• تور 4شب تفلیس 3شب باتومی ویژه تابستان 98


تاریخ شروع 1398/07/02
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/07/02
تفلیس
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1398/06/31
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 4 شب رفت و برگشت تفلیس
2 باتومی 3 شب
ردیف 3
به تفلیس
مدت اقامت 4
توضیحات رفت و برگشت تفلیس
ردیف 4
به باتومی
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Polo

OSCAR

BB
BB
2,970,000 تومان
3,580,000 تومان
2,930,000 تومان
2,320,000 تومان
royal lux

jms

BB
BB
3,020,000 تومان
3,810,000 تومان
2,950,000 تومان
2,320,000 تومان
Mari

Like

BB
BB
3,110,000 تومان
3,900,000 تومان
3,050,000 تومان
2,320,000 تومان
Elegance

jms

BB
BB
3,210,000 تومان
4,090,000 تومان
3,140,000 تومان
2,320,000 تومان
royal lux

IBERIA

BB
BB
3,600,000 تومان
4,840,000 تومان
3,520,000 تومان
2,320,000 تومان
Elegance

Prime

BB
BB
3,760,000 تومان
4,770,000 تومان
3,680,000 تومان
2,320,000 تومان
Elegance

Royal palace

BB
BB
3,830,000 تومان
5,130,000 تومان
3,750,000 تومان
2,320,000 تومان
Elegance

Mardiplaza

BB
BB
3,870,000 تومان
4,910,000 تومان
3,850,000 تومان
2,320,000 تومان
dram hill

tangerin

BB
BB
4,150,000 تومان
5,970,000 تومان
4,080,000 تومان
2,320,000 تومان
blossom inn

tangerin

BB
BB
4,380,000 تومان
6,440,000 تومان
4,320,000 تومان
2,320,000 تومان
timber

SPUNIK

BB
BB
5,220,000 تومان
8,110,000 تومان
5,150,000 تومان
2,320,000 تومان
Green Queen Boutique

Sputnik

BB
BB
5,270,000 تومان
8,180,000 تومان
4,710,000 تومان
2,320,000 تومان
genio

EUPHORIA

BB
BB
5,610,000 تومان
8,900,000 تومان
5,290,000 تومان
2,320,000 تومان
Ramada Encore

LE PORT

BB
HB
5,760,000 تومان
9,140,000 تومان
5,670,000 تومان
2,320,000 تومان
AMBASADORI

Castello Mare

BB
HB
6,750,000 تومان
10,760,000 تومان
6,690,000 تومان
2,320,000 تومان
Holiday Inn

Intourist

BB
BB
7,000,000 تومان
11,650,000 تومان
6,920,000 تومان
2,320,000 تومان
Holiday Inn

Sheraton

BB
BB
8,070,000 تومان
13,790,000 تومان
7,990,000 تومان
2,320,000 تومان
The Biltmore Tbilisi

EUPHORIA

BB
HB
8,560,000 تومان
14,800,000 تومان
8,000,000 تومان
2,320,000 تومان
نام هتل Elegance

Royal palace

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elegance

Mardiplaza

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل royal lux

IBERIA

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل royal lux

jms

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل timber

SPUNIK

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل dram hill

tangerin

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Green Queen Boutique

Sputnik

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل genio

EUPHORIA

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn

Sheraton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn

Intourist

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Encore

LE PORT

خدمت BB
HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMBASADORI

Castello Mare

خدمت BB
HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Biltmore Tbilisi

EUPHORIA

خدمت BB
HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل blossom inn

tangerin

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elegance

jms

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elegance

Prime

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Polo

OSCAR

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mari

Like

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,320,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با ایرباس قشم ایر
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور) سمیه پیرهادی (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )

هزینه تور برای نوزاد 390 هزار تومان است

پرداخت50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی ست 

پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد 

در صورت کنسلی هزینه تور  سوخت خواهد شد

پرواز رفت باتومی  و برگشت از تفلیس می باشد

گرجستان کشوری که همه معتقدند خاک آن تکه ای از بهشت است و زمانی که برای سفر در آن هستیم انگار در دنیایی دیگر سیر میکنیم تغییرات زیبای هوا و طبیعت و هم خوانی طبیعت با هر سلیقه ای از ویژگی های انحصاری گرجستان است برای خلق سفری خاطره انگیز برای خود و همراهانتان آژانس الماس نشان پیشنهادات متنوعی در خصوص تور گرجستان به همراه دارد .ترانسفر بین تفلیس و باتومی زمینی و با اتوبوس می باشد/ 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 سه شنبه 2 مهر , 21:00 سه شنبه 9 مهر , 22:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7 شب و 8 روز اصفهان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 1,751,000 تومان
ایرلاین : آزال
3 شب

تور 3شب و 4 روز باکو ویژه تعطیلات مهر98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/24
قیمت از : 3,000,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز باتومی ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 3,860,000 تومان
ایرلاین : آزال
3 شب

تور 3شب و 4 روز باکو ویژه مهر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/03
قیمت از : 3,040,000 تومان
ایرلاین : عمان
3 شب

تور 3شب و 4 روز عمان ویژه شهریور و مهر98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/21
قیمت از : 3,140,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور4شب و 5 روز مسقط ویژه مهر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/05
قیمت از : 3,850,000 تومان
ثبت پرسش