• تور کیش ویژه اردیبهشت 98


تاریخ شروع 1398/03/04
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/03/31
کیش
هوایی
آسمان
مدت اقامت : 4 شب
تاریخ انتشار : 1398/02/29
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 4 شب
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 4
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
خاتم

BB
578,000 تومان
770,000 تومان
668,000 تومان
382,000 تومان
آفتاب شرق

BB
610,000 تومان
839,000 تومان
545,000 تومان
382,000 تومان
جام جم

BB
708,000 تومان
1,035,000 تومان
790,000 تومان
382,000 تومان
سارا

BB
729,000 تومان
1,076,000 تومان
994,000 تومان
382,000 تومان
تماشا

BB
741,000 تومان
1,096,000 تومان
1,104,000 تومان
382,000 تومان
آرامیس

BB
753,000 تومان
1,125,000 تومان
382,000 تومان
382,000 تومان
صدف

BB
827,000 تومان
1,267,000 تومان
1,198,000 تومان
382,000 تومان
گراند

BB
827,000 تومان
1,271,000 تومان
790,000 تومان
382,000 تومان
پارمیدا

BB
831,000 تومان
1,280,000 تومان
382,000 تومان
382,000 تومان
ارم کیش

HB
872,000 تومان
1,361,000 تومان
382,000 تومان
382,000 تومان
لوتوس

BB
908,000 تومان
1,431,000 تومان
892,000 تومان
382,000 تومان
شایگان

BB
994,000 تومان
1,606,000 تومان
382,000 تومان
382,000 تومان
سورینت مریم

BB
994,000 تومان
1,606,000 تومان
382,000 تومان
382,000 تومان
ایران

BB
1,096,000 تومان
1,810,000 تومان
1,606,000 تومان
382,000 تومان
فلامینگو

BB
1,288,000 تومان
2,194,000 تومان
2,626,000 تومان
382,000 تومان
شایان

BB
1,504,000 تومان
2,622,000 تومان
1,484,000 تومان
382,000 تومان
داریوش

BB
1,671,000 تومان
2,961,000 تومان
2,014,000 تومان
382,000 تومان
پارمیس

HB
1,675,000 تومان
2,969,000 تومان
1,361,000 تومان
382,000 تومان
مارینا پارک

HB
1,826,000 تومان
3,271,000 تومان
1,883,000 تومان
382,000 تومان
ترنج دریایی

HB
3,136,000 تومان
5,890,000 تومان
2,422,000 تومان
382,000 تومان
نام هتل داریوش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,671,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,961,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,014,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 382,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج دریایی

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,136,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,422,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 382,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,826,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,271,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,883,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 382,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,504,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,622,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,484,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 382,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایگان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 994,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,606,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 382,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 382,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,096,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,606,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 382,000 تومان
توضیحات
نام هتل سورینت مریم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 994,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,606,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 382,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 382,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیس

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,969,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,361,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 382,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 831,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 382,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 382,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرامیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 753,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 382,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 382,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,288,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,194,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,626,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 382,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 827,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,267,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,198,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 382,000 تومان
توضیحات
نام هتل جام جم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 708,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 382,000 تومان
توضیحات
نام هتل سارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 729,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,076,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 994,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 382,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 827,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,271,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 382,000 تومان
توضیحات
نام هتل تماشا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 741,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,096,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,104,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 382,000 تومان
توضیحات
نام هتل آفتاب شرق

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 839,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 382,000 تومان
توضیحات
نام هتل لوتوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 908,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,431,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 892,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 382,000 تومان
توضیحات
نام هتل خاتم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 578,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 668,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 382,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم کیش

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 872,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,361,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 382,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 382,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
2 اصل کارت ملی


کیش جزیره زیبایی ها در جنوب ایران جزیره ای که احساس امنیت و آرامش را در کنار زیبایی ها خلیج فارس چند برابر میکند لذت و امنیت و هیجان تور کیش با آژانس الماس نشان تجربه ای بیاد ماندنی برای تمامی سنین

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 4 خرداد , 18:00 چهارشنبه 8 خرداد , 12:50 پرواز رفت هواپیمایی آسمان و پرواز برگشت قشم ایر

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
7 شب

تور چابهار ویژه بهار98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/20
قیمت از : 791,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور چابهار ویژه بهار98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/20
قیمت از : 791,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور همدان ویژه بهار

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 591,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور اصفهان ویژه بهار 3 شب

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 180,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور اراک ویژه بهار

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 138,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور کاشان ویژه بهار

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 102,000 تومان
ثبت پرسش