• تور آنتالیا ویژه بهار 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/02/26
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/02/26
آنتالیا
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/02/18
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب پرواز ماهان شامل 200000 تومان افزایش نرخ می باشد
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات پرواز ماهان شامل 200000 تومان افزایش نرخ می باشد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Agon

BB
3,045,000 تومان
3,795,000 تومان
2,645,000 تومان
2,095,000 تومان
Lara Dinc

BB
3,245,000 تومان
3,695,000 تومان
2,745,000 تومان
2,095,000 تومان
Himeros

ALL
3,245,000 تومان
3,695,000 تومان
2,745,000 تومان
2,095,000 تومان
BELKON

ALL
3,495,000 تومان
4,195,000 تومان
2,895,000 تومان
2,095,000 تومان
Melissa Residance

ALL
3,595,000 تومان
4,545,000 تومان
2,945,000 تومان
2,095,000 تومان
Lara Hadrianus

ALL
3,995,000 تومان
4,845,000 تومان
3,145,000 تومان
2,095,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
4,095,000 تومان
5,045,000 تومان
3,195,000 تومان
2,095,000 تومان
Ramada Resort Side

ALL
4,845,000 تومان
6,645,000 تومان
3,645,000 تومان
2,095,000 تومان
Armas Labada

UALL
5,395,000 تومان
7,045,000 تومان
3,895,000 تومان
2,095,000 تومان
Sensitive Premium Resort & Spa

UALL
5,495,000 تومان
7,145,000 تومان
3,845,000 تومان
2,095,000 تومان
Kervansaray Kundu Hotel

UALL
5,595,000 تومان
7,345,000 تومان
3,945,000 تومان
2,095,000 تومان
TRANS ATLANTIK

ALL
5,695,000 تومان
7,445,000 تومان
3,945,000 تومان
2,095,000 تومان
LUCIDA BEACH

UALL
5,695,000 تومان
7,445,000 تومان
3,945,000 تومان
2,095,000 تومان
Lara Family Club

UALL
5,895,000 تومان
7,745,000 تومان
4,095,000 تومان
2,095,000 تومان
Kervansaray Lara

UALL
6,095,000 تومان
7,995,000 تومان
4,195,000 تومان
2,095,000 تومان
Ramada Resort Lara Hotel

UALL
6,095,000 تومان
7,995,000 تومان
4,195,000 تومان
2,095,000 تومان
Grand Park Lara

BB
7,045,000 تومان
9,945,000 تومان
4,645,000 تومان
2,095,000 تومان
Orange County Resort Alanya

BB
7,145,000 تومان
9,645,000 تومان
4,695,000 تومان
2,095,000 تومان
Karmir Resort & Spa

BB
7,395,000 تومان
11,095,000 تومان
4,845,000 تومان
2,095,000 تومان
Club Sera

BB
7,445,000 تومان
10,595,000 تومان
4,845,000 تومان
2,095,000 تومان
Grand Park Kemer

BB
7,495,000 تومان
10,695,000 تومان
4,895,000 تومان
2,095,000 تومان
Orange County Resort Alanya

UALL
7,595,000 تومان
12,795,000 تومان
4,995,000 تومان
2,095,000 تومان
Club Sera

BB
7,595,000 تومان
10,895,000 تومان
4,945,000 تومان
2,095,000 تومان
ASKA LARA

BB
7,645,000 تومان
10,295,000 تومان
4,945,000 تومان
2,095,000 تومان
Wind of lara

BB
7,745,000 تومان
10,495,000 تومان
4,995,000 تومان
2,095,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

BB
7,895,000 تومان
11,395,000 تومان
5,095,000 تومان
2,095,000 تومان
Orange County Kemer

BB
7,895,000 تومان
13,595,000 تومان
5,095,000 تومان
2,095,000 تومان
Concorde De Luxe Resort

BB
8,095,000 تومان
12,495,000 تومان
5,195,000 تومان
2,095,000 تومان
alkoclar

BB
8,095,000 تومان
11,095,000 تومان
5,195,000 تومان
2,095,000 تومان
garden room
Sherwood Dreams Resort

BB
8,595,000 تومان
11,745,000 تومان
5,395,000 تومان
2,095,000 تومان
نام هتل Agon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Dinc

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Himeros

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melissa Residance

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Side

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRANS ATLANTIK

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل LUCIDA BEACH

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Armas Labada

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Kundu Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Family Club

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Alanya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Karmir Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Sera

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Kemer

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Alanya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Sera

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASKA LARA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wind of lara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde De Luxe Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل alkoclar

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات garden room
نام هتل Sherwood Dreams Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 اقامت در هتل با صبحانه و ناهار بوفه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سنا کباری (مسئول تور )

تور آنتالیا و همچنین جاذبه های گردشگری آنتالیا کلماتی هستند که بسیاری از توریست ها و جهانگردان علاقه به کسب اطلاعات در مورد آنها دارند. سفری جالب، هیجان انگیز و پر از تفریحات و سرگرمی های مناسب، اولین چیزی است که با شنیدن این عبارات در ذهن افراد تداعی می شود. به خصوص برای کسانی که قبلا سفر با تور آنتالیا را تجربه کرده اند و خاطرات خوشی از این سفر دارند. 

اما تور آنتالیا نیز مانند بسیاری از تورهای ترکیه در بیشتر ایام سال برگزار می شود و شما در هر یک از چهار فصل سال و هر ماه که تمایل داشته باشید می توانید با استفاده از یکی از انواع تور آنتالیا به این شهر زیبا سفر کرده و در بهترین هتل های آن اقامت کنید. از ورزش های آبی، شنا، امکانات تفریحی شهر (از جمله آکواریوم آنتالیا، پارک آبی آکوالند، پارک دلفین ها و...) و یا مراکز خرید آنتالیا استفاده کرده و می توانید سفری پربار به این شهر ساحلی را تجربه کنید.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 26 اردیبهشت , 22:00 جمعه 3 خرداد , 00:30
2 جمعه 27 اردیبهشت , 00:45 جمعه 3 خرداد , 03:45 پرواز ماهان شامل 200000 تومان افزایش نرخ می باشد

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : امارات
3 شب

تور 3شب و 4روز دبی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/19
قیمت از : 4,160,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
4 شب

تور 4شب و 5 روز مسقط ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/23
قیمت از : 3,900,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز عمان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/13
قیمت از : 3,795,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور قبرس ( لارناکا و لیماسول ) ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/11
قیمت از : 3,650,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول ویژه تابستان 98(3شب ماهان ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/09
قیمت از : 4,150,000 تومان
ایرلاین : عمان
3 شب

تور3شب و 4 روز عمان(مسقط) ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/23
قیمت از : 3,495,000 تومان
ثبت پرسش