• تور مشهد اردیبهشت 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های مشهد است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/03/06
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/03/31
مشهد
هوایی
آتا
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1398/03/04
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هلیا

BB
595,000 تومان
822,000 تومان
837,000 تومان
369,000 تومان
عرش

BB
598,000 تومان
1,042,000 تومان
369,000 تومان
369,000 تومان
عماد

BB
644,000 تومان
644,000 تومان
629,000 تومان
506,000 تومان
کارن

BB
644,000 تومان
858,000 تومان
644,000 تومان
369,000 تومان
سهند

BB
644,000 تومان
920,000 تومان
736,000 تومان
369,000 تومان
HATRA

BB
647,000 تومان
809,000 تومان
647,000 تومان
369,000 تومان
جم

BB
650,000 تومان
785,000 تومان
525,000 تومان
369,000 تومان
ثامن

BB
690,000 تومان
858,000 تومان
522,000 تومان
369,000 تومان
جواهر شرق

BB
705,000 تومان
981,000 تومان
690,000 تومان
369,000 تومان
منجی

BB
721,000 تومان
950,000 تومان
721,000 تومان
369,000 تومان
پردیسان

BB
739,000 تومان
932,000 تومان
705,000 تومان
537,000 تومان
خورشید تابان

BB
742,000 تومان
812,000 تومان
644,000 تومان
369,000 تومان
پارسیس

BB
788,000 تومان
956,000 تومان
675,000 تومان
369,000 تومان
تارا

BB
788,000 تومان
849,000 تومان
669,000 تومان
369,000 تومان
الماس

BB
806,000 تومان
1,048,000 تومان
751,000 تومان
369,000 تومان
سی نور

BB
806,000 تومان
1,011,000 تومان
702,000 تومان
369,000 تومان
کیانا

BB
828,000 تومان
828,000 تومان
675,000 تومان
369,000 تومان
الماس نوین

BB
858,000 تومان
1,177,000 تومان
843,000 تومان
614,000 تومان
ایران

BB
858,000 تومان
1,042,000 تومان
770,000 تومان
369,000 تومان
هما 2

BB
864,000 تومان
1,167,000 تومان
779,000 تومان
369,000 تومان
جواد

BB
874,000 تومان
1,118,000 تومان
629,000 تومان
369,000 تومان
الماس 2

BB
1,027,000 تومان
1,577,000 تومان
1,042,000 تومان
369,000 تومان
قصر

BB
1,042,000 تومان
1,348,000 تومان
767,000 تومان
369,000 تومان
مدینه الرضا

BB
1,051,000 تومان
1,372,000 تومان
901,000 تومان
635,000 تومان
قصر طلایی

BB
1,103,000 تومان
1,532,000 تومان
920,000 تومان
369,000 تومان
درویشی

BB
1,140,000 تومان
1,418,000 تومان
828,000 تومان
369,000 تومان
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,103,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,532,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 369,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 806,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,048,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 751,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 369,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,027,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,577,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,042,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 369,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,418,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 828,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 369,000 تومان
توضیحات
نام هتل مدینه الرضا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,051,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,372,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 901,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 635,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 806,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,011,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 702,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 369,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,042,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,348,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 767,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 369,000 تومان
توضیحات
نام هتل پردیسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 739,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 932,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 705,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 537,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 864,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,167,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 779,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 369,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 788,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 956,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 675,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 369,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس نوین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 858,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,177,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 843,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 614,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهر شرق

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 705,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 981,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 369,000 تومان
توضیحات
نام هتل عماد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 644,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 644,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 629,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 506,000 تومان
توضیحات
نام هتل تارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 788,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 849,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 669,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 369,000 تومان
توضیحات
نام هتل خورشید تابان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 742,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 812,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 644,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 369,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 828,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 828,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 675,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 369,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 858,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,042,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 369,000 تومان
توضیحات
نام هتل ثامن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 858,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 522,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 369,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 874,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,118,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 629,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 369,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 644,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 858,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 644,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 369,000 تومان
توضیحات
نام هتل سهند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 644,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 736,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 369,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 822,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 837,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 369,000 تومان
توضیحات
نام هتل منجی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 721,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 721,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 369,000 تومان
توضیحات
نام هتل عرش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 598,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,042,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 369,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 369,000 تومان
توضیحات
نام هتل جم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 785,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 525,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 369,000 تومان
توضیحات
نام هتل HATRA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 647,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 809,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 647,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 369,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
مهسا عبداللهی (مسئول تور ) عطیه یوسفی (سرپرست تور)
مشهد الرضا یکی از شهرهای برجسته زیارتی محترم بین ایرانیان و مسلمانان جهان 
الماس نشان همه روزه تورهای ویژه جهت رفاه حال شما عزیزان ارائه میدهد 
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 دوشنبه 6 خرداد , 13:40 پنج شنبه 9 خرداد , 07:30 پرواز رفت هواپیمایی ساها و پرواز برگشت آتا می باشد

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز قشم ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 913,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4 شب و 5 روز قشم ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 1,181,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز رامسر ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 1,171,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز رامسر ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 1,171,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز یزد ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/30
قیمت از : 810,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز کاشان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 365,000 تومان
ثبت پرسش