• تور آنتالیا ویژه 9 و 10 خرداد 98


تاریخ شروع 1398/03/09
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/03/10
آنتالیا
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/02/25
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Mera Park Hotel

ALL
3,995,000 تومان
4,245,000 تومان
3,395,000 تومان
2,995,000 تومان
BELKON

ALL
4,295,000 تومان
5,095,000 تومان
3,495,000 تومان
2,995,000 تومان
Lara Dinc

ALL
4,795,000 تومان
5,795,000 تومان
3,745,000 تومان
2,995,000 تومان
Himeros

ALL
4,795,000 تومان
5,825,000 تومان
3,745,000 تومان
2,995,000 تومان
Melissa Residance

UALL
4,795,000 تومان
6,495,000 تومان
3,745,000 تومان
2,995,000 تومان
Lara Hadrianus

ALL
5,245,000 تومان
6,495,000 تومان
3,995,000 تومان
2,995,000 تومان
Armas Gul Beach

UALL
5,645,000 تومان
7,095,000 تومان
4,195,000 تومان
2,995,000 تومان
Armas Labada

UALL
6,495,000 تومان
8,395,000 تومان
4,645,000 تومان
2,995,000 تومان
Grand Miramur

BB
6,595,000 تومان
8,495,000 تومان
4,695,000 تومان
2,995,000 تومان
CENDER HOTEL

BB
6,695,000 تومان
8,695,000 تومان
4,695,000 تومان
2,995,000 تومان
TRANS ATLANTIK

ALL
6,895,000 تومان
8,995,000 تومان
4,845,000 تومان
2,995,000 تومان
Sensitive Premium Resort & Spa

BB
6,895,000 تومان
8,995,000 تومان
4,845,000 تومان
2,995,000 تومان
Ramada Resort Side

BB
7,345,000 تومان
10,495,000 تومان
5,095,000 تومان
2,995,000 تومان
Wind of lara

BB
8,445,000 تومان
11,295,000 تومان
5,595,000 تومان
2,995,000 تومان
Karmir Resort & Spa

UALL
8,895,000 تومان
13,245,000 تومان
5,845,000 تومان
2,995,000 تومان
Orange County Resort Alanya

ALL
9,545,000 تومان
16,195,000 تومان
6,245,000 تومان
2,995,000 تومان
Amara Prestige Elite

UALL
9,595,000 تومان
13,095,000 تومان
6,145,000 تومان
2,995,000 تومان
Lara Family Club

BB
9,695,000 تومان
13,145,000 تومان
6,195,000 تومان
2,995,000 تومان
Grand Park Lara

BB
10,095,000 تومان
15,895,000 تومان
10,095,000 تومان
2,995,000 تومان
Venezia Palace Deluxe Resort Hotel

BB
10,845,000 تومان
14,845,000 تومان
6,795,000 تومان
2,995,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
10,895,000 تومان
15,795,000 تومان
6,795,000 تومان
2,995,000 تومان
Sherwood Dreams Resort

BB
10,995,000 تومان
15,145,000 تومان
6,895,000 تومان
2,995,000 تومان
Grand Park Kemer

BB
11,395,000 تومان
16,595,000 تومان
7,095,000 تومان
2,995,000 تومان
Liberty Lara

BB
11,595,000 تومان
15,995,000 تومان
7,195,000 تومان
2,995,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
12,445,000 تومان
22,145,000 تومان
7,845,000 تومان
2,995,000 تومان
Baia Lara Hotel

BB
13,795,000 تومان
19,345,000 تومان
8,295,000 تومان
2,995,000 تومان
Titanic Beach Lara Resort

BB
16,695,000 تومان
23,695,000 تومان
9,795,000 تومان
2,995,000 تومان
Titanic Deluxe Belek

BB
17,245,000 تومان
24,545,000 تومان
9,995,000 تومان
2,995,000 تومان
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mera Park Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRANS ATLANTIK

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Dinc

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Himeros

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Alanya

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Karmir Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amara Prestige Elite

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melissa Residance

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Armas Gul Beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Armas Labada

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Miramur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Family Club

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Liberty Lara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Kemer

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wind of lara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Venezia Palace Deluxe Resort Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Side

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 اقامت در هتل با صبحانه و ناهار بوفه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سنا کباری (مسئول تور )

 هواپیمایی مدرن با کترینگ جدید

در هتلهای رویال هالیدی، وینگز،سگینوس کودک بالای 7 سال و در هتل های کارمیرو کنکرد کودک بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود.

بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس ،ترانسفر فرودگاهی ،6شب اقامت در هتل، راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی(زیر 60 سال)

استفاده از راهنما خارج از برنامه تعیین شده با توافق مسافر انجام می گیرد و آژانس کاروان هوایی در این مورد پاسخگو نیست . کمیسیون کودک 6 تا 12 سال نصف بزرگسال می باشد. هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده می باشد.

بار مجاز مسافر 30کیلو می باشد.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 9 خرداد , 02:00 چهارشنبه 15 خرداد , 00:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور قبرس ( لارناکا و لیماسول ) ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/16
قیمت از : 3,650,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
6 شب

تور آنتالیا ویژه 9و10و11 خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/09
قیمت از : 5,080,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور باکو ویژه 20 خرداد98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/20
قیمت از : 3,277,000 تومان
ایرلاین : آزال
3 شب

تور باکو ویژه اردیبهشت و خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/18
قیمت از : 2,859,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
6 شب

تور آلانیا ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/01
قیمت از : 4,530,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور تفلیس ویژه 8خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/08
قیمت از : 3,030,000 تومان
ثبت پرسش