• تور 4شب تفلیس 3شب باتومی ویژه تابستان 98


تاریخ شروع 1398/05/05
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/05/05
تفلیس
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1398/04/19
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 4 شب
2 باتومی 3 شب
ردیف 3
به تفلیس
مدت اقامت 4
توضیحات
ردیف 4
به باتومی
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Polo

Mari

BB
BB
3,230,000 تومان
3,230,000 تومان
3,230,000 تومان
3,230,000 تومان
2005

Mari

BB
BB
3,230,000 تومان
3,230,000 تومان
3,230,000 تومان
3,230,000 تومان
DEJAVU

jms

BB
BB
4,200,000 تومان
5,240,000 تومان
4,070,000 تومان
3,230,000 تومان
Mari

dalida

BB
BB
4,270,000 تومان
5,110,000 تومان
4,250,000 تومان
3,230,000 تومان
Elegance

Prime

BB
BB
4,390,000 تومان
5,010,000 تومان
4,300,000 تومان
3,230,000 تومان
DEJAVU

Royal palace

BB
BB
4,780,000 تومان
6,180,000 تومان
4,690,000 تومان
3,230,000 تومان
Elegance

Mardiplaza

BB
BB
4,900,000 تومان
5,830,000 تومان
4,890,000 تومان
3,230,000 تومان
blossom inn

LEGACI

BB
BB
5,340,000 تومان
7,170,000 تومان
5,250,000 تومان
3,230,000 تومان
GNG

Grand georgia palace

BB
BB
5,530,000 تومان
7,790,000 تومان
5,440,000 تومان
3,230,000 تومان
Central

Piazza four color

BB
BB
5,540,000 تومان
7,530,000 تومان
5,450,000 تومان
3,230,000 تومان
Sport Time

SPUNIK

BB
BB
6,140,000 تومان
9,050,000 تومان
6,050,000 تومان
3,230,000 تومان
Green Queen Boutique

Divan Suites Batumi

BB
BB
7,000,000 تومان
10,740,000 تومان
6,910,000 تومان
3,230,000 تومان
Ramada Encore

LE PORT

BB
HB
7,000,000 تومان
10,720,000 تومان
6,910,000 تومان
3,230,000 تومان
Toscano

Best Western Batumi

BB
BB
7,190,000 تومان
10,180,000 تومان
7,090,000 تومان
3,230,000 تومان
Citrus

Piazza boutiqu

BB
BB
7,600,000 تومان
11,400,000 تومان
7,510,000 تومان
3,230,000 تومان
IOTA

Best Western Batumi

BB
BB
8,440,000 تومان
12,890,000 تومان
8,350,000 تومان
3,230,000 تومان
Gold star

Raddison

BB
BB
8,490,000 تومان
13,320,000 تومان
8,400,000 تومان
3,230,000 تومان
Gallery Palace

Raddison

BB
BB
9,330,000 تومان
14,470,000 تومان
9,240,000 تومان
3,230,000 تومان
AMBASADORI

Castello Mare

BB
HB
9,640,000 تومان
15,760,000 تومان
9,550,000 تومان
3,230,000 تومان
The Biltmore Tbilisi

EUPHORIA

BB
HB
11,550,000 تومان
18,240,000 تومان
11,450,000 تومان
3,230,000 تومان
نام هتل DEJAVU

Royal palace

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elegance

Mardiplaza

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Central

Piazza four color

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG

Grand georgia palace

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sport Time

SPUNIK

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Toscano

Best Western Batumi

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Green Queen Boutique

Divan Suites Batumi

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gold star

Raddison

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gallery Palace

Raddison

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Citrus

Piazza boutiqu

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل IOTA

Best Western Batumi

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Encore

LE PORT

خدمت BB
HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMBASADORI

Castello Mare

خدمت BB
HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Biltmore Tbilisi

EUPHORIA

خدمت BB
HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل blossom inn

LEGACI

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل DEJAVU

jms

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elegance

Prime

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Polo

Mari

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mari

dalida

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل 2005

Mari

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,230,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با ایرباس قشم ایر
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور) سمیه پیرهادی (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )

هزینه تور برای نوزاد 390 هزار تومان است

پرداخت50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی ست 

پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد 

در صورت کنسلی هزینه تور  سوخت خواهد شد

پرواز رفت باتومی  و برگشت از تفلیس می باشد

گرجستان کشوری که همه معتقدند خاک آن تکه ای از بهشت است و زمانی که برای سفر در آن هستیم انگار در دنیایی دیگر سیر میکنیم تغییرات زیبای هوا و طبیعت و هم خوانی طبیعت با هر سلیقه ای از ویژگی های انحصاری گرجستان است برای خلق سفری خاطره انگیز برای خود و همراهانتان آژانس الماس نشان پیشنهادات متنوعی در خصوص تور گرجستان به همراه دارد .ترانسفر بین تفلیس و باتومی زمینی و با اتوبوس می باشد/ 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 سه شنبه 1 مرداد , 21:45 سه شنبه 8 مرداد , 21:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : پگاسوس
3 شب

تور3شب و 4 روز ازمیر ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/15
قیمت از : 4,015,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز ارمنستان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/07
قیمت از : 4,300,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4روز دبی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/29
قیمت از : 2,940,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور استانبول ویژه تابستان 98(3شب ایران ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/06
قیمت از : 2,850,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/04
قیمت از : 3,895,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز تفلیس ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/01
قیمت از : 2,380,000 تومان
ثبت پرسش