000 تومان
4,030,000 تومان
2,290,000 تومان
1,890,000 تومان
Green Queen Boutique

BB
3,015,000 تومان
4,190,000 تومان
2,650,000 تومان
1,890,000 تومان
Ameri Plaza Tbilisi

BB
3,380,000 تومان
4,880,000 تومان
2,855,000 تومان
1,890,000 تومان
Ramada Encore

BB
3,585,000 تومان
5,285,000 تومان
0 تومان
1,890,000 تومان
Ambassadori Tbilisi

BB
3,785,000 تومان
5,690,000 تومان
0 تومان
1,890,000 تومان
Holiday Inn

BB
4,190,000 تومان
6,500,000 تومان
3,220,000 تومان
1,890,000 تومان
The Biltmore Tbilisi

BB
5,245,000 تومان
8,645,000 تومان
4,760,000 تومان
1,890,000 تومان
نام هتل dalida

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل 2005

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل DEJAVU

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Guru

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Primavera

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,735,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Toscano

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vilton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Green Queen Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,015,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ameri Plaza Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Encore

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambassadori Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Biltmore Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,890,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با ایرباس قشم ایر
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور )
پکیج در تاریخ برگشت 8 و 9 تیر شامل 200000 تومان افزایش می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز شیراز ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,090,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4 شب و 5 روز قشم ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 1,181,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز ارومیه ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,240,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور4شب و 5روز مشهد ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 893,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7 شب و 8 روز اهواز ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 1,373,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز یزد ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/30
قیمت از : 877,000 تومان
ثبت پرسش