• تور کیش ویژه اردیبهشت 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کیش است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/03/07
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/03/31
کیش
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 4 شب
تاریخ انتشار : 1398/03/04
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 4 شب
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 4
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
خاتم

BB
3,258,000 تومان
6,057,000 تومان
4,568,000 تومان
398,000 تومان
آفتاب شرق

BB
3,734,000 تومان
7,070,000 تومان
2,781,000 تومان
398,000 تومان
جام جم

BB
5,164,000 تومان
9,929,000 تومان
6,355,000 تومان
398,000 تومان
سارا

BB
5,462,000 تومان
10,525,000 تومان
9,334,000 تومان
398,000 تومان
تماشا

BB
5,640,000 تومان
10,823,000 تومان
10,942,000 تومان
398,000 تومان
آرامیس

BB
5,819,000 تومان
11,240,000 تومان
398,000 تومان
398,000 تومان
صدف

BB
6,891,000 تومان
13,325,000 تومان
12,312,000 تومان
398,000 تومان
گراند

BB
6,891,000 تومان
13,384,000 تومان
6,355,000 تومان
398,000 تومان
پارمیدا

BB
6,951,000 تومان
13,503,000 تومان
398,000 تومان
398,000 تومان
ارم کیش

HB
7,546,000 تومان
14,695,000 تومان
398,000 تومان
398,000 تومان
لوتوس

BB
8,083,000 تومان
15,707,000 تومان
7,844,000 تومان
398,000 تومان
شایگان

BB
9,334,000 تومان
18,269,000 تومان
398,000 تومان
398,000 تومان
سورینت مریم

BB
9,334,000 تومان
18,269,000 تومان
398,000 تومان
398,000 تومان
ایران

BB
10,823,000 تومان
21,247,000 تومان
18,269,000 تومان
398,000 تومان
فلامینگو

BB
13,622,000 تومان
26,847,000 تومان
33,161,000 تومان
398,000 تومان
شایان

BB
16,780,000 تومان
33,101,000 تومان
16,482,000 تومان
398,000 تومان
داریوش

BB
19,222,000 تومان
38,045,000 تومان
24,226,000 تومان
398,000 تومان
پارمیس

HB
19,281,000 تومان
38,164,000 تومان
14,695,000 تومان
398,000 تومان
مارینا پارک

HB
21,485,000 تومان
42,572,000 تومان
22,319,000 تومان
398,000 تومان
ترنج دریایی

HB
40,607,000 تومان
80,815,000 تومان
30,182,000 تومان
398,000 تومان
نام هتل داریوش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,222,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,226,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 398,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج دریایی

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 40,607,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 80,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,182,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 398,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,485,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,572,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,319,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 398,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,101,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,482,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 398,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایگان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,334,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,269,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 398,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 398,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,823,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,247,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,269,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 398,000 تومان
توضیحات
نام هتل سورینت مریم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,334,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,269,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 398,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 398,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیس

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,281,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,164,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 398,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,951,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,503,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 398,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 398,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرامیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,819,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 398,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 398,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,622,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,847,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,161,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 398,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,891,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,312,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 398,000 تومان
توضیحات
نام هتل جام جم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,164,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,929,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 398,000 تومان
توضیحات
نام هتل سارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,462,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,525,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,334,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 398,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,891,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,384,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 398,000 تومان
توضیحات
نام هتل تماشا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,823,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,942,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 398,000 تومان
توضیحات
نام هتل آفتاب شرق

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,734,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,781,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 398,000 تومان
توضیحات
نام هتل لوتوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,083,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,707,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,844,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 398,000 تومان
توضیحات
نام هتل خاتم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,258,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,057,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,568,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 398,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم کیش

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,546,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 398,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 398,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
2 اصل کارت ملی


کیش جزیره زیبایی ها در جنوب ایران جزیره ای که احساس امنیت و آرامش را در کنار زیبایی ها خلیج فارس چند برابر میکند لذت و امنیت و هیجان تور کیش با آژانس الماس نشان تجربه ای بیاد ماندنی برای تمامی سنین

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 4 خرداد , 15:05 چهارشنبه 8 خرداد , 20:30 پرواز رفت ایران ایر و پرواز برگشت زاگرس می باشد

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور 4شب تفلیس 3شب باتومی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/02
قیمت از : 4,430,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز تفلیس ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/27
قیمت از : 3,185,000 تومان
ایرلاین : آزال
3 شب

تور 3شب و 4 روز باکو ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/08
قیمت از : 3,540,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور قبرس ( لارناکا و لیماسول ) ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/11
قیمت از : 3,650,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز آنکارا ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/01
قیمت از : 2,830,000 تومان
ایرلاین : تابان
7 شب

تور 4شب تفلیس 3شب باتومی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/25
قیمت از : 4,390,000 تومان
ثبت پرسش