• تور مشهد ویژه 27 اردیبهشت 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های مشهد است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/02/27
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/02/27
مشهد
هوایی
کاسپین
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1398/02/23
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
فرهاد

BB
439,000 تومان
503,000 تومان
350,000 تومان
350,000 تومان
فرهاد

FB
500,000 تومان
580,000 تومان
350,000 تومان
350,000 تومان
هلیا

BB
577,000 تومان
803,000 تومان
819,000 تومان
350,000 تومان
HATRA

BB
577,000 تومان
666,000 تومان
534,000 تومان
350,000 تومان
عرش

BB
580,000 تومان
1,024,000 تومان
350,000 تومان
350,000 تومان
کارن

BB
589,000 تومان
822,000 تومان
595,000 تومان
350,000 تومان
عماد

BB
626,000 تومان
626,000 تومان
610,000 تومان
488,000 تومان
سهند

BB
626,000 تومان
901,000 تومان
718,000 تومان
350,000 تومان
کارن

FB
626,000 تومان
840,000 تومان
626,000 تومان
350,000 تومان
HATRA

FB
629,000 تومان
791,000 تومان
629,000 تومان
350,000 تومان
جم

BB
632,000 تومان
767,000 تومان
506,000 تومان
350,000 تومان
ثامن

BB
672,000 تومان
840,000 تومان
503,000 تومان
350,000 تومان
جواهر شرق

BB
687,000 تومان
962,000 تومان
672,000 تومان
350,000 تومان
منجی

BB
702,000 تومان
932,000 تومان
702,000 تومان
350,000 تومان
پردیسان

BB
721,000 تومان
913,000 تومان
687,000 تومان
519,000 تومان
خورشید تابان

BB
724,000 تومان
794,000 تومان
626,000 تومان
350,000 تومان
پارسیس

BB
770,000 تومان
938,000 تومان
656,000 تومان
350,000 تومان
تارا

BB
770,000 تومان
831,000 تومان
650,000 تومان
350,000 تومان
الماس

BB
788,000 تومان
1,030,000 تومان
733,000 تومان
350,000 تومان
سی نور

BB
788,000 تومان
993,000 تومان
684,000 تومان
350,000 تومان
کیانا

BB
809,000 تومان
809,000 تومان
656,000 تومان
350,000 تومان
الماس نوین

BB
840,000 تومان
1,158,000 تومان
825,000 تومان
595,000 تومان
ایران

BB
840,000 تومان
1,024,000 تومان
751,000 تومان
350,000 تومان
هما 2

BB
846,000 تومان
1,149,000 تومان
760,000 تومان
350,000 تومان
جواد

BB
855,000 تومان
1,100,000 تومان
610,000 تومان
350,000 تومان
الماس 2

BB
1,008,000 تومان
1,559,000 تومان
1,024,000 تومان
350,000 تومان
قصر

BB
1,024,000 تومان
1,330,000 تومان
748,000 تومان
350,000 تومان
مدینه الرضا

BB
1,033,000 تومان
1,354,000 تومان
883,000 تومان
617,000 تومان
قصر طلایی

BB
1,057,000 تومان
1,513,000 تومان
803,000 تومان
350,000 تومان
درویشی

BB
1,122,000 تومان
1,400,000 تومان
809,000 تومان
350,000 تومان
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,057,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,513,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 803,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 788,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 733,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,008,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,559,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,024,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,122,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 809,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل مدینه الرضا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,033,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,354,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 883,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 617,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 788,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 993,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 684,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,024,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 748,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل پردیسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 721,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 913,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 687,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 519,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 846,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,149,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 938,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 656,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس نوین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,158,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 825,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 595,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهر شرق

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 687,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 962,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 672,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل عماد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 626,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 626,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 488,000 تومان
توضیحات
نام هتل تارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 831,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل خورشید تابان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 724,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 794,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 626,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 809,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 809,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 656,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,024,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 751,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل ثامن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 672,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 503,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 589,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 822,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل سهند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 626,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 901,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 718,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 577,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 803,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 819,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل منجی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 702,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 932,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 702,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل عرش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,024,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل جم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 632,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 767,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 506,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل HATRA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 577,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 666,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 534,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل فرهاد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 439,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 503,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل فرهاد

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل HATRA

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 629,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 791,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 629,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارن

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 626,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 626,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 350,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
مشهد الرضا یکی از شهرهای برجسته زیارتی محترم بین ایرانیان و مسلمانان جهان 
الماس نشان همه روزه تورهای ویژه جهت رفاه حال شما عزیزان ارائه میدهد 
پرواز رفت با سپهران و پرواز برگشت با ساها می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 27 اردیبهشت , 07:45 دوشنبه 30 اردیبهشت , 21:40

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز شیراز ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 909,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور کیش 7شب و 8 روز ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 1,595,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز رامسر ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 1,307,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4 شب و 5 روز قشم ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 1,181,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز بندرعباس ویژه تابستان98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 989,000 تومان
ایرلاین : وارش
3 شب

تور 3شب و 4 روز مشهد ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/08
قیمت از : 963,000 تومان
ثبت پرسش